คอร์ดเพลง เจ้าสำออย ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


INTRO | D | G | D | G |

D 
เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
D 
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
 
แค่
A 
หกล้มกลิ้งก็ร้องไ
Bm 
ห้ฟูมฟาย
G 
น้ำตาไหลเป็นสายท
A 
างระหว่างนั้น

 
ดังผ่
D 
านมาเมื่อวานถึงตอนที่ฉันโตหน่อย
D 
คล้อยคืบคลานเข้าสู่วัยบานแรกแย้ม
A 
แก้มที่เคยเปื้อนรอยน้ำ
Bm 
ตาก็หาย
 
แค่ห
G 
กล้ม 
 
ไม่ทำให้
A 
ฉันร้องไห้อีกต่อ
D 
ไป

 
แล้วก็
Bm 
กลายเป็นเรื่องควา
F#m 
มรัก
 
ที่เข้ามาในตอนที่
G 
ฉันยังเดียง
A 
สากับ
D 
มัน
 
ที่หก
Bm 
ล้มพลาดเจ็บ 
 
จนร้อง
F#m 
ไห้เสียงดัง
 
ความเจ็บครา
G 
นั้นช่างต่างกันเหลื
A 
อเกิน
 
เจ้าเด็กน้อย..
 

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..
 
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..
 

INTRO | D | G | D | G |

D 
เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
D 
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
 
แค่
A 
หกล้มกลิ้งก็ร้องไ
Bm 
ห้ฟูมฟาย
 
แค่หก
G 
ล้ม 
 
ก็ร้อง
A 
ไห้ 
 
ฟู
D 
มฟาย

 
แล้วก็
Bm 
กลายเป็นเรื่องควา
F#m 
มรัก
 
ที่เข้ามาในตอนที่
G 
ฉันยังเดียง
A 
สากับ
D 
มัน
 
ที่หก
Bm 
ล้มพลาดเจ็บ 
 
จนร้อง
F#m 
ไห้เสียงดัง
 
ความเจ็บครา
G 
นั้นช่างต่างกันเหลื
A 
อเกิน

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..

 
มันไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
มันไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
ไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..  
D 


เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
แค่หกล้มกลิ้งก็ร้องไห้ฟูมฟาย
น้ำตาไหลเป็นสายทางระหว่างนั้น

ดังผ่านมาเมื่อวานถึงตอนที่ฉันโตหน่อย
คล้อยคืบคลานเข้าสู่วัยบานแรกแย้ม
แก้มที่เคยเปื้อนรอยน้ำตาก็หาย
แค่หกล้ม ไม่ทำให้ฉันร้องไห้อีกต่อไป

แล้วก็กลายเป็นเรื่องความรัก
ที่เข้ามาในตอนที่ฉันยังเดียงสากับมัน
ที่หกล้มพลาดเจ็บ จนร้องไห้เสียงดัง
ความเจ็บครานั้นช่างต่างกันเหลือเกิน
เจ้าเด็กน้อย..

เจ้าสำออย..
แค่หกล้มไม่ร้องไห้
มันไม่ได้แปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
กับทุกอย่าง
เรื่องความรักที่ผิดหวังก็แค่เข้ามา
เพื่อให้ประสบการณ์
และพอผ่านคืนวันร่วงเลยพ้นไป
ที่ร้ายๆสุดชีวิตแค่คิดไปก็เรื่องขำๆ
เจ้าสำออยในวันนั้น กลายเป็นฉันในวันนี้
ที่มีน้ำตากี่ทีที่เสียใจ..
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..

ดนตรี

เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
แค่หกล้มกลิ้งก็ร้องไห้ฟูมฟาย
แค่หกล้ม ก็ร้องไห้ ฟูมฟาย

แล้วก็กลายเป็นเรื่องความรัก
ที่เข้ามาในตอนที่ฉันยังเดียงสากับมัน
ที่หกล้มพลาดเจ็บ จนร้องไห้เสียงดัง
ความเจ็บครานั้นช่างต่างกันเหลือเกิน

เจ้าสำออย..
แค่หกล้มไม่ร้องไห้
มันไม่ได้แปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
กับทุกอย่าง
เรื่องความรักที่ผิดหวังก็แค่เข้ามา
เพื่อให้ประสบการณ์
และพอผ่านคืนวันร่วงเลยพ้นไป
ที่ร้ายๆสุดชีวิตแค่คิดไปก็เรื่องขำๆ
เจ้าสำออยในวันนั้น กลายเป็นฉันในวันนี้
ที่มีน้ำตากี่ทีที่เสียใจ..

เจ้าสำออย..
แค่หกล้มไม่ร้องไห้
มันไม่ได้แปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
กับทุกอย่าง
เรื่องความรักที่ผิดหวังก็แค่เข้ามา
เพื่อให้ประสบการณ์
และพอผ่านคืนวันร่วงเลยพ้นไป
ที่ร้ายๆสุดชีวิตแค่คิดไปก็เรื่องขำๆ
เจ้าสำออยในวันนั้น กลายเป็นฉันในวันนี้
ที่มีน้ำตากี่ทีที่เสียใจ..

มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..
ไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..

มิวสิควิดีโอ เจ้าสำออย ปรีชา ปัดภัย

เพลง : เจ้าสำออย
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ปรีชา ปัดภัย
ติดต่องานแสดง : 061-1531056
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend