คอร์ดเพลง ปล่อยมือ (The End) Safeplanet

  
Text   
คอร์ดเพลง ปล่อยมือ (The End) ศิลปิน Safeplanet คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Am Gm Dm C F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | F C | Bb | F Am |

 
ปล่อยให้กาลเว
Bb 
ลาได้เดินทางของมันไป
 
ปล่อยให้ใจได้
F 
พักให้มันได้หยุดเคลื่อนไ
C 
หว
 
วันเวลาที่เ
Bb 
ราได้เคยพรากเอามันไป
 
คงไม่อาจจะ
F 
ย้อนทำได้เพียงแค่เข้
Am 
าใจ

 
ความเป็นจริงที่เ
Bb 
ราไม่อาจลบเลือนมันไป
 
วันที่สวย
F 
งามที่มีฉันและเ
C 
ธออยู่
 
ความไว้ใจได้
Bb 
พังทลาย..
 
แด่หัวใจที่แ
F 
ตกสลาย.. 
 
 
Am 

 
หากแม้เว
Bb 
ลา 
 
คงไม่อาจ
 
พาเธอไ
Am 
ปในที่ที่แสนไกล
 
คำสัญ
Bb 
ญา 
 
ที่เราพร่ำบอก
 
คงเป็นเ
F 
พียง 
 
แค่ฝันที่จา
C 
กไป..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไป 
 
ที่แล้ว
Gm 
มาไม่ค้าง
Am 
คา
 
จะ
Bb 
จับมือฉัน
Am 
ไว้เพื่ออ
Gm 
ะไร
 
(แค่
Dm 
ปล่อยมือ
C 
ฉันไปเถอะ)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้ 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

INSTRU | Bb C | Dm C |

Bb 
  ความฝันที่เคยมีต้องเปลี่ยนไป
F 
  สับสนภายใน
C 
ใจ..
Bb 
  เมื่อรักที่เคยมีต้องจากไป
F 
  ไม่อาจเก็บมันเอา
C 
ไว้

 
หากแม้เว
Bb 
ลา 
 
คงไม่อาจ
 
พาเธอไ
Am 
ปในที่ที่แสนไกล
 
คำสัญ
Bb 
ญา 
 
ที่เราพร่ำบอก
 
คงเป็นเ
F 
พียง 
 
แค่ฝันที่จา
C 
กไป..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไป 
 
ที่แล้ว
Gm 
มาไม่ค้าง
Am 
คา
 
จะ
Bb 
จับมือฉัน
Am 
ไว้เพื่ออ
Gm 
ะไร
 
(แค่
Dm 
ปล่อยมือ
C 
ฉันไปเถอะ)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้ 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

INSTRU | F |
INSTRU | Bb Am | Gm Am | Bb Am | Gm Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm Am | Bb Am | Gm C |

Bb 
ปล่อยมือฉันไปที่แล้วมาไม่ค้าง
F 
คา
Bb 
จะจับมือฉันไว้เพื่ออ
Am 
ะไร ( จะ
Dm 
จับมือ
C 
ฉันไว้ 
 
)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..  
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้.. 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไปเถอะ 
 
และ
Gm 
ยอมรับความ
Am 
จริง
 
ว่า
Bb 
สิ่งที่ฝัน
Am 
ไว้ไม่เป็
Gm 
นไป 
 
 
Dm 
 
C 

 
แค่
Bb 
ปล่อยมือฉันไ
Am 
ปเถอะ 
 
และ
Gm 
ยอมรับความ
Am 
จริง
Bb 
เป็นเพียงควา
Am 
มฝัน 
 
ที่สลา
Gm 
ยไป..


ปล่อยให้กาลเวลาได้เดินทางของมันไป
ปล่อยให้ใจได้พักให้มันได้หยุดเคลื่อนไหว
วันเวลาที่เราได้เคยพรากเอามันไป
คงไม่อาจจะย้อนทำได้เพียงแค่เข้าใจ

ความเป็นจริงที่เราไม่อาจลบเลือนมันไป
วันที่สวยงามที่มีฉันและเธออยู่
ความไว้ใจได้พังทลาย..
แด่หัวใจที่แตกสลาย..

หากแม้เวลา คงไม่อาจ
พาเธอไปในที่ที่แสนไกล
คำสัญญา ที่เราพร่ำบอก
คงเป็นเพียง แค่ฝันที่จากไป..

ปล่อยมือฉันไป ที่แล้วมาไม่ค้างคา
จะจับมือฉันไว้เพื่ออะไร
(แค่ปล่อยมือฉันไปเถอะ)
จะจดจำเรื่องราว ที่สวยงามแม้จะอย่างไร..
จะเก็บและฝังลึกเอาไว้ แม้มันจะทำร้าย..

( ดนตรี )

ความฝันที่เคยมีต้องเปลี่ยนไป
สับสนภายในใจ..
เมื่อรักที่เคยมีต้องจากไป
ไม่อาจเก็บมันเอาไว้

หากแม้เวลา.. คงไม่อาจ
พาเธอไปในที่ที่แสนไกล
คำสัญญาที่เราพร่ำบอก
คงเป็นเพียง แค่ฝันที่จากไป

ปล่อยมือฉันไป ที่แล้วมาไม่ค้างคา
จะจับมือฉันไว้เพื่ออะไร
(แค่ปล่อยมือฉันไปเถอะ)
จะจดจำเรื่องราว ที่สวยงามแม้จะอย่างไร..
จะเก็บและฝังลึกเอาไว้ แม้มันจะทำร้าย..

( ดนตรี )

ปล่อยมือฉันไปที่แล้วมาไม่ค้างคา
จะจับมือฉันไว้เพื่ออะไร

จะจดจำเรื่องราว ที่สวยงามแม้จะอย่างไร..
จะเก็บและฝังลึกเอาไว้.. แม้มันจะทำร้าย..

ปล่อยมือฉันไปเถอะ
และยอมรับความจริง
ว่าสิ่งที่ฝันไว้ไม่เป็นไป

แค่ปล่อยมือฉันไปเถอะ
และยอมรับความจริง
เป็นเพียงความฝัน ที่สลายไป..

มิวสิควิดีโอ ปล่อยมือ (The End) Safeplanet

เพลง : ปล่อยมือ (The End) (คอร์ด)
ศิลปิน : Safeplanet
IG: safeplanetband

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend