คอร์ดเพลง 5 ตุลาฯ – COCKTAIL Feat. จ๋าย TaitosmitH, แม็ก The Darkest Romance

  
Text   

คอร์ดเพลง : 5 ตุลาฯ COCKTAIL Feat. จ๋าย TaitosmitH , แม็ก The Darkest Romance

คอร์ดเพลง 5 ตุลาฯ - COCKTAIL Feat. จ๋าย TaitosmitH , แม็ก The Darkest Romance

เพลง :

ศิลปิน : COCKTAIL

Feat. : จ๋าย TaitosmitH, แม็ก The Darkest Romance

คอร์ดทั้งหมด : C,D,G,Bm,Em,Am


Tune to Eb
INTRO | C D | G | C D | G |

 
อยากจะถ
C 
ามเธอเป็นอย่าง
D 
ไรในคืนอย่า
G 
งนี้
 
อยากจะ
C 
รู้เธอยังอยู่
D 
ดีสบายดีอยู่หรือ
G 
ไร

 
ในคืนอ้างว้
C 
าง 
 
คืนไร้แสงไ
D 
 
ในคืนที่
Bm 
มองไปไม่เห็น
Em 
ดาว
 
ในคืนเหน็บ
Am 
หนาว 
 
เธอนอนหลับ
C 
ฝันเรื่องเดิมอยู่ไ
D 
หม

 
อยากจะ
C 
ถามเธอนอนหลับ
D 
ตาลงได้หรือเ
G 
ปล่า
 
ความปวดร้
C 
าวที่เธอเผ
D 
ชิญ 
 
ยังคงอยู่ไ
G 
หม
 
ตื่นจาก
C 
ฝันที่มันเลื่อนล
D 
อย
 
ที่ยังเฝ้า
Bm 
คอยหลอกหลอนดว
Em 
งใจ
 
จะข่มตา
Am 
นอน 
 
ก็นอนไม่ไ
D 
หว 
 
เหมือนคน
G 
บ้า

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ง 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มาย 
 
ยิ่งกว่าครั้งไ
D 
หน

 
เธออาจสง
C 
สัย 
 
ว่าเพราะเหตุ
D 
ใด 
 
ทำไมฉัน
G 
ตื่น
 
อาจเพราะฉัน
C 
ฝืน 
 
ข่มตาวาด
D 
ฝัน
 
เหมือนที่ผ่านมาไม่ไ
G 
หว

 
คงดีกว่า
C 
นี้ 
 
ถ้าฉันนอน
D 
ลง
 
แล้วถูกโอบ
Bm 
กอด 
 
ด้วยฝันดีเรื่องใ
Em 
หม่
 
แต่ถ้าหลับใ
Am 
หล 
 
แล้วยังต้องเจอฝันร้
D 
าย
 
ฉันขอลืม
G 
ตา

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am C | D |

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ง 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มาย 
 
ยิ่งกว่าครั้งไ
D 
หน

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มายไม่เหมือนดังเ
G 
ดิม

 
ให้ตื่นคราว
C 
นี้ 
 
มันมีความห
D 
มายไม่เหมือนดังเ
G 
ดิม
 
ให้ตื่นคราว
C 
นี้ 
 
มันมีความห
D 
มายไม่เหมือนดัง.
G 
.. 
 
เดิม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 5 ตุลาฯ


อยากจะถามเธอเป็นอย่างไรในคืนอย่างนี้
อยากจะรู้เธอยังอยู่ดีสบายดีอยู่หรือไร

ในคืนอ้างว้าง คืนไร้แสงไฟ
ในคืนที่มองไปไม่เห็นดาว
ในคืนเหน็บหนาว เธอนอนหลับ
ฝันเรื่องเดิมอยู่ไหม

อยากจะถามเธอนอนหลับตาลงได้หรือเปล่า
ความปวดร้าวที่เธอเผชิญ ยังคงอยู่ไหม
ตื่นจากฝันที่มันเลื่อนลอย
ที่ยังเฝ้าคอยหลอกหลอนดวงใจ
จะข่มตานอน ก็นอนไม่ไหว เหมือนคนบ้า

และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไง ใครเลยจะรู้
แต่ในคืนนี้ฉันลืมตาอยู่ และฉันไม่รู้จะหลับไหม
เพราะฉันยังหวัง จุดหมายในใจ
จะเดินมาถึง ในแสงวันใหม่
ให้ตื่นคราวนี้ มันมีความหมาย ยิ่งกว่าครั้งไหน

เธออาจสงสัย ว่าเพราะเหตุใด ทำไมฉันตื่น
อาจเพราะฉันฝืน ข่มตาวาดฝัน
เหมือนที่ผ่านมาไม่ไหว

คงดีกว่านี้ ถ้าฉันนอนลง
แล้วถูกโอบกอด ด้วยฝันดีเรื่องใหม่
แต่ถ้าหลับใหล แล้วยังต้องเจอฝันร้าย
ฉันขอลืมตา

( ดนตรี )

และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไง ใครเลยจะรู้
แต่ในคืนนี้ฉันลืมตาอยู่ และฉันไม่รู้จะหลับไหม
เพราะฉันยังหวัง จุดหมายในใจ
จะเดินมาถึง ในแสงวันใหม่
ให้ตื่นคราวนี้ มันมีความหมาย ยิ่งกว่าครั้งไหน

และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ใครเลยจะรู้
แต่ในคืนนี้ฉันลืมตาอยู่ และฉันไม่รู้จะหลับไหม
เพราะฉันยังหวัง จุดหมายในใจ
จะเดินมาถึง ในแสงวันใหม่
ให้ตื่นคราวนี้ มันมีความหมายไม่เหมือนดังเดิม

ให้ตื่นคราวนี้ มันมีความหมายไม่เหมือนดังเดิม
ให้ตื่นคราวนี้ มันมีความหมายไม่เหมือนดัง… เดิม

มิวสิควิดีโอ 5 ตุลาฯ COCKTAIL Feat. จ๋าย TaitosmitH , แม็ก The Darkest Romance

เพลง 5 ตุลาฯ
ศิลปิน : COCKTAIL
Feat. จ๋าย TaitosmitH, แม็ก The Darkest Romance
Music & Lyrics by
ปัณฑพล ประสารราชกิจ,
ธิติวัฒน์ รองทอง, อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
Arranged by Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend