คอร์ดเพลง มนต์รักน้ำคลอง Bung G พาราฮัท (บังจี)

  
Text   


INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

A 
  พี่เเค่คนธรรมดาไม่มีการศึกษา
F#m 
  ไม่เรียนจบออกมาจากมาหาลัย
D 
  พี่เเค่เด็กบ้านๆมันอีเป็นไปได้หม้าย
E 
  ถ้าให้เราสองคนได้ลองมารักกัน
A 
  เมื่อแรกวันก่อนเรายังเป็นเด็ก
F#m 
  แต่มาวันนี้น้องสาวโคตรเด็ด
D 
  เธอสาวเธอสวยเธอตรงสเปค
E 
  พี่รักน้องคนนี้รักเลยหมดใจ

A 
  พี่จะพาน้องสาวไปรื้อฟื้นความจำ
F#m 
  ในวันที่เราเล่นนํ้าคลองอยู่ด้วยกัน
D 
  คิดถึงบรรยากาศในวันนั้นตอนทีเรายังเป็นเด็ก
E 
  สาวนุ้ยยังตัวเล็กพี่ยังจำได้
A 
  อาบนํ้าเล่นนํ้าด้วยกันเป็นประจำนิ่
F#m 
  แก้ผ้าแก้เปลือยด้วยกันเป็นประจำ
D 
  พี่จะชวนน้องไปเล่นนํ้าคลองกันสักที
E 
  ในวันนี้น้องสาวนุ้ยน้องอีไปม่าย

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

INSTRU | A F#m | D E |

A 
น้องเป็นดาวมหาลัย
 
สวยเหมือนนาง
F#m 
ฟ้าใครๆก็อยากได้
 
พี่เห็นภาพน้
D 
องโพสต์ลงในไอจี
 
น้องใส่ชุดนักศึก
E 
ษาทำหัวใจพี่หวั่นไหว
 
พี่แอบพี่ห
A 
ยบแลน้องอยู่ทุกวัน
 
อยากเข้าไป
F#m 
แหลงแต่ว่าใจมันไม่กล้า
 
ได้เเค่หยบแ
D 
ลก็พอได้เป็นบุญตา
 
อยากจะให้พี่สบ
E 
ตาแต่ว่าใจมันไม่กล้า

 
แต่พี่ยังไม่
A 
รู้ว่าน้องมีใครแล้วม่าย
 
แค่พี่อยากจ
F#m 
ะรู้ว่าน้องมีแฟนแล้วม่าย
 
ถ้าน้องยังไม่มีใ
D 
ครลองให้โอกาสพี่ได้ม่าย
 
ถ้าว่าเราได้รัก
E 
กัน 
 
พี่จะพาไปเล่นน้ำคลอง
 
ในวันนี้น้องสาวนุ้ยน้องอีไปม่าย
 

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาตั้งนาน
 
เราอาบนํ้า
F#m 
คลองมาด้วยกัน
 
ภาพในวัน
D 
นั้นเรายังเด็ก
 
น้องสาวยังเ
E 
รียนอนุบาล
 
พี่ชอบน้องส
A 
าวมาหลายปี
 
แอบมองน้อง
F#m 
สาวอยู่ทุกที
 
ภาพในวัน
D 
นี้น้องเซ็กซี่
 
น้องสาวเป็นเ
E 
ด็กมหาลัย

OUTRO | A F#m | D E | A |


พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

พี่เเค่คนธรรมดาไม่มีการศึกษา
ไม่เรียนจบออกมาจากมาหาลัย
พี่เเค่เด็กบ้านๆมันอีเป็นไปได้หม้าย
ถ้าให้เราสองคนได้ลองมารักกัน
เมื่อแรกวันก่อนเรายังเป็นเด็ก
แต่มาวันนี้น้องสาวโคตรเด็ด
เธอสาวเธอสวยเธอตรงสเปค
พี่รักน้องคนนี้รักเลยหมดใจ

พี่จะพาน้องสาวไปรื้อฟื้นความจำ
ในวันที่เราเล่นนํ้าคลองอยู่ด้วยกัน
คิดถึงบรรยากาศในวันนั้นตอนทีเรายังเป็นเด็ก
สาวนุ้ยยังตัวเล็กพี่ยังจำได้
อาบนํ้าเล่นนํ้าด้วยกันเป็นประจำนิ่
แก้ผ้าแก้เปลือยด้วยกันเป็นประจำ
พี่จะชวนน้องไปเล่นนํ้าคลองกันสักที
ในวันนี้น้องสาวนุ้ยน้องอีไปม่าย

พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

( ดนตรี )

น้องเป็นดาวมหาลัย
สวยเหมือนนางฟ้าใครๆก็อยากได้
พี่เห็นภาพน้องโพสต์ลงในไอจี
น้องใส่ชุดนักศึกษาทำหัวใจพี่หวั่นไหว
พี่แอบพี่หยบแลน้องอยู่ทุกวัน
อยากเข้าไปแหลงแต่ว่าใจมันไม่กล้า
ได้เเค่หยบแลก็พอได้เป็นบุญตา
อยากจะให้พี่สบตาแต่ว่าใจมันไม่กล้า

แต่พี่ยังไม่รู้ว่าน้องมีใครแล้วม่าย
แค่พี่อยากจะรู้ว่าน้องมีแฟนแล้วม่าย
ถ้าน้องยังไม่มีใครลองให้โอกาสพี่ได้ม่าย
ถ้าว่าเราได้รักกัน พี่จะพาไปเล่นน้ำคลอง
ในวันนี้น้องสาวนุ้ยน้องอีไปม่าย

พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

พี่ชอบน้องสาวมาตั้งนาน
เราอาบนํ้าคลองมาด้วยกัน
ภาพในวันนั้นเรายังเด็ก
น้องสาวยังเรียนอนุบาล
พี่ชอบน้องสาวมาหลายปี
แอบมองน้องสาวอยู่ทุกที
ภาพในวันนี้น้องเซ็กซี่
น้องสาวเป็นเด็กมหาลัย

มิวสิควิดีโอ มนต์รักน้ำคลอง Bung G พาราฮัท

เพลง : มนต์รักน้ำคลอง
ศิลปิน : Bung G พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง : Bung G พาราฮัท
เรียบเรียง : Bung G พาราฮัท
ติดต่องานศิลปิน : 081-099-4345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend