คอร์ดเพลง โหยหา โจอี้ ภูวศิษฐ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | Em |

G 
โหยหา.. 
 
 
D/F# 
ความรักจาก
Em 
เธอ..
G 
โหยหา.. 
 
 
D/F# 
ความรักจากใ
Em 
คร..

 
ค่ำ
C 
คืนหนาว 
 
ใจค
G 
นเปลี่ยว
 
ที่เห
C 
ลือเพียงความเดีย
G 
วดาย
 
ฉันเ
Am 
หงาใจ.. 
 
ไม่
D 
มีเธอ..

G 
โหยหา.. 
 
 
D/F# 
ชีวิต 
 
คู่เ
Em 
คียง..
G 
โหยหา.. 
 
 
D/F# 
แค่เพียงความ
Em 
ห่วงใย..

 
มีอ้
C 
อมแขนที่คอ
G 
ยกอด
 
ให้
C 
ฉันรู้สึกปลอ
G 
ดภัย
 
ฉันเหง
Am 
าใจ.. 
 
 
D 
ใยทิ้งฉันไว้ลำ
G 
พัง

 
โอ้ความ
Em 
รัก 
 
เธออยู่ไ
G 
หน
 
ได้โปรด
C 
รัก..ฉันได้ไ
G 
หม
 
ไม่เคยเ
C 
ห็นแม้เงา 
 
ไม่
Bm 
รู้ว่าเขาอยู่
Am 
ที่ใด
 
อีกน
D 
านแค่ไหน..จะพ
G 
บกัน..

INSTRU | G | G D/F# |
INSTRU | Em | D | C | G |
INSTRU | Em | D | C | C | D | D |

 
โอ้ความ
C 
รัก 
 
เธออยู่ไ
G 
หน
 
ได้โปรด
C 
รัก..ฉันได้ไ
G 
หม
 
ไม่เคยเ
C 
ห็นแม้เงา 
 
ไม่
Bm 
รู้ว่าเขาอยู่
Am 
ที่ใด
 
D 
อ..

 
โอ้ความ
C 
รัก 
 
เธออยู่ไ
G 
หน
 
ได้โปรด
C 
รัก..ฉันได้ไ
G 
หม
 
คนที่
C 
ฉันเฝ้ารอ 
 
ไม่
Bm 
รู้ว่าเขาอยู่
Am 
ที่ใด..
Bm 
โฮ..
C 
เธอ..อยู่ไ
D 
หน..

G 
โหยหา.. 
 
 
D/F# 
ความรักจากเ
G 
ธอ..


โหยหา ความรัก จากเธอ
โหยหา ความรัก จากใคร
ค่ำคืนหนาวใจคนเปลี่ยว
ที่เหลือเพียงความเดียวดาย
ฉันเหงาใจ ไม่มีเธอ

โหยหา ชีวิต คู่เคียง
โหยหา แค่เพียง ความห่วงใย
มีอ้อมแขนที่คอยกอด
ให้ฉันรู้สึกปลอดภัย
ฉันเหงาใจ ใยทิ้งฉันไว้ลำพัง

โอ้ความรักเธออยู่ไหน
ได้โปรดรักฉันได้ไหม
ไม่เคยเห็นแม้เงาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด
อีกนานแค่ไหนจะพบกัน

ดนตรี

โอ้ความรักเธออยู่ไหน
ได้โปรดรักฉันได้ไหม
ไม่เคยเห็นแม้เงา
ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด

โอ้ความรักเธออยู่ไหนได้โปรดรักฉันได้ไหม
คนที่ฉันเฝ้ารอ ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด
โฮ.. เธออยู่ไหน
โหยหา ความรัก จากเธอ

มิวสิควิดีโอ โหยหา โจอี้ ภูวศิษฐ์

เพลง : โหยหา
ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : รัฐวิชญ์-ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ
เรียบเรียง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
ติดต่องาน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend