คอร์ดเพลง แก้วแตก JODAI

  
Text   


INTRO | Am Fmaj7 | Cmaj7 G | ( 2 Times )

Am 
  จำได้ไ
F 
หม 
 
ว่าเธอเ
C 
คย 
 
บอกอะไ
G 
รกับฉัน
Am 
  จำได้ไ
F 
หม 
 
ว่าเธอเ
C 
คย 
 
หลอกอะไ
G 
รกับฉัน
 
  
Am 
พูดว่ารัก 
 
 
F 
ให้ฉันฟัง 
 
 
C 
แต่เธอก็ไ
G 
ปมีคนอื่น
 
  
Am 
ทิ้งฉันไว้ 
 
 
F 
กับใจที่พัง 
 
 
C 
แล้วเธอก็ไ
G 
ปรักคนอื่น

Am 
  แล้วทำไ
F 
ม 
 
ในวัน
C 
นี้ 
 
เธอถึงเ
G 
ดินกลับมา
Am 
  ทั้งที่เ
F 
ธอ 
 
เดินจากไ
C 
ป 
 
ไปกับค
G 
นที่รัก
 
  
Am 
เหมือนว่าเธอ 
 
 
F 
ไม่เข้าใจ 
 
 
C 
ว่าฉันเสียใ
G 
จมากๆ
 
  
Am 
และไม่มีทาง 
 
 
F 
จะเข้าใจ 
 
 
C 
ฉันคงไม่ใ
G 
ห้โอกาส

Dm7 
โอ.. 
 
 
F 
แค่คำว่าขอโทษ 
 
มันไม่ได้
 
  
C 
ทำให้เรื่องของเรานั้นกลับมาเ
G 
ป็นเหมือนเดิม
Dm7 
  คำ
F 
คำเดียวที่เธอพูดออกมา
 
  
C 
ไม่ได้ลบเรื่องราว 
 
ที่ทำกับ
G 
ฉันได้เลย

 
แก้วที่แตกไป
Am 
แล้วไม่ว่ายังไ
F 
 
คงไม่ก
C 
ลับมาเป็นเหมือ
G 
นเดิม
 
ความรู้
Am 
สึกฉันที่เ
F 
ธอทำลาย 
 
 
C 
มันก็ไม่เหมือ
G 
นเดิม
 
เธอทำ
Am 
ร้ายหัวใจฉันไ
F 
ป 
 
ไว้ใ
C 
จไม่ได้เหมือ
G 
นเคย
 
เธอลอง
Am 
ต่อแก้วที่
F 
พังกระจาย 
 
 
C 
ให้มันเป็นเหมือ
G 
นเดิม
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ได้หรอก  
 

Am 
  เธอรู้ไ
F 
หม 
 
ว่าฉันเ
C 
คย 
 
เชื่อใจเ
G 
ธอแค่ไหน
Am 
  ไม่เคย
F 
คิด 
 
ว่าเป็นเ
C 
ธอ 
 
ที่จะ
G 
มาทำร้าย
 
  
Am 
ฉันก็คง 
 
 
F 
มองหน้าเธอ 
 
 
C 
แล้วรักเหมือนเดิ
G 
มไม่ได้
 
  
Am 
แก้วที่แตก 
 
 
F 
กับความเชื่อใจ 
 
 
C 
เสียไปแล้วคื
G 
นไม่ง่าย

Dm7 
โอ.. 
 
 
F 
แค่คำว่าขอโทษ 
 
มันไม่ได้
 
  
C 
ทำให้เรื่องของเรานั้นกลับมาเ
G 
ป็นเหมือนเดิม
Dm7 
  คำ
F 
คำเดียวที่เธอพูดออกมา
 
  
C 
ไม่ได้ลบเรื่องราว 
 
ที่ทำกับ
G 
ฉันได้เลย

 
แก้วที่แตกไป
Am 
แล้วไม่ว่ายังไ
F 
 
คงไม่ก
C 
ลับมาเป็นเหมือ
G 
นเดิม
 
ความรู้
Am 
สึกฉันที่เ
F 
ธอทำลาย 
 
 
C 
มันก็ไม่เหมือ
G 
นเดิม
 
เธอทำ
Am 
ร้ายหัวใจฉันไ
F 
ป 
 
ไว้ใ
C 
จไม่ได้เหมือ
G 
นเคย
 
เธอลอง
Am 
ต่อแก้วที่
F 
พังกระจาย 
 
 
C 
ให้มันเป็นเหมือ
G 
นเดิม

 
แก้วที่แตกไป
Am 
แล้วไม่ว่ายังไ
F 
 
คงไม่ก
C 
ลับมาเป็นเหมือ
G 
นเดิม
 
ความรู้
Am 
สึกฉันที่เ
F 
ธอทำลาย 
 
 
C 
มันก็ไม่เหมือ
G 
นเดิม
 
เธอทำ
Am 
ร้ายหัวใจฉันไ
F 
ป 
 
ไว้ใ
C 
จไม่ได้เหมือ
G 
นเคย
 
เธอลอง
Am 
ต่อแก้วที่
F 
พังกระจาย 
 
 
C 
ให้มันเป็นเหมือ
G 
นเดิม
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก 
 
 
F 
 
C 
 
G 
 
เธอทำไม่ไ
Am 
ด้หรอก..


จำได้ไหม ว่าเธอเคย บอกอะไรกับฉัน
จำได้ไหม ว่าเธอเคย หลอกอะไรกับฉัน
พูดว่ารัก ให้ฉันฟัง แต่เธอก็ไปมีคนอื่น
ทิ้งฉันไว้ กับใจที่พัง แล้วเธอก็ไปรักคนอื่น

แล้วทำไม ในวันนี้ เธอถึงเดินกลับมา
ทั้งที่เธอ เดินจากไป ไปกับคนที่รัก
เหมือนว่าเธอ ไม่เข้าใจ ว่าฉันเสียใจมากๆ
ไม่มีทาง จะเข้าใจ ฉันคงไม่ให้โอกาส

โอ.. แค่คำว่าขอโทษ มันไม่ได้
ทำให้เรื่องของเรานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม
คำคำเดียวที่เธอพูดออกมา
ไม่ได้ลบเรื่องราว ที่ทำกับฉันได้เลย

แก้วที่แตกไปแล้วไม่ว่ายังไง
คงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ความรู้สึกฉันที่เธอทำลาย มันก็ไม่เหมือนเดิม
เธอทำร้ายหัวใจฉันไป ไว้ใจไม่ได้เหมือนเคย
เธอลองต่อแก้วที่พังกระจาย ให้มันเป็นเหมือนเดิม
เธอทำไม่ได้หรอก

ดนตรี

เธอรู้ไหม ว่าฉันเคย เชื่อใจเธอแค่ไหน
ไม่เคยคิด ว่าเป็นเธอ ที่จะมาทำร้าย
ฉันก็คง มองหน้าเธอ แล้วรักเหมือนเดิมไม่ได้
แก้วที่แตก กับความเชื่อใจ เสียไปแล้วคืนไม่ง่าย

โอ.. แค่คำว่าขอโทษ มันไม่ได้
ทำให้เรื่องของเรานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม
คำคำเดียวที่เธอพูดออกมา
ไม่ได้ลบเรื่องราว ที่ทำกับฉันได้เลย

แก้วที่แตกไปแล้วไม่ว่ายังไง
คงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ความรู้สึกฉันที่เธอทำลาย มันก็ไม่เหมือนเดิม
เธอทำร้ายหัวใจฉันไป ไว้ใจไม่ได้เหมือนเคย
เธอลองต่อแก้วที่พังกระจาย ให้มันเป็นเหมือนเดิม

แก้วที่แตกไปแล้วไม่ว่ายังไง
คงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ความรู้สึกฉันที่เธอทำลาย มันก็ไม่เหมือนเดิม
เธอทำร้ายหัวใจฉันไป ไว้ใจไม่ได้เหมือนเคย
เธอลองต่อแก้วที่พังกระจาย ให้มันเป็นเหมือนเดิม
เธอทำไม่ได้หรอก
เธอทำไม่ได้หรอก
เธอทำไม่ได้หรอก
เธอทำไม่ได้หรอก

มิวสิควิดีโอ แก้วแตก JODAI

เพลง : แก้วแตก
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : Jodai
เรียบเรียง : Jodai
ติดต่อ : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend