คอร์ดเพลง ลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน LEGENDBOY

  
Text   


Gm 
  ถ้าเธอไม่ต้องก
C 
ารหัวใจคนเมา..
F 
 
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่ห
C 
ลอกกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่
Dm 
หลอกฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก.. 
 
 
Dm 

 
รู้ว่าเธอคง
Gm 
ลืม 
 
แต่ฉันมันจำตลอ
C 
ดมา
 
ได้เพียงภาว
F 
นา 
 
ให้เธออย่าลืมหัวใจเอ
Dm 
าไว้
 
แม้นว่าเธออยา
Gm 
กลืม 
 
แต่ฉันขอจำตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ว่านานแค่ไ
F 
หน ไม่มีวันลืม..  
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่หลอ
C 
กกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่หลอ
Dm 
กฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก
 
และแน่
Dm 
นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไ
Gm 
ว้ที่ฉัน
 
เธอคงไม่ได้
C 
ลืม 
 
กับเขาเธอคงตั้งใ
F 
จรัก 
 
 
Dm 

 
I’m still the  
Gm 
same, you only one to know me
 
ตอนนี้ผมเริ่มจะเ
C 
มามองไปรอบตัวเริ่ม 
 
slowly
 
sippin’ น้ำในแ
F 
ก้ว but it’s not codeine
 
how it’s make me  
Dm 
high, right now
 
i’m so sad, It’s so bad in my  
Gm 
feel

 
แต่ฉันมันจำตลอ
C 
ดมา
 
ได้เพียงภาว
F 
นาให้เธออย่าลืมหัวใจเอ
Dm 
าไว้
 
แม้นว่าเธออยา
Gm 
กลืม 
 
แต่ฉันขอจำตลอ
C 
ดไป
 
ไม่ว่านานแค่ไ
F 
หน ไม่มีวันลืม  
Dm 

 
เมื่อก่อน
Gm 
ครั้งที่เธอยังรัก 
 
เธอมักจะบ
C 
อกฉัน
 
ว่าต่อจาก
F 
นี้จะไม่มีใคร 
 
แล้วโผเข้ากอ
Dm 
ดกัน
 
เธอบอกว่า
Gm 
เธอคงไม่รักใครอีก 
 
แค่
C 
คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
 
เธอบ
F 
อกรู้มั้ยคนดี 
 
เธอลืมหัว
Dm 
ใจเอาไว้ที่ฉัน

 
แต่มาวัน
Gm 
นี้คำที่เธอพูด 
 
เธอเพียงแค่หลอ
C 
กกัน
 
ที่บอกว่าเ
F 
ธอจะไม่มีใคร 
 
เธอเพียงแค่หลอ
Dm 
กฝัน
 
แต่กลับเป็น
Gm 
ฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
 
วัน
C 
นี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใ
F 
ครอีก
 
และแน่
Dm 
นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไ
 
ว้ที่ฉัน

OUTRO | Gm | C | F | Dm | ( 2 Times )


ถ้าเธอไม่ต้องการหัวใจคนเมา..

เมื่อก่อนครั้งที่เธอยังรัก เธอมักจะบอกฉัน
ว่าต่อจากนี้จะไม่มีใคร แล้วโผเข้ากอดกัน
เธอบอกว่าเธอคงไม่รักใครอีก แค่คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
เธอบอกรู้มั้ยคนดี เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน

แต่มาวันนี้คำที่เธอพูด เธอเพียงแค่หลอกกัน
ที่บอกว่าเธอจะไม่มีใคร เธอเพียงแค่หลอกฝัน
แต่กลับเป็นฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
วันนี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใครอีก

รู้ว่าเธอคงลืม แต่ฉันมันจำตลอดมา
ได้เพียงภาวนา ให้เธออย่าลืมหัวใจเอาไว้
แม้นว่าเธออยากลืม แต่ฉันขอจำตลอดไป
ไม่ว่านานแค่ไหน ไม่มีวันลืม

เมื่อก่อนครั้งที่เธอยังรัก เธอมักจะบอกฉัน
ว่าต่อจากนี้จะไม่มีใคร แล้วโผเข้ากอดกัน
เธอบอกว่าเธอคงไม่รักใครอีก แค่คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
เธอบอกรู้มั้ยคนดี เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน

แต่มาวันนี้คำที่เธอพูด เธอเพียงแค่หลอกกัน
ที่บอกว่าเธอจะไม่มีใคร เธอเพียงแค่หลอกฝัน
แต่กลับเป็นฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
วันนี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใครอีก
และแน่นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน

เธอคงไม่ได้ลืม กับเขาเธอคงตั้งใจรัก

I’m still the same, you only one to know me
ตอนนี้ผมเริ่มจะเมามองไปรอบตัวเริ่ม slowly
sippin’ น้ำในแก้ว but it’s not codeine
how it’s make me high, right now
i’m so sad, It’s so bad in my feel

แต่ฉันมันจำตลอดมา
ได้เพียงภาวนาให้เธออย่าลืมหัวใจเอาไว้
แม้นว่าเธออยากลืม แต่ฉันขอจำตลอดไป
ไม่ว่านานแค่ไหน ไม่มีวันลืม

เมื่อก่อนครั้งที่เธอยังรัก เธอมักจะบอกฉัน
ว่าต่อจากนี้จะไม่มีใคร แล้วโผเข้ากอดกัน
เธอบอกว่าเธอคงไม่รักใครอีก แค่คิดก็ยังไม่มีสิทธิ์
เธอบอกรู้มั้ยคนดี เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน

แต่มาวันนี้คำที่เธอพูด เธอเพียงแค่หลอกกัน
ที่บอกว่าเธอจะไม่มีใคร เธอเพียงแค่หลอกฝัน
แต่กลับเป็นฉันที่มันไม่มีสิทธิ์
วันนี้เธอลืมหัวใจเอาไว้ที่ใครอีก
และแน่นอนเธอไม่ได้ลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน

มิวสิควิดีโอ ลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน LEGENDBOY

เพลง : ลืมหัวใจเอาไว้ที่ฉัน
ศิลปิน : LEGENDBOY
เนื้อร้อง/ทำนอง : LEGENDBOY
เรียบเรียง : TIMETIME, LEGENDBOY
ติดต่องานศิลปิน : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend