คอร์ดเพลง สู้เพื่อคนรอ พี่หลวงกาโตะ

  
Text   


INTRO | F Am | Dm | Gm | C |
INTRO | F Am | Dm | Gm | C | C |

 
คนเ
F 
ราเกิดมา มีแขนมีขา มี
Dm 
ครบสามสอง
 
อย่าไปเศร้า
Gm 
หมองกับความ
C 
จนให้สู้ทน
F 
ต่อไป
 
ใช้ส
Bb 
มองและสองมือทำ 
 
ฝ่า
Am 
ฟันมันไปให้
Dm 
ได้
 
ต้อง
Gm 
ไปให้ถึงจุดห
C 
มายที่ได้หวั
F 
งไว้

 
ไม่ได้
Gm 
รวยตั้งแต่เ
C 
กิด
 
กำ
Am 
เนิดมาพร้อมควา
Dm 
มจน
 
มันเลย
Bb 
ทำให้ฉันต้องสู้ทนพร้อมชน
 
กับทุกปัญ
C 
หา

 
ดิ้นจนเป็นแผลถ
F 
ลอก 
 
เพราะ
Am 
คำว่าครอบ
Dm 
ครัว
 
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคย
Gm 
กลัว 
 
เพื่อครอบครัวฉันทน
C 
ได้
 
ต้องไปให้ถึงฝั่ง
F 
ฝัน 
 
ตราบใดที่
Am 
ฉันมีลมหา
Dm 
ยใจ
 
จะไม่ท้อไม่ยอม
Gm 
ถอดใจ 
 
ต้องก้าวไปดั่งจุดห
C 
มาย
 
ต้องทำให้ได้เพื่อคน
F 
รอ 
 
 
C 

 
จะไม่
F 
ท้อไม่ถอย 
 
เพราะยังมีคนที่
Dm 
คอยอยู่
 
เกิดเป็น
Gm 
คนต้องทน
C 
สู้ในทุกเหตุก
F 
ารณ์
 
หากเหนื่อย
Bb 
ล้าก็ให้อดทน 
 
ให้นึกถึง
Am 
คนที่รอ
Dm 
อยู่
 
ต้อง
Gm 
ทำให้เขา
C 
รู้ 
 
ว่าฉันสู้ไม่ถ
F 
อย

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
ไม่ได้
Gm 
รวยตั้งแต่เ
C 
กิด
 
กำ
Am 
เนิดมาพร้อมควา
Dm 
มจน
 
มันเลย
Bb 
ทำให้ฉันต้องสู้ทนพร้อมชน
 
กับทุกปัญ
C 
หา

 
ดิ้นจนเป็นแผลถ
F 
ลอก 
 
เพราะ
Am 
คำว่าครอบ
Dm 
ครัว
 
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคย
Gm 
กลัว 
 
เพื่อครอบครัวฉันทน
C 
ได้
 
ต้องไปให้ถึงฝั่ง
F 
ฝัน 
 
ตราบใดที่
Am 
ฉันมีลมหา
Dm 
ยใจ
 
จะไม่ท้อไม่ยอม
Gm 
ถอดใจ 
 
ต้องก้าวไปดั่งจุดห
C 
มาย

 
ดิ้นจนเป็นแผลถ
F 
ลอก 
 
เพราะ
Am 
คำว่าครอบ
Dm 
ครัว
 
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคย
Gm 
กลัว 
 
เพื่อครอบครัวฉันทน
C 
ได้
 
ต้องไปให้ถึงฝั่ง
F 
ฝัน 
 
ตราบใดที่
Am 
ฉันมีลมหา
Dm 
ยใจ
 
จะไม่ท้อไม่ยอม
Gm 
ถอดใจ 
 
ต้องก้าวไปดั่งจุดห
C 
มาย
 
ต้องทำให้ได้เพื่อคน
F 
รอ

 
ฉันจะไม่
Gm 
ท้อ.
C 
.. 
 
เพื่อคนที่รอข้าง
Bb 
หลัง 
 
 
F 


คนเราเกิดมา มีแขนมีขา มีครบสามสอง
อย่าไปเศร้าหมองกับความจนให้สู้ทนต่อไป
ใช้สมองและสองมือทำ ฝ่าฟันมันไปให้ได้
ต้องไปให้ถึงจุดหมายที่ได้หวังไว้

ไม่ได้รวยตั้งแต่เกิด กำเนิดมาพร้อมความจน
มันเลยทำให้ฉันต้องสู้ทนพร้อมชน กับทุกปัญหา

ดิ้นจนเป็นแผลถลอก เพราะคำว่าครอบครัว
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคยกลัว เพื่อครอบครัวฉันทนได้
ต้องไปให้ถึงฝั่งฝัน ตราบใดที่ฉันมีลมหายใจ
จะไม่ท้อไม่ยอมถอดใจ ต้องก้าวไปดั่งจุดหมาย
ต้องทำให้ได้เพื่อคนรอ

จะไม่ท้อไม่ถอย เพราะยังมีคนที่คอยอยู่
เกิดเป็นคนต้องทนสู้ในทุกเหตุการณ์
หากเหนื่อยล้าก็ให้อดทน ให้นึกถึงคนที่รออยู่
ต้องทำให้เขารู้ ว่าฉันสู้ไม่ถอย

ดนตรี

ไม่ได้รวยตั้งแต่เกิด กำเนิดมาพร้อมความจน
มันเลยทำให้ฉันต้องสู้ทนพร้อมชน กับทุกปัญหา

ดิ้นจนเป็นแผลถลอก เพราะคำว่าครอบครัว
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคยกลัว เพื่อครอบครัวฉันทนได้
ต้องไปให้ถึงฝั่งฝัน ตราบใดที่ฉันมีลมหายใจ
จะไม่ท้อไม่ยอมถอดใจ ต้องก้าวไปดั่งจุดหมาย

ดิ้นจนเป็นแผลถลอก เพราะคำว่าครอบครัว
เหนื่อยแค่ไหนไม่เคยกลัว เพื่อครอบครัวฉันทนได้
ต้องไปให้ถึงฝั่งฝัน ตราบใดที่ฉันมีลมหายใจ
จะไม่ท้อไม่ยอมถอดใจ ต้องก้าวไปดั่งจุดหมาย
ต้องทำให้ได้เพื่อคนรอ

ฉันจะไม่ท้อ.. เพื่อคนที่รอข้างหลัง

มิวสิควิดีโอ สู้เพื่อคนรอ พี่หลวงกาโตะ

เพลง : สู้เพื่อคนรอ
ศิลปิน : พี่หลวงกาโตะ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ไทรงาม
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 098-674-8400
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend