คอร์ดเพลง ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น บิว วัลลบี

  
Text   


INTRO | Am | F | C | G |
INTRO | Am | F | C | G | Am |
INTRO | Am | F | C | G |
INTRO | Am | F | C | G | G |

Am 
  ไม่ได้ตั้งใจเป็น
F 
ชู้ แต่ดูๆ พี่น่ารั
C 
C 
  ยอมแม้อก
G 
หัก 
 
แค่เพียงได้รักได้ครอบครอง
Am 
  ไม่จำเป็นต้องเป็นห
F 
นึ่ง 
 
ยอมเป็นตัวสำรอง
C 
  แค่ได้เข้าไปจำจ
G 
อง..หัวใจของ
Am 
พี่ชาย..

 
แรง
F 
บุญหรือกรรม 
 
ที่หนุน
G 
นำให้เจอ
 
มันเลยเ
Em 
ผลอเทให้เธอจนหม
Am 
ดใจ
 
ไม่ได้เป็นห
F 
นึ่ง 
 
ไม่เ
G 
ป็นไร
 
ฐา
F 
นะอะไร.. 
 
น้องก็ย
G 
อม..

 
ถึงพี่มีเมียแ
F 
ล้วน้องเข้าใจ
 
ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็
Em 
อยู่เป็น
 
ลักหยบคบ
Dm 
กันแบบเล่นๆ 
 
 
G 
 
เพราะพี่เองก็มีคน
C 
นั้นในหัวใจ  
C7 
 
ถึงพี่มีเมียแ
F 
ล้วน้องเข้าใจ
 
ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็
Em 
อยู่เป็น
 
แอบหยบคบ
Dm 
กันแบบเล่นๆ 
 
 
G 
 
ฐานะสำรองเป็นคนที่ส
C 
องของเธอ..
G 

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | G |

 
แรง
F 
บุญหรือกรรม 
 
ที่หนุน
G 
นำให้เจอ
 
มันเลยเ
Em 
ผลอเทให้เธอจนหม
Am 
ดใจ
 
ไม่ได้เป็นห
F 
นึ่ง 
 
ไม่เ
G 
ป็นไร
 
ฐา
F 
นะอะไร.. 
 
น้องก็ย
G 
อม..

 
ถึงพี่มีเมียแ
F 
ล้วน้องเข้าใจ
 
ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็
Em 
อยู่เป็น
 
ลักหยบคบ
Dm 
กันแบบเล่นๆ 
 
 
G 
 
เพราะพี่เองก็มีคน
C 
นั้นในหัวใจ  
C7 
 
ถึงพี่มีเมียแ
F 
ล้วน้องเข้าใจ
 
ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็
Em 
อยู่เป็น
 
แอบหยบกิน
Dm 
กันแบบเล่นๆ 
 
 
G 
 
ฐานะสำรองเป็นคนที่ส
C 
องของเธอ

 
แอบหยบคบ
Dm 
กันแบบเล่นๆ 
 
 
G 
 
เป็นคนสำรองเป็นคนที่ส
C 
องของเธอ

OUTRO | F | F | Em | Em |
OUTRO | Dm | G | C | C |


ไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้ แต่ดูๆพี่น่ารัก
ยอมแม้อกหัก แค่เพียงได้รักได้ครอบครอง
ไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่ง ยอมเป็นตัวสำรอง
แค่ได้เข้าไปจับจอง หัวใจของพี่ชาย

แรงบุญหรือกรรมที่หนุนนำให้เจอ
มันเลยเผลอเทให้เธอจนหมดใจ
ไม่ได้เป็นหนึ่ง ไม่เป็นไร ฐานะอะไร..น้องก็ยอม

ถึงพี่มีเมียแล้วน้องเข้าใจ ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น
ลักหยบคบกันแบบเล่นๆ เพราะพี่เองก็มีคนนั้นในหัวใจ
ถึงพี่มีเมียแล้วน้องเข้าใจ ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น
แอบหยบคบกันแบบเล่นๆ ฐานะสำรองเป็นคนที่สองของเธอ

ดนตรี

แรงบุญหรือกรรมที่หนุนนำให้เจอ
มันเลยเผลอเทให้เธอจนหมดใจ
ไม่ได้เป็นหนึ่ง ไม่เป็นไร ฐานะอะไร..น้องก็ยอม

ถึงพี่มีเมียแล้วน้องเข้าใจ ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น
ลักหยบคบกันแบบเล่นๆ เพราะพี่เองก็มีคนนั้นในหัวใจ
ถึงพี่มีเมียแล้วน้องเข้าใจ ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น
แอบหยบกินกันแบบเล่นๆ ฐานะสำรองเป็นคนที่สองของเธอ

แอบหยบคบกันแบบเล่นๆ เป็นคนสำรองเป็นคนที่สองของเธอ

มิวสิควิดีโอ ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น บิว วัลลบี

เพลง : ถ้าพี่อยู่ได้น้องก็อยู่เป็น
ศิลปิน : บิว วัลลบี
เนื้อร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend