คอร์ดเพลง คำสัญญาที่ชานุมาน แอ้ม ชลธิชา

  
Text   


INTRO | Bm A | F#m | Bm A | F#m |
INTRO | Bm | A | Bm | A | A |

 
สาวบ้านคัน
D 
สูง 
 
ชานุ
A/C# 
มาน 
 
อำนาจเ
Bm 
จริญ
 
สายลมบัง
Em 
เอิญ..เคยหอบผู้บ่
A 
าวมาเว้า
Bm 
คำฮัก.. 
 
 
A 

 
ที่ครัวอิ่มเ
D 
อม ณ ริมฝั่ง
A/C# 
โขง 
 
น้องจำแม่
Bm 
นคัก
 
สาวส่วยได้ยินคำ
Em 
ฮัก 
 
จากป
E 
ากผู้บ่าวบ้า
F#m 
นไกล

 
บอกแล้วกะ
D 
ไป 
 
กะมีแต่
A/C# 
ไลน์มาให้ควา
Bm 
มหวัง
 
หอมกลิ่นลาบปล
Em 
าคัง
 
ต้องคอยซอมท
A 
าง 
 
คิดฮอดแต่
Bm 
อ้าย 
 
 
A 

 
คือมิดจี่
D 
หลี่ ลืมกัน
A/C# 
ล่ะติ๊ 
 
หรือว่า
Bm 
จังใด๋
 
มื้อออกพรรษานั
Em 
ดไว้
 
สุดท้าย สุดท้
A 
าย 
 
กะกลายเป็นห
D 
มัน

 
ชานุ
Em 
มาน ถิ่นตำนานยักษ์คุ คุก
Bm 
เข่า
 
กราบปราสาทหินฝั่งล
G 
าว
 
บึงหม่องคุกเ
A 
ข่า 
 
ยังคอย
F#m 
เล่าขาน

 
แต่บ่าวบ้านไ
D 
กล บอกฮักถิ่มไว้ แล้วหายไป
Bm 
นาน
 
ร่องรอยคือคำเย้ยห
G 
ยัน 
 
บ่แม่นเขา
Em 
เบื่อ..
 
ลาบปลาคังของเจ้าล่ะบ้อ..
 

INSTRU | G F#m | F#m |

 
ลืมคำสัญ
D 
ญา 
 
ที่ชานุ
A/C# 
มาน 
 
อำนาจเ
Bm 
จริญ
 
สายลมบัง
Em 
เอิญ 
 
สิหอบอ้าย
A 
มา..คือเว้าบ่
Bm 
น้อ 
 
 
A 
 
งานแห่ยัก
D 
ษ์คุ 
 
ใกล้ฮอดล่
A/C# 
ะเด๊ะ ต้นเดือน เ
Bm 
ม.ย.
 
บ่ย่านยักษ์คุหัก
Em 
คอ 
 
กะให้คิด
A 
พ้อ 
 
คน
D 
รอแหน่เด้อ..

INSTRU | Bm | Bm | Em | Bm |
INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | G | F#m | G | A |

 
ลืมคำสัญ
D 
ญา 
 
ที่ชานุ
A/C# 
มาน 
 
อำนาจเ
Bm 
จริญ
 
สายลมบัง
Em 
เอิญ 
 
สิหอบอ้าย
A 
มา..คือเว้าบ่
Bm 
น้อ 
 
 
A 
 
งานแห่ยัก
D 
ษ์คุ 
 
ใกล้ฮอดล่
A/C# 
ะเด๊ะ ต้นเดือน เ
Bm 
ม.ย.
 
บ่ย่านยักษ์คุหัก
Em 
คอ 
 
กะให้คิด
A 
พ้อ 
 
คน
D 
รอแหน่เด้อ..

 
งานแห่ยัก
D 
ษ์คุ 
 
ใกล้ฮอดล่
A/C# 
ะเด๊ะ ต้นเดือน เ
Bm 
ม.ย.
 
ถ้าบ่ย่านยักษ์คุหัก
Em 
คอ 
 
กะให้คิด
A 
พ้อ.. 
 
คน
D 
รอแหน่เด้อ..

OUTRO | Bm | A | Bm | A |
OUTRO | G | F#m | A | D |


สาวบ้านคันสูง ชานุมาน อำนาจเจริญ
สายลมบังเอิญ..เคยหอบผู้บ่าวมาเว้าคำฮัก..

ที่ครัวอิ่มเอม ณ ริมฝั่งโขง น้องจำแม่นคัก
สาวส่วยได้ยินคำฮัก จากปากผู้บ่าวบ้านไกล

บอกแล้วกะไป กะมีแต่ไลน์มาให้ความหวัง
หอมกลิ่นลาบปลาคัง
ต้องคอยซอมทาง คิดฮอดแต่อ้าย

คือมิดจี่หลี่ลืมกันล่ะติ๊ หรือว่าจังใด๋
มื้อออกพรรษานัดไว้
สุดท้าย สุดท้าย กะกลายเป็นหมัน

ชานุมาน ถิ่นตำนานยักษ์คุ คุกเข่า
กราบปราสาทหินฝั่งลาว
บึงหม่องคุกเข่า ยังคอยเล่าขาน

แต่บ่าวบ้านไกล บอกฮักถิ่มไว้ แล้วหายไปนาน
ร่องรอยคือคำเย้ยหยัน บ่แม่นเขาเบื่อ..
ลาบปลาคังของเจ้าล่ะบ้อ..

( ดนตรี )

ลืมคำสัญญา ที่ชานุมาน อำนาจเจริญ
สายลมบังเอิญ สิหอบอ้ายมา..คือเว้าบ่น้อ
งานแห่ยักษ์คุ ใกล้ฮอดล่ะเด๊ะต้นเดือน เม.ย.
บ่ย่านยักษ์คุหักคอ กะให้คิดพ้อ คนรอแหน่เด้อ..

( ดนตรี )

ลืมคำสัญญา ที่ชานุมาน อำนาจเจริญ
สายลมบังเอิญ สิหอบอ้ายมา..คือเว้าบ่น้อ
งานแห่ยักษ์คุ ใกล้ฮอดล่ะเด๊ะต้นเดือน เม.ย.
บ่ย่านยักษ์คุหักคอ กะให้คิดพ้อ คนรอแหน่เด้อ..

งานแห่ยักษ์คุ ใกล้ฮอดล่ะเด๊ะต้นเดือน เม.ย.
ถ้าบ่ย่านยักษ์คุหักคอ กะให้คิดพ้อ.. คนรอแหน่เด้อ…

มิวสิควิดีโอ คำสัญญาที่ชานุมาน แอ้ม ชลธิชา

เพลง : คำสัญญาที่ชานุมาน
ศิลปิน : แอ้ม ชลธิชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 06 2632 4939
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend