คอร์ดเพลง นิมมานซอย 9 ว่าน ธนกฤต

  
Text   


INTRO | E | E | A | Am |
INTRO | E | E | A | Am |

 
แปลกใจจ
E 
ริงๆ 
 
ไม่รู้ว่าเพราะอ
Am 
ะไร
 
อยู่ๆ ก็
G#m 
เหงา..
C#m 
ขึ้นมา
 
เหมือนกำลัง
F#m 
คิดถึงใครสัก
B 
คน

 
อยู่บนถ
E 
นน.. 
 
ที่เราทั้ง
Am 
สองเคยเดินด้วยกัน
 
ภาพความ
G#m 
ทรงจำ..ของ
C#m 
ฉันและเธอ
F#m 
ก็ย้อนคืนมาอีกค
B 
รั้ง

 
เป็นเพรา
G#m 
ะฝน..หรือ
C#m 
เปล่า
 
หรือ
F#m 
ลมและอากาศห
B 
นาว
 
ที่ทำให้
G#m 
ความเงียบ
C#m 
เหงา
 
ก่อตัวใน
F#m 
ใจของฉันอยู่ตอ
B 
นนี้..

E 
ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
C#m 
ถึงเธอมาในวันที่เธอจาก
F#m 
ไปแล้ว
 
เธอจากไ
B 
ปแล้ว
E 
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
C#m 
ความทรงจำในวันที่ไม่มี
F#m 
เธอแล้ว
 
ไม่มี
B 
อีกแล้ว

 
อาจจะเป็นเ
A 
พราะ..
G#m 
ฉัน..
F#m 
เองที่ยัง
 
ลืมเ
B 
ธอไม่ได้

INSTRU | A G#m | C#m B |

 
ตรงมุมถ
E 
นน.. 
 
 
Am 
ที่เราเมาด้วยกัน
 
เธอจับมือ
G#m 
ฉัน 
 
และ
C#m 
ให้สัญญา..
F#m 
ว่าจะไม่ไปไ
B 
หน

 
เป็นเพรา
G#m 
ะฝน..หรือ
C#m 
เปล่า..
 
หรือ
F#m 
ลมและอากาศห
B 
นาว
 
ที่ทำให้
G#m 
ความเงียบ
C#m 
เหงา
 
ก่อตัวใน
F#m 
ใจของฉันอยู่ตอ
B 
นนี้..

E 
ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
C#m 
ถึงเธอมาในวันที่เธอจาก
F#m 
ไปแล้ว
 
เธอจากไ
B 
ปแล้ว
E 
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
C#m 
ความทรงจำในวันที่ไม่มี
F#m 
เธอแล้ว
 
ไม่มี
B 
อีกแล้ว

 
คงต้องยอม
A 
รับ..
G#m 
ความ..
F#m 
จริงว่ายัง
 
ลืมเ
B 
ธอไม่ได้

F#m 
  ไม่รู้บัง
G#m 
เอิญหรือว่าฉันตั้งใจ
F#m 
  ที่เดินกลับ
G#m 
มาและยืนอยู่
C#m 
ตรงนี้
C 
  หรือว่าหัว
Bm 
ใจฉันยัง
Em 
หวัง 
 
แค่เพียงสัก
Am 
นาที
 
  ที่จะได้เ
D 
จอ.. 
 
C 
ธออีกครั้ง

INSTRU | F | Dm | Gm | C |

F 
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
Dm 
ความทรงจำในวันที่ไม่มี
Gm 
เธอแล้ว
 
ไม่มี
C 
อีกแล้ว

F 
ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
Dm 
ถึงเธอมาในวันที่เธอจาก
Gm 
ไปแล้ว
 
เธอจากไ
C 
ปแล้ว
F 
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
Dm 
ความทรงจำในวันที่ไม่มี
Gm 
เธอแล้ว
 
ไม่มีอี
C 
กแล้ว

 
คงต้องยอม
Bb 
รับ..
Am 
ความ..
Gm 
จริงว่ายัง
 
ลืมเ
C 
ธอไม่ได้.. 
 
 
Cm 
 
 
ริงๆ

INSTRU | F | Bb | Bbm | Fmaj7 |


แปลกใจจริงๆ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
อยู่ๆ ก็เหงา..ขึ้นมา
เหมือนกำลังคิดถึงใครสักคน

อยู่บนถนน.. ที่เราทั้งสองเคยเดินด้วยกัน
ภาพความทรงจำ..ของฉันและเธอ
ก็ย้อนคืนมาอีกครั้ง

เป็นเพราะฝน..หรือเปล่า
หรือลมและอากาศหนาว
ที่ทำให้ความเงียบเหงา
ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้..

ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
ถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว
เธอจากไปแล้ว
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
ความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว

อาจจะเป็นเพราะ..ฉัน..เองที่ยัง
ลืมเธอไม่ได้

( ดนตรี )

ตรงมุมถนน.. ที่เราเมาด้วยกัน
เธอจับมือฉัน และให้สัญญา..
ว่าจะไม่ไปไหน

เป็นเพราะฝน..หรือเปล่า..
หรือลมและอากาศหนาว
ที่ทำให้ความเงียบเหงา
ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้..

ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
ถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว
เธอจากไปแล้ว
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
ความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว

คงต้องยอมรับ..ความ..จริงว่ายัง
ลืมเธอไม่ได้

ไม่รู้บังเอิญหรือว่าฉันตั้งใจ
ที่เดินกลับมาและยืนอยู่ตรงนี้
หรือว่าหัวใจฉันยังหวัง แค่เพียงสักนาที
ที่จะได้เจอ.. เธออีกครั้ง

( ดนตรี )

ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
ความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว

ลมอะไรที่พัดเอาความคิด..
ถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว
เธอจากไปแล้ว
ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่าน..
ความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว

คงต้องยอมรับ..ความ..จริงว่ายัง
ลืมเธอไม่ได้..
จริงๆ

มิวสิควิดีโอ นิมมานซอย 9 ว่าน ธนกฤต

เพลง : นิมมานซอย 9
ศิลปิน : ว่าน ธนกฤต
เนื้อร้อง/ทำนอง : tohnap
เรียบเรียง : Soh ETC.
ติดต่องานศิลปิน : 093-669-7494, 080-939-4730
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend