คอร์ดเพลง ฉันโกหก FOOL STEP

  
Text   


INTRO | D | D | A | A |
INTRO | Em | Em | A | A |

D 
   ดีใจด้วยนะที่เธอได้พบกับใครคนนั้น
F#m 
   นี่คือรางวัล 
 
รางวัลที่คู่ควรเธอที่สุดแล้ว
Bm 
   ที่ฉันมันให้ไม่ไ
G 
ด้ 
 
ไม่
Gm 
เคยจะดี
A 
พอ

 
ที่ต้อง
Bm 
ทำเพรา
F#m 
ะรัก 
 
ที่ต้องบ
G 
อกว่าให้ไป
 
เจอ
Bm 
คนดีๆ 
 
อีกมากม
G 
าย 
 
จบกันไ
A 

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ปให้เจอ 
 
กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ 
 
แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร
 
จริงจริง..
 

INSTRU | D | D | A | A |

D 
   ฉันรู้ว่าเธอคือดาวที่มันคู่ควรกับฟ้า
F#m 
   ฉันแค่เป็นใคร..ที่ไม่เคยคู่ควรเธอตลอดมา
Bm 
   ปล่อยเธอให้ไปดีก
G 
ว่า.. 
 
ให้
Gm 
ฝันเธอเป็นจ
A 
ริง

 
ที่ต้อง
Bm 
ทำเพรา
F#m 
ะรัก 
 
ที่ต้องบ
G 
อกว่าให้ไป
 
เจอ
Bm 
คนดีๆ 
 
อีกมากม
G 
าย 
 
จบกันไ
A 

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ป ให้เจอ กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ 
 
แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร

 
แค่ผ่าน
Em 
มายินดีกับ
F#m 
รักที่สดใส
 
ที่ผ่าน
G 
มาให้ลืมแล้วเ
D 
ริ่มต้นใหม่
 
เจ็บก็
Em 
ยอมโดยดี 
 
อย่าให้
F#m 
รักฉันทำร้าย
 
ได้เห็นเ
G 
ธอยิ้มก็ดีใจ

 
เจ็บคนเ
D 
ดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
 
ให้จบแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ยอม
 
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือ
Em 
ฉันโกหก
 
ไม่ได้อยากเ
A 
สียเธอไป

 
ปล่อยเธอไ
D 
ปให้เจอ 
 
กับคนที่คู่ควรที่สุด
 
แค่เ
A 
พียงเท่านั้น 
 
ในวันที่สวยงามที่สุด
 
ไม่เห
Em 
ลือฉันอยู่ แต่มันคงไ
A 
ม่เป็นไร..

OUTRO | D | Bm | G | Gm |


ดีใจด้วยนะที่เธอได้พบกับใครคนนั้น
นี่คือรางวัล รางวัลที่คู่ควรเธอที่สุดแล้ว
ที่ฉันมันให้ไม่ได้ ไม่เคยจะดีพอ

ที่ต้องทำเพราะรัก ที่ต้องบอกว่าให้ไป
เจอคนดีๆ อีกมากมาย จบกันไป

เจ็บคนเดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
ให้จบแบบนี้ ก็ยอม
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือฉันโกหก
ไม่ได้อยากเสียเธอไป

ปล่อยเธอไปให้เจอ กับคนที่คู่ควรที่สุด
แค่เพียงเท่านั้น ในวันที่สวยงามที่สุด
ไม่เหลือฉันอยู่ แต่มันคงไม่เป็นไร
จริงจริง..

( ดนตรี )

ฉันรู้ว่าเธอคือดาวที่มันคู่ควรกับฟ้า
ฉันแค่เป็นใคร..ที่ไม่เคยคู่ควรเธอตลอดมา
ปล่อยเธอให้ไปดีกว่า.. ให้ฝันเธอเป็นจริง

ที่ต้องทำเพราะรัก ที่ต้องบอกว่าให้ไป
เจอคนดีๆ อีกมากมาย จบกันไป

เจ็บคนเดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
ให้จบแบบนี้ ก็ยอม
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือฉันโกหก
ไม่ได้อยากเสียเธอไป

ปล่อยเธอไป ให้เจอ กับคนที่คู่ควรที่สุด
แค่เพียงเท่านั้น ในวันที่สวยงามที่สุด
ไม่เหลือฉันอยู่ แต่มันคงไม่เป็นไร

แค่ผ่านมายินดีกับรักที่สดใส
ที่ผ่านมาให้ลืมแล้วเริ่มต้นใหม่
เจ็บก็ยอมโดยดี อย่าให้รักฉันทำร้าย
ได้เห็นเธอยิ้มก็ดีใจ

เจ็บคนเดียว ก็พอ เมื่อฉันดีไม่พอ
ให้จบแบบนี้ ก็ยอม
ที่จริงคำทุกคำที่บอกคือฉันโกหก
ไม่ได้อยากเสียเธอไป

ปล่อยเธอไปให้เจอ กับคนที่คู่ควรที่สุด
แค่เพียงเท่านั้น ในวันที่สวยงามที่สุด
ไม่เหลือฉันอยู่แต่มันคงไม่เป็นไร..

มิวสิควิดีโอ ฉันโกหก FOOL STEP

เพลง : ฉันโกหก
ศิลปิน : FOOL STEP
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิยวัฒณ์ มีเครือ
ทำนอง: ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ
เรียบเรียง : Fool Step
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend