คอร์ดเพลง ตัวใกล้แต่ใจห่าง POTAE (โปเต้)

  
Text   


INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A |

D 
  ความสัมพันธ์ 
 
 
A 
  เรื่องเธอกับฉัน
Bm 
  ที่เราคบ
A 
กัน 
 
ที่เราเป็
G 
นอยู่
D 
  อยู่ด้วยกัน 
 
 
A 
  ตัวอยู่ใกล้ฉัน
Bm 
  แต่ไม่รู้ใจเ
A 
ธออยู่กับ
G 
ฉันหรือเปล่า

Em 
  เจ็บทุกครั้ง 
 
ที่
F#m 
มองตาเธอ
 
  ไม่เ
Em 
ห็นเลย 
 
ความ
A 
รักที่ให้
D 
กัน
Em 
  แววตาช่างเย็นชา
F#m 
  เหินห่างอะไรปานนั้น
 
  ตก
G 
ลงเ 
 
ธอรักฉันหรื
A 
อเปล่า

 
เจ็บกว่าก
D 
ารที่อยู่ห่างไ
A 
กล
 
คือการอยู่ใ
Bm 
กล้แต่ไร้ตัว
A 
ตน
 
ใกล้สาย
G 
ตามองเห็นแทบ
F#m 
เดินชน
 
แต่มัน
Em 
ช่างห่างไกลหัวใ
A 
 
อยู่ใกล้
D 
กันแค่เพียงเอื้อม
A 
มือ
 
แต่ก็เอื้อมไป
Bm 
คว้ามากอดไม่ไ
A 
ด้
 
สาย
G 
ตามองเห็นเธอทั้ง
F#m 
ร่างกาย
 
แต่ไม่
Em 
รู้ใจเธอ
A 
คิดอะไ
D 
รอยู่

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | C | A |

Em 
  เจ็บทุกครั้ง 
 
ที่
F#m 
มองตาเธอ
 
  ไม่เ
Em 
ห็นเลย 
 
ความ
A 
รักที่ให้
D 
กัน
Em 
  แววตาช่างเย็นชา
F#m 
  เหินห่างอะไรปานนั้น
 
  ตก
G 
ลงเ 
 
ธอรักฉันหรื
A 
อเปล่า

 
เจ็บกว่าก
D 
ารที่อยู่ห่างไ
A 
กล
 
คือการอยู่ใ
Bm 
กล้แต่ไร้ตัว
A 
ตน
 
ใกล้สาย
G 
ตามองเห็นแทบ
F#m 
เดินชน
 
แต่มัน
Em 
ช่างห่างไกลหัวใ
A 
 
อยู่ใกล้
D 
กันแค่เพียงเอื้อม
A 
มือ
 
แต่ก็เอื้อมไป
Bm 
คว้ามากอดไม่ไ
A 
ด้
 
สาย
G 
ตามองเห็นเธอทั้ง
F#m 
ร่างกาย
 
แต่ไม่
Em 
รู้ใจเธอ
A 
คิดอะไ
D 
รอยู่

 
เจ็บกว่าก
D 
ารที่อยู่ห่างไ
A 
กล
 
คือการอยู่ใ
Bm 
กล้แต่ไร้ตัว
A 
ตน
 
ใกล้สาย
G 
ตามองเห็นแทบ
F#m 
เดินชน
 
แต่มัน
Em 
ช่างห่างไกลหัวใ
A 
 
อยู่ใกล้
D 
กันแค่เพียงเอื้อม
A 
มือ
 
แต่ก็เอื้อมไป
Bm 
คว้ามากอดไม่ไ
A 
ด้
 
สาย
G 
ตามองเห็นเธอทั้ง
F#m 
ร่างกาย
 
แต่ไม่
Em 
รู้ใจเธอ
A 
คิดอะไ
 
รอยู่

OUTRO | G | F#m | Em A | D | D |


ความสัมพันธ์ เรื่องเธอกับฉัน
ที่เราคบกัน ที่เราเป็นอยู่
อยู่ด้วยกัน ตัวอยู่ใกล้ฉัน
แต่ไม่รู้ใจเธออยู่กับฉันหรือเปล่า

เจ็บทุกครั้งที่มองตาเธอ
ไม่เห็นเลยความรักที่ให้กัน
แววตาช่างเย็นชา เหินห่างอะไรปานนั้น
ตกลงเ ธอรักฉันหรือเปล่า

เจ็บกว่าการที่อยู่ห่างไกล
คือการอยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตน
ใกล้สายตามองเห็นแทบเดินชน
แต่มันช่างห่างไกลหัวใจ
อยู่ใกล้กันแค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ก็เอื้อมไปคว้ามากอดไม่ได้
สายตามองเห็นเธอทั้งร่างกาย
แต่ไม่รู้ใจเธอคิดอะไรอยู่

ดนตรี

เจ็บทุกครั้งที่มองตาเธอ
ไม่เห็นเลยความรักที่ให้กัน
แววตาช่างเย็นชา เหินห่างอะไรปานนั้น
ตกลงเ ธอรักฉันหรือเปล่า

เจ็บกว่าการที่อยู่ห่างไกล
คือการอยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตน
ใกล้สายตามองเห็นแทบเดินชน
แต่มันช่างห่างไกลหัวใจ
อยู่ใกล้กันแค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ก็เอื้อมไปคว้ามากอดไม่ได้
สายตามองเห็นเธอทั้งร่างกาย
แต่ไม่รู้ใจเธอคิดอะไรอยู่

เจ็บกว่าการที่อยู่ห่างไกล
คือการอยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตน
ใกล้สายตามองเห็นแทบเดินชน
แต่มันช่างห่างไกลหัวใจ
อยู่ใกล้กันแค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ก็เอื้อมไปคว้ามากอดไม่ได้
สายตามองเห็นเธอทั้งร่างกาย
แต่ไม่รู้ใจเธอคิดอะไรอยู่..

มิวสิควิดีโอ ตัวใกล้แต่ใจห่าง POTAE

เพลง : ตัวใกล้แต่ใจห่าง
ศิลปิน : POTAE
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 093-742-6546
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend