คอร์ดเพลง เอ้าชน ธีเดช ทองอภิชาติ x หัวโบราณ

  
Text   


INTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times )

C 
  อยู่กันเพื่อนพ้องพร้อมหน้า
Em 
  เมื่อดวงอาทิตย์ลับลา
Am 
  น้ำแข็งโซดาสุราพร้อ
G 
มเพรียง

C 
  เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งวัน
Em 
  ตกเย็นก็สังสรรค์
Am 
  อย่าไปคิดอะไรมา
G 
กมาย

 
เอ้ารีบ  
F 
ชง ชง ชง ให้มัน  
Em 
เข้ม เข้ม เข้ม
 
ให้มีแ
F 
รงสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่ง
G 
นี้

 
เอ้า  
C 
ชู ชู ชู แล้วก็  
Am 
ชน ชน ชน
 
แล้วก็
F 
ดื่ม 
 
ให้ลืมเ
G 
รื่องราวที่ปวดใจ

 
เอ้า  
C 
ชน ชน ชน แล้วก็
Am 
ลืมต่อไป
 
ไม่ว่ายังไ
F 
งเราจะไม่ทิ้ง
G 
กัน

 
โอ้เพื่อนเ
C 
อ๋ยกูรักมึงสุดหั
Am 
วใจ
 
เวลาผ่านไปเท่า
F 
ไร 
 
กูจะไม่ทิ้ง
G 
มึง

 
เจ็บเรื่อง
C 
รัก 
 
เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้
Am 
าใจ
 
มองปัญหาเป็นเม็ดท
F 
ราย
 
ถึงมีมากม
G 
ายก็เล็กนิดเดียว

INSTRU | C | Am | F | G |

C 
ทำดีเท่าไหร่เขาไม่
Em 
เห็นค่า
 
สมน้ำ
Am 
หน้าไม่รักษาคนดีอย่า
G 
งเรา

C 
ช่วงเวลานี้กูต้อง
Em 
การเมา
 
เอาสุ
Am 
ราเทลงมาเพื่อปลอ
G 
บใจ

 
เอ้ารีบ  
F 
ชง ชง ชง ให้มัน  
Em 
เข้ม เข้ม เข้ม
 
ให้มีแ
F 
รงสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่ง
G 
นี้

 
เอ้า  
C 
ชู ชู ชู แล้วก็  
Am 
ชน ชน ชน
 
แล้วก็
F 
ดื่ม 
 
ให้ลืมเ
G 
รื่องราวที่ปวดใจ

 
เอ้า  
C 
ชน ชน ชน แล้วก็
Am 
ลืมต่อไป
 
ไม่ว่ายังไ
F 
งเราจะไม่ทิ้ง
G 
กัน

 
โอ้เพื่อนเ
C 
อ๋ยกูรักมึงสุดหั
Am 
วใจ
 
เวลาผ่านไปเท่า
F 
ไร 
 
กูจะไม่ทิ้ง
G 
มึง

 
เจ็บเรื่อง
C 
รัก 
 
เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้
Am 
าใจ
 
มองปัญหาเป็นเม็ดท
F 
ราย
 
ถึงมีมากม
G 
ายก็เล็กนิดเดียว

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |

 
เอ้า  
C 
ชู ชู ชู แล้วก็  
Am 
ชน ชน ชน
 
แล้วก็
F 
ดื่ม 
 
ให้ลืมเ
G 
รื่องราวที่ปวดใจ

 
เอ้า  
C 
ชน ชน ชน แล้วก็
Am 
ลืมต่อไป
 
ไม่ว่ายังไ
F 
งเราจะไม่ทิ้ง
G 
กัน

 
โอ้เพื่อนเ
C 
อ๋ยกูรักมึงสุดหั
Am 
วใจ
 
เวลาผ่านไปเท่า
F 
ไร 
 
กูจะไม่ทิ้ง
G 
มึง

 
เจ็บเรื่อง
C 
รัก 
 
เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้
Am 
าใจ
 
มองปัญหาเป็นเม็ดท
F 
ราย
 
ถึงมีมากม
G 
ายก็เล็กนิดเดียว

OUTRO | C | Am | F | G |
OUTRO | C | Am | F | G | C |


อยู่กันเพื่อนพ้องพร้อมหน้า
เมื่อดวงอาทิตย์ลับลา
น้ำแข็งโซดาสุราพร้อมเพรียง

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งวัน
ตกเย็นก็สังสรรค์
อย่าไปคิดอะไรมากมาย

เอ้ารีบ ชง ชง ชง ให้มัน เข้ม เข้ม เข้ม
ให้มีแรงสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้

เอ้า ชู ชู ชู แล้วก็ ชน ชน ชน
แล้วก็ดื่ม ให้ลืมเรื่องราวที่ปวดใจ

เอ้า ชน ชน ชน แล้วก็ลืมต่อไป
ไม่ว่ายังไงเราจะไม่ทิ้งกัน

โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึงสุดหัวใจ
เวลาผ่านไปเท่าไร กูจะไม่ทิ้งมึง

เจ็บเรื่องรัก เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้าใจ
มองปัญหาเป็นเม็ดทราย
ถึงมีมากมายก็เล็กนิดเดียว

( ดนตรี )

ทำดีเท่าไหร่เขาไม่เห็นค่า
สมน้ำหน้าไม่รักษาคนดีอย่างเรา

ช่วงเวลานี้กูต้องการเมา
เอาสุราเทลงมาเพื่อปลอบใจ

เอ้ารีบ ชง ชง ชง ให้มัน เข้ม เข้ม เข้ม
ให้มีแรงสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้

เอ้า ชู ชู ชู แล้วก็ ชน ชน ชน
แล้วก็ดื่ม ให้ลืมเรื่องราวที่ปวดใจ

เอ้า ชน ชน ชน แล้วก็ลืมต่อไป
ไม่ว่ายังไงเราจะไม่ทิ้งกัน

โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึงสุดหัวใจ
เวลาผ่านไปเท่าไร กูจะไม่ทิ้งมึง

เจ็บเรื่องรัก เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้าใจ
มองปัญหาเป็นเม็ดทราย
ถึงมีมากมายก็เล็กนิดเดียว

( ดนตรี )

เอ้า ชู ชู ชู แล้วก็ ชน ชน ชน
แล้วก็ดื่ม ให้ลืมเรื่องราวที่ปวดใจ

เอ้า ชน ชน ชน แล้วก็ลืมต่อไป
ไม่ว่ายังไงเราจะไม่ทิ้งกัน

โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึงสุดหัวใจ
เวลาผ่านไปเท่าไร กูจะไม่ทิ้งมึง

เจ็บเรื่องรัก เหนื่อยเรื่องงานไม่เข้าใจ
มองปัญหาเป็นเม็ดทราย
ถึงมีมากมายก็เล็กนิดเดียว

มิวสิควิดีโอ เอ้าชน ธีเดช ทองอภิชาติ x หัวโบราณ

เพลง : เอ้าชน
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ x หัวโบราณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 061 9824252
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend