คอร์ดเพลง ประตูบานเก่า ไม้เมือง

  
Text   


INTRO | A Bm | C#m D |
INTRO | F#m E | D |
INTRO | A Bm | C#m D |
INTRO | F#m E | D | E |

 
เหนื่อยไ
A 
หมที่เธอ
Bm 
อยู่ตรง
C#m 
นั้น
 
กับความ
D 
ฝัน 
 
ที่ไ
E 
ปไม่ถึงไ
A 
หน
 
เห
D 
งาหรือเป
E 
ล่า 
 
ใน
A 
ความ..
E/G# 
ห่าง..
F#m 
ไกล
 
ห่างไ
Bm 
กลจากบ้านเคยอยู่เคยน
E 
อน

 
ชี
A 
วิตที่ไม่
Bm 
เป็นเหมือน
C#m 
หวัง
 
ความเข้มแ
D 
ข็ง 
 
นับ
E 
วันยิ่งลดท
A 
อน
D 
ไหวหรือเป
E 
ล่า 
 
นกที่
A 
บิน..
E/G# 
ไกล..
F#m 
คอน
 
อย่าบิน
Bm 
จร 
 
หลง
E 
ฟ้าไปไ
A 
กล

D 
ถนนกลับบ้านยังเป็น
C#m 
ทางสายเดิม
D 
ถนนที่ไม่เคยเปลี่ยนส
A 
าย
D 
ถนนกลับบ้านยัง
C#m 
คงมีดอก
F#m 
ไม้
 
ยัง
Bm 
สวยถึงเป็นดอกไม้ริมท
E 
าง

A 
หลังประตูบาน
C#m 
เก่าความ
F#m 
รักยังมีให้เธอ
 
กลับ
D 
มาเมื่อไหร่ก็เจอคนที่
E 
รักและห่วงใย
A 
กลับมา
E/G# 
เต๊อะ 
 
กลับมา
F#m 
พักพิงใจ
 
ไม่ไ
Bm 
หวขอแค่เธอกลับ
E 
มา

A 
หลังประตูบาน
C#m 
เก่าบาน
F#m 
นี้คือบ้านเธอ
 
ความ
D 
รักที่เธอเคยเจอยังคอยกอดเ
E 
ธอทุกเวลา
A 
วันที่ยิ้มไม่
E/G# 
ไหว 
 
วันที่
F#m 
มีแต่น้ำตา
 
กลับ
Bm 
มา 
 
กลับ
E 
มา 
 
บ้านเฮา

INSTRU | A Bm | C#m D |
INSTRU | F#m E | D |
INSTRU | F# G#m | F#m B |
INSTRU | D#m C# | B |
INSTRU | F# G#m | F#m B |
INSTRU | D#m C# | B | C# |

D 
ถนนกลับบ้านยังเป็น
C#m 
ทางสายเดิม
D 
ถนนที่ไม่เคยเปลี่ยนส
A 
าย
D 
ถนนกลับบ้านยัง
C#m 
คงมีดอก
F#m 
ไม้
 
ยัง
Bm 
สวยถึงเป็นดอกไม้ริมท
E 
าง

A 
หลังประตูบาน
C#m 
เก่าความ
F#m 
รักยังมีให้เธอ
 
กลับ
D 
มาเมื่อไหร่ก็เจอคนที่
E 
รักและห่วงใย
A 
กลับมา
E/G# 
เต๊อะ 
 
กลับมา
F#m 
พักพิงใจ
 
ไม่ไ
Bm 
หวขอแค่เธอกลับ
E 
มา

A 
หลังประตูบาน
C#m 
เก่าบาน
F#m 
นี้คือบ้านเธอ
 
ความ
D 
รักที่เธอเคยเจอยังคอยกอดเ
E 
ธอทุกเวลา
A 
วันที่ยิ้มไม่
E/G# 
ไหว 
 
วันที่
F#m 
มีแต่น้ำตา
 
กลับ
Bm 
มา 
 
กลับ
E 
มา 
 
บ้านเฮา

INSTRU | A E/G# | F#m E |

 
กลับ
Bm 
มา 
 
กลับ
E 
มา 
 
บ้านเฮา

INSTRU | A E/G# | F#m E |

 
กลับ
Bm 
มา 
 
กลับ
E 
มา 
 
อยู่บ้านเฮา

OUTRO | A Bm | C#m D |
OUTRO | F#m E | A |


เหนื่อยไหมที่เธออยู่ตรงนั้น
กับความฝันที่ไปไม่ถึงไหน
เหงาหรือเปล่าในความห่างไกล
ห่างไกลจากบ้านเคยอยู่เคยนอน

ชีวิตที่ไม่เป็นเหมือนหวัง
ความเข้มแข็งนับวันยิ่งลดทอน
ไหวหรือเปล่านกที่บินไกลคอน
อย่าบินจรหลงฟ้าไปไกล

ถนนกลับบ้านยังเป็นทางสายเดิม
ถนนที่ไม่เคยเปลี่ยนสาย
ถนนกลับบ้านยังคงมีดอกไม้
ยังสวยถึงเป็นดอกไม้ริมทาง

หลังประตูบานเก่า ความรักยังมีให้เธอ
กลับมาเมื่อไหร่ก็เจอ คนที่รักและห่วงใย
กลับมาเต๊อะ กลับมาพักพิงใจ
ไม่ไหวขอแค่เธอกลับมา

หลังประตูบานเก่า บานนี้คือบ้านเธอ
ความรักที่เธอเคยเจอ ยังคอยกอดเธอทุกเวลา
วันที่ยิ้มไม่ไหว วันที่มีแต่น้ำตา
กลับมา กลับมา บ้านเฮา

ดนตรี

ถนนกลับบ้านยังเป็นทางสายเดิม
ถนนที่ไม่เคยเปลี่ยนสาย
ถนนกลับบ้านยังคงมีดอกไม้
ยังสวยถึงเป็นดอกไม้ริมทาง

หลังประตูบานเก่า ความรักยังมีให้เธอ
กลับมาเมื่อไหร่ก็เจอ คนที่รักและห่วงใย
กลับมาเต๊อะ กลับมาพักพิงใจ
ไม่ไหวขอแค่เธอกลับมา

หลังประตูบานเก่า บานนี้คือบ้านเธอ
ความรักที่เธอเคยเจอ ยังคอยกอดเธอทุกเวลา
วันที่ยิ้มไม่ไหว วันที่มีแต่น้ำตา
กลับมา กลับมา บ้านเฮา

กลับมา กลับมา บ้านเฮา
กลับมา กลับมา อยู่บ้านเฮา

มิวสิควิดีโอ ประตูบานเก่า ไม้เมือง

เพลง : ประตูบานเก่า
ศิลปิน : ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใ
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend