คอร์ดเพลง ไอ้น้องบ่าว ธีเดช ทองอภิชาติ x วงกางเกง

  
Text   


INTRO | Dm | F | C | Dm |

 
เจ้า
F 
มีทางเดินของเ
C 
จ้า 
 
ไอ้น้อง
Dm 
บ่าว
 
ใครจะ
Bb 
ว่าอย่างไรอย่าไ
C 
ปสน 
 
อย่าเอามา
F 
คิดให้หมด
Dm 
กำลัง
 
ไอ้น้อง
Bb 
บ่าว 
 
จงเอาเวลาไปตาม
C 
ฝันของตัวเองให้ก้
F 
าวไกล

 
ไม่มีอะไ
F 
รได้มาอย่างง่ายด
C 
าย 
 
ทุกอย่างต้องขว
Dm 
นขวาย
 
ในบางค
Bb 
รั้งอาจจะทุรนทุร
C 
ายถ้ายังไม่ตาย..
Dm 
สู้ต่อไป
 
อย่าไป
Bb 
สนคำใครเขา
C 
ดูถูก 
 
เพราะเ
F 
ราไม่ได้ขอข้าว
Dm 
พ่อมันกิน
 
จงเชื่อ
Bb 
มั่นในตัวเอง 
 
แล้ว
C 
เดินไป 
 
 
Bb 
บินไป
C 
เจ้าคือนกเส
F 
รี

 
จง
Bb 
บินไปอย่างนกเส
C 
รี 
 
บนฟ้า
Dm 
กว้าง
 
สัก
Bb 
วันเจ้าจะเจอจุดห
C 
มาย 
 
ที่เหมาะ
Dm 
สมกับความฝัน
 
พี่จะค
F 
อย 
 
ยืนม
C 
อง 
 
 
F 
ยังไม่ไปไ
Dm 
หน
 
ถ้าเ
Bb 
รายังมีลมหายใ
C 
จ 
 
เห
F 
มือนกัน 
 
 
C 

 
คนขี้ข
F 
ลาดหวาดกลัวไม่
C 
อดทน
 
ไม่มี
Dm 
ทางถึงจุดหมาย
 
จงสู้ต่อไ
Bb 
ปอย่าได้เสียด
C 
ายอะไร
 
เพราะเว
F 
ลา..ไม่เคยคอ
Dm 
ยใคร
 
จงทำมัน
Bb 
ไปให้ถึง
C 
ที่..สุด 
 
อย่า
F 
รอ..อ
Dm 
ะไร
 
เมื่อปรารถ
Bb 
นาย่อมมีความเจ็บป
C 
วดเข้ามาบ้าง
 
F 
รื่องธรรมดา

 
จง
Bb 
บินไปอย่างนกเส
C 
รี 
 
บนฟ้า
Dm 
กว้าง
 
สัก
Bb 
วันเจ้าจะเจอจุดห
C 
มาย 
 
ที่เหมาะ
Dm 
สมกับความฝัน
 
พี่จะค
F 
อย 
 
ยืนม
C 
อง 
 
 
F 
ยังไม่ไปไ
Dm 
หน
 
ถ้าเ
Bb 
รายังมีลมหายใ
C 
จ 
 
เห
F 
มือนกัน 
 
 
C 

INSTRU | Gm | Dm | C | F |
INSTRU | Gm | Dm | C | F C |

 
จง
Bb 
บินไปอย่างนกเส
C 
รี 
 
บนฟ้า
Dm 
กว้าง
 
สัก
Bb 
วันเจ้าจะเจอจุดห
C 
มาย 
 
ที่เหมาะ
Dm 
สมกับความฝัน
 
พี่จะค
F 
อย 
 
ยืนม
C 
อง 
 
 
F 
ยังไม่ไปไ
Dm 
หน
 
ถ้าเ
Bb 
รายังมีลมหายใ
C 
จ 
 
เห
F 
มือนกัน 
 
 
C 

 
ไม่มีอะไ
F 
รได้มาอย่างง่ายด
C 
าย 
 
ทุกอย่างต้องขว
Dm 
นขวาย
 
ในบางค
Bb 
รั้งอาจจะทุรนทุร
C 
ายถ้ายังไม่ตาย..
Dm 
สู้ต่อไป
 
อย่าไป
Bb 
สนคำใครเขา
C 
ดูถูก 
 
เพราะเ
F 
ราไม่ได้ขอข้าว
Dm 
พ่อมันกิน
 
จงเชื่อ
Bb 
มั่นในตัวเอง 
 
แล้ว
C 
เดินไป 
 
 
Bb 
บินไป
C 
เจ้าคือนกเส
F 
รี

 
จง
Bb 
บินไปอย่างนกเส
C 
รี 
 
บนฟ้า
Dm 
กว้าง
 
สัก
Bb 
วันเจ้าจะเจอจุดห
C 
มาย 
 
ที่เหมาะ
Dm 
สมกับความฝัน
 
แล้วพี่จะค
F 
อย 
 
ยืนม
C 
อง 
 
 
F 
ยังไม่ไปไ
Dm 
หน
 
ถ้าเ
Bb 
รายังมีลมหายใ
C 
จ 
 
เห
F 
มือนกัน

 
เมื่อปรารถ
Bb 
นา 
 
ย่อมเจ็บป
C 
วดกันบ้าง
 
เรื่อ
F 
งธรรมดา..
Bb 
 
Am 
 
Gm 
 
F 


เจ้ามีทางเดินของเจ้า ไอ้น้องบ่าว
ใครจะว่าอย่างไรอย่าไปสน อย่าเอามาคิดให้หมดกำลัง
ไอ้น้องบ่าว จงเอาเวลาไปตามฝันของตัวเองให้ก้าวไกล

ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายได้ ทุกอย่างต้องขวนขวาย
ในบางครั้งอาจจะทุรนทุรายถ้ายังไม่ตาย..สู้ต่อไป
อย่าไปสนคำใครเขาดูถูก เพราะเราไม่ได้ขอข้าวพ่อมันกิน
จงเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วเดินไป บินไป เจ้าคือนกเสรี

จงบินไปอย่างนกเสรี บนฟ้ากว้าง
สักวันเจ้าจะเจอจุดหมายที่เหมาะสม กับความฝัน
พี่จะคอย ยืนมอง ยังไม่ไปไหน
ถ้าเรายังมีลมหายใจ เหมือนกัน

คนขี้ขลาดหวาดกลัวไม่อดทน
ไม่มีทางถึงจุดหมาย
จงสู้ต่อไปอย่าได้เสียดายอะไร
เพราะเวลา..ไม่เคยคอยใคร
จงทำมันไปให้ถึงที่..สุด อย่ารอ..อะไร
เมื่อปรารถนาย่อมมีความเจ็บปวดเข้ามาบ้าง
เรื่องธรรมดา

จงบินไปอย่างนกเสรี บนฟ้ากว้าง
สักวันเจ้าจะเจอจุดหมายที่เหมาะสม กับความฝัน
พี่จะคอย ยืนมอง ยังไม่ไปไหน
ถ้าเรายังมีลมหายใจ เหมือนกัน

ดนตรี

จงบินไปอย่างนกเสรี บนฟ้ากว้าง
สักวันเจ้าจะเจอจุดหมายที่เหมาะสม กับความฝัน
พี่จะคอย ยืนมอง ยังไม่ไปไหน
ถ้าเรายังมีลมหายใจ เหมือนกัน

ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายได้ ทุกอย่างต้องขวนขวาย
ในบางครั้งอาจจะทุรนทุรายถ้ายังไม่ตาย..สู้ต่อไป
อย่าไปสนคำใครเขาดูถูก เพราะเราไม่ได้ขอข้าวพ่อมันกิน
จงเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วเดินไป บินไป เจ้าคือนกเสรี

จงบินไปอย่างนกเสรี บนฟ้ากว้าง
สักวันเจ้าจะเจอจุดหมายที่เหมาะสม กับความฝัน
พี่จะคอย ยืนมอง ยังไม่ไปไหน
ถ้าเรายังมีลมหายใจ เหมือนกัน

เมื่อปรารถนา ย่อมเจ็บปวดกันบ้าง..
เรื่องธรรมดา..

มิวสิควิดีโอ ไอ้น้องบ่าว ธีเดช ทองอภิชาติ x วงกางเกง

เพลง : ไอ้น้องบ่าว
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ x วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 092-2566543,086-9443763
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend