คอร์ดเพลง เจ็บเพื่อจำ Drama Stream

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C G/B | Am | D/F# | F G |

C 
ความจริง
G/B 
ในใจ 
 
ที่ทนเก็บไ
Am 
ว้มานาน
D/F# 
ความทรงจำวันวาน 
 
ปล่อยให้ย้
F 
อนคืนมาทำร้า
G 
ยใจ
 
C 
นิ่นนานเ
G/B 
ท่าไร 
 
ที่ยังไม่
Am 
ลืมสักที
D/F# 
จมอยู่ในอดีต 
 
กับรอยแ
F 
ผลที่ยังฝังใ
G 
นใจ

Am 
ปล่อยให้มันได้ย้
F 
อนคืนมา
 
กับภ
C 
าพอดีตความ
G 
รักที่สวยงาม
Am 
เจ็บเพื่อจำจะ
G/B 
ย้ำให้รู้ว่า
F 
รักที่เธอเฝ้า
G 
รอไม่กลับมา

 
เป
C 
ลี่ยนใจขอ
G/B 
งเธอ
 
อย่าให้น้ำ
Am 
ตาต้องทำ 
 
 
F 
จนเธออ่อนไหว
C 
ลุกขึ้นสู้มั
G/B 
นใหม่
 
ด้วยค
Am 
วามเป็นจริง 
 
ที่
F 
อยู่ในใจเธอ
 
C 
วามสุขที่
G/B 
เธอใฝ่หา
 
ไม่ไ
Am 
ด้ไกลจากความจ
F 
ริงที่เห็นตรงหน้า
C 
มันจะใกล้แค่เ
G/B 
อื้อมมือคว้า
 
เพียงป
Am 
ล่อยให้ภาพลวง
F 
ตาหลุดจากใจเ
C 
ธอ.. 
 
 
G 

C 
  เป็นเพียง
G/B 
อดีต..ที่ใจเจ็บ
Am 
ลึกมานาน
 
  
D/F# 
เขาไม่เคยต้องการ 
 
มีแต่เ
F 
ธอคนเดียวที่เสี
G 
ยใจ
 
  
C 
มันเป็นเพียง
G/B 
วังวน..ที่ทำให้หม
Am 
ดหนทาง
 
  สุด
D/F# 
ท้ายเธอต้องอ้างว้าง 
 
ไม่มีเ
F 
ขาอีกแล้วเคียงข้า
G 
งเธอ

Am 
ปล่อยให้มันได้ย้
F 
อนคืนมา
 
กับภ
C 
าพอดีตความ
G 
รักที่สวยงาม
Am 
เจ็บเพื่อจำจะ
G/B 
ย้ำให้รู้ว่า
F 
รักที่เธอเฝ้า
G 
รอไม่กลับมา

 
เป
C 
ลี่ยนใจขอ
G/B 
งเธอ
 
อย่าให้น้ำ
Am 
ตาต้องทำ 
 
 
F 
จนเธออ่อนไหว
C 
ลุกขึ้นสู้มั
G/B 
นใหม่
 
ด้วยค
Am 
วามเป็นจริง 
 
ที่
F 
อยู่ในใจเธอ
 
C 
วามสุขที่
G/B 
เธอใฝ่หา
 
ไม่ไ
Am 
ด้ไกลจากความจ
F 
ริงที่เห็นตรงหน้า
C 
มันจะใกล้แค่เ
G/B 
อื้อมมือคว้า
 
เพียงป
Am 
ล่อยให้ภาพลวง
F 
ตาหลุดจากใจเ
Am 
ธอ..

 
ไม่ต้องมีแม้คำป
G 
ลอบ 
 
ปล่อยให้ใจเป็นคำต
F 
อบ
 
เรื่องราวที่ผ่านมา ป
G 
ล่อยมันไป 
 
จงหลุดไปให้พ้น

INSTRU | C G/B | Am F |
INSTRU | C G/B | Am F |

 
เป
C 
ลี่ยนใจขอ
G/B 
งเธอ
 
อย่าให้น้ำ
Am 
ตาต้องทำ 
 
 
F 
จนเธออ่อนไหว
C 
ลุกขึ้นสู้มั
G/B 
นใหม่
 
ด้วยค
Am 
วามเป็นจริง 
 
ที่
F 
อยู่ในใจเธอ
 
C 
วามสุขที่
G/B 
เธอใฝ่หา
 
ไม่ไ
Am 
ด้ไกลจากความจ
F 
ริงที่เห็นตรงหน้า
C 
มันจะใกล้แค่เ
G/B 
อื้อมมือคว้า
 
เพียงป
Am 
ล่อยให้ภาพลวง
F 
ตาหลุดจากใจเ
C 
ธอ.. 
 
 
G/B 

 
เพียงป
Am 
ล่อยให้ภาพลวง
F 
ตาหลุดจากใจเ
C 
ธอ..


ความจริงในใจ ที่ทนเก็บไว้มานาน
ความทรงจำวันวาน ปล่อยให้ย้อนคืนมาทำร้ายใจ
เนิ่นนานเท่าไร ที่ยังไม่ลืมสักที
จมอยู่ในอดีต กับรอยแผลที่ยังฝังในใจ

ปล่อยให้มันได้ย้อนคืนมา
กับภาพอดีตความรักที่สวยงาม
เจ็บเพื่อจำจะย้ำให้รู้ว่า รักที่เธอเฝ้ารอไม่กลับมา

เปลี่ยนใจของเธอ อย่าให้น้ำตาต้องทำ
จนเธออ่อนไหว ลุกขึ้นสู้มันใหม่
ด้วยความเป็นจริง ที่อยู่ในใจเธอ
ความสุขที่เธอใฝ่หา
ไม่ได้ไกลจากความจริงที่เห็นตรงหน้า
มันจะใกล้แค่เอื้อมมือคว้า

เพียงปล่อยให้ภาพลวงตาหลุดจากใจเธอ
เป็นเพียงอดีตที่ใจเจ็บลึกมานาน
เขาไม่เคยต้องการ มีแต่เธอคนเดียวที่เสียใจ
มันเป็นเพียงวังวน ที่ทำให้หมดหนทาง
สุดท้ายเธอต้องอ้างว้าง
ไม่มีเขาอีกแล้วเคียงข้างเธอ

ปล่อยให้มันได้ย้อนคืนมา
กับภาพอดีตความรักที่สวยงาม
เจ็บเพื่อจำจะย้ำให้รู้ว่า รักที่เธอเฝ้ารอไม่กลับมา

เปลี่ยนใจของเธอ อย่าให้น้ำตาต้องทำ
จนเธออ่อนไหว ลุกขึ้นสู้มันใหม่
ด้วยความเป็นจริง ที่อยู่ในใจเธอ
ความสุขที่เธอใฝ่หา
ไม่ได้ไกลจากความจริงที่เห็นตรงหน้า
มันจะใกล้แค่เอื้อมมือคว้า

ไม่ต้องมีแม้คำปลอบ
ปล่อยให้ใจเป็นคำตอบ เรื่องราวที่ผ่านมา
ปล่อยมันไป จงหลุดไปให้พ้น

เปลี่ยนใจของเธอ อย่าให้น้ำตาต้องทำ
จนเธออ่อนไหว ลุกขึ้นสู้มันใหม่
ด้วยความเป็นจริง ที่อยู่ในใจเธอ
ความสุขที่เธอใฝ่หา
ไม่ได้ไกลจากความจริงที่เห็นตรงหน้า
มันจะใกล้แค่เอื้อมมือคว้า

เพียงปล่อยให้ภาพลวงตาหลุดจากใจเธอ
เพียงปล่อยให้ภาพลวงตาหลุดจากใจเธอ

มิวสิควิดีโอ เจ็บเพื่อจำ Drama Stream

เพลง : เจ็บเพื่อจำ
ศิลปิน : Drama Stream
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิพนธ์ ไทยเจริญ, วัชระ สาครวิศว
เรียบเรียง : นิพนธ์ ไทยเจริญ, วัชระ สาครวิศว
ติดต่องาน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend