คอร์ดเพลง อากาศฮัก ลำเพลิน วงศกร (เพลงจากละคร เจ้าสาวยืนหนึ่ง)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | F#m | Em A | D |

 
ขออยู่ใก
G 
ล้ๆ 
 
แบบมองตาเปล่าบ่เห็น
 
ความฮัก
F#m 
เป็นเหมือนเช่นอากาศ
 
ฮัก
Em 
นี้บ่ขอบังอ
A 
าจเป็นลมหา
D 
ยใจ

 
สิบ่
G 
ขอเรียกร้องอีหยัง 
 
บ่รบ
F#m 
กวนให้รำคาญใจ
 
สิเป็น
Em 
ลมพัดไ
A 
ปให้เจ้าฮู้สึ
D 
กดี

 
ถึงใจ
Em 
นี้สิหวัง..ว่า
F#m 
เจ้าสิเห็นมัน
 
ได้แค่เ
G 
พียงแค่ฝันท่อ
G#dim 
นั้นก็สุขแล้
A 
วใจ.. 
 
โอย..

 
ขอเป็นแค่
G 
ลมที่มองตาเปล่าบ่เ
A 
ห็น
 
บ่ได้
F#m 
เป็นลมหา
Bm 
ยใจ
 
ดี
G 
สุดแค่สัมผัสไ
A 
ด้ 
 
แต่บ่มีตั
D 
วตน  
Am 
 
D7 
 
บ่อยากให้
G 
คนที่เฮา
A 
ฮัก..
F#m 
นั้นต้องลำบา
Bm 
กใจ
 
ได้แค่เ
G 
พียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ 
 
ก็
A 
พอ
 
สิ
G 
ขอเป็นอากาศ
A 
ฮักเมื่อเจ้าต้องก
D 
าร..

INSTRU | A |

 
มีเ
G 
ขาเป็นดั่งลมหายใจ 
 
มีอ้ายไ
F#m 
ว้เป็นแค่อากาศ
 
เผื่อมื้
Em 
อใด๋ 
 
อาก
A 
าศบ่พอหา
D 
ยใจ
 
สะแปร
G 
ฮักและความหวังดี 
 
อยู่ตร
F#m 
งนี้บ่ไปไส
 
ให้
Em 
เขานั้นอยู่ข้าง
F#m 
กาย 
 
ฮักอ้
G 
ายบ่สำคัญห
A 
ลาย
 
ให้เ
G 
ขาเป็นดั่งลมหาย
A 
ใจ 
 
ให้อ้ายเป็นแค่อ
D 
ากาศ


INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
ถึงใจ
Em 
นี้สิหวัง..ว่า
F#m 
เจ้าสิเห็นมัน
 
ได้แค่เ
G 
พียงแค่ฝันท่อ
G#dim 
นั้นก็สุขแล้
A 
วใจ.. 
 
โอย..

 
ขอเป็นแค่
G 
ลมที่มองตาเปล่าบ่เ
A 
ห็น
 
บ่ได้
F#m 
เป็นลมหา
Bm 
ยใจ
 
ดี
G 
สุดแค่สัมผัสไ
A 
ด้ 
 
แต่บ่มีตั
D 
วตน  
Am 
 
D 
 
บ่อยากให้
G 
คนที่เฮา
A 
ฮัก..
F#m 
นั้นต้องลำบา
Bm 
กใจ
 
ได้แค่เ
G 
พียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ 
 
ก็
A 
พอ
 
สิ
G 
ขอเป็นอากาศ
A 
ฮักเมื่อเจ้าต้องก
D 
าร..

 
ขอเป็นแค่
G 
ลมที่มองตาเปล่าบ่เ
A 
ห็น
 
บ่ได้
F#m 
เป็นลมหา
Bm 
ยใจ
 
ดี
G 
สุดแค่สัมผัสไ
A 
ด้ 
 
แต่บ่มีตั
D 
วตน  
Am 
 
D 
 
บ่อยากให้
G 
คนที่เฮา
A 
ฮัก..
F#m 
นั้นต้องลำบา
Bm 
กใจ
 
ได้แค่เ
G 
พียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ 
 
ก็
A 
พอ
 
สิ
G 
ขอเป็นอากาศ
A 
ฮักเมื่อเจ้าต้องก
D 
าร..

OUTRO | G | F#m | Em A | D |


ขออยู่ใกล้ๆ แบบมองตาเปล่าบ่เห็น
ความฮักเป็นเหมือนเช่นอากาศ
ฮักนี้บ่ขอบังอาจเป็นลมหายใจ

สิบ่ขอเรียกร้องอีหยัง บ่รบกวนให้รำคาญใจ
สิเป็นลมพัดไปให้เจ้าฮู้สึกดี

ถึงใจนี้สิหวัง..ว่าเจ้าสิเห็นมัน
ได้แค่เพียงแค่ฝันท่อiนั้นก็สุขแล้วใจ.. โอย..

ขอเป็นแค่ลมที่มองตาเปล่าบ่เห็น
บ่ได้เป็นลมหายใจ
ดีสุดแค่สัมผัสได้ แต่บ่มีตัวตน
บ่อยากให้คนที่เฮาฮัก..นั้นต้องลำบากใจ
ได้แค่เพียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ ก็พอ
สิขอเป็นอากาศฮักเมื่อเจ้าต้องการ..

( ดนตรี )

มีเขาเป็นดั่งลมหายใจ มีอ้ายไว้เป็นแค่อากาศ
เผื่อมื้อใด๋ อากาศบ่พอหายใจ
สะแปรฮักและความหวังดี อยู่ตรงนี้บ่ไปไส
ให้เขานั้นอยู่ข้างกาย ฮักอ้ายบ่สำคัญหลาย
ให้เขาเป็นดั่งลมหายใจ ให้อ้ายเป็นแค่อากาศ

( ดนตรี )

ถึงใจนี้สิหวัง..ว่าเจ้าสิเห็นมัน
ได้แค่เพียงแค่ฝันท่อiนั้นก็สุขแล้วใจ.. โอย..

ขอเป็นแค่ลมที่มองตาเปล่าบ่เห็น
บ่ได้เป็นลมหายใจ
ดีสุดแค่สัมผัสได้ แต่บ่มีตัวตน
บ่อยากให้คนที่เฮาฮัก..นั้นต้องลำบากใจ
ได้แค่เพียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ ก็พอ
สิขอเป็นอากาศฮักเมื่อเจ้าต้องการ..

ขอเป็นแค่ลมที่มองตาเปล่าบ่เห็น
บ่ได้เป็นลมหายใจ
ดีสุดแค่สัมผัสได้ แต่บ่มีตัวตน
บ่อยากให้คนที่เฮาฮัก..นั้นต้องลำบากใจ
ได้แค่เพียงได้อยู่ข้างกายใกล้ๆ ก็พอ
สิขอเป็นอากาศฮักเมื่อเจ้าต้องการ..

มิวสิควิดีโอ อากาศฮัก ลำเพลิน วงศกร

เพลง : อากาศฮัก
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : โอ๋ โก๋ดง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend