คอร์ดเพลง รักแค่ผ่านมา แป๊ก พันธ์ครุฑ

  
Text   


INTRO | C#m B | A B |
INTRO | C#m B | A B |

C#m 
มองดูตัวเอ
B 
งหน้ากระ
A 
จก 
 
 
B 
 
เธอ
C#m 
ชอบตัวเธอเ
B 
อง 
 
ตอนนี้ไ
A 
หม 
 
 
B 
C#m 
ชีวิตยังต้องเจ
E 
ออะไ
B 
รอีกมากมาย
 
แค่ความ
F#m 
รักไม่เป็นดั่งใจ 
 
ไม่ตายหรอกเ
B 
ธอ

F#m 
มองดูตัวเองอีก
G#m 
ครั้ง
 
เธอ
F#m 
ทุ่มเทกับความ
B 
รักมากเกินไปไ
E 
หม
F#m 
อันที่จริง 
 
เธอไม่ได้
G#m 
เสียอะไร
C#m 
ไป
 
ไม่
F#m 
ต้องเสียดายอะไรกับคนพัน
B 
นั้น

 
หากความ
C#m 
รักมันทำเธอเสี
B 
ยใจ
 
หากความ
A 
รักมันทำเธอร้อ
B 
งไห้
 
เช็ดน้ำ
C#m 
ตาแล้วลุกขึ้นม
B 
าใหม่
 
ปล่อยมันไ
A 
ปเถอะไอ้คนไม่
B 
รักดี
 
หาก
C#m 
รักนี้ต้องแลกด้วยน้ำ
B 
ตา
 
ไม่ควร
A 
ค่าที่เธอจะเสียด
B 
าย
 
รักตัว
C#m 
เองมากๆ 
 
เอาไ
B 
ว้
 
เพราะสุดท้
A 
ายคงไม่มีใครรักเ
B 
ธอ
 
ได้เท่าตัวเธอเอง..
 

INSTRU | C#m B | A B |

C#m 
รักแค่ผ่านม
B 
าแล้วจากไ
A 
ป 
 
 
B 
C#m 
รักแค่ผ่าน
B 
มา 
 
เป็นบทเรีย
A 
นให้เธอเริ่มต้
B 
นใหม่
 
ก่อนทำ
C#m 
ร้ายตัวเอง 
 
เธอกลับไป
B 
คิดดีๆ
 
ว่า
A 
มันคุ้มค่าตรงไ
B 
หน
C#m 
เขาแค่จากไป 
 
เธอไม่ได้
G#m 
เสียอะไร
 
แค่กลับมา
A 
รักตัวเอง 
 
มันยากตรงไ
B 
หน

INSTRU | C#m B | A B |
INSTRU | F#m G#m | A | B |

F#m 
มองดูตัวเองอีก
G#m 
ครั้ง 
 
 
C# 
 
เธอ
F#m 
ทุ่มเทกับความ
B 
รักมากเกินไปไ
E 
หม
F#m 
อันที่จริง 
 
เธอไม่ได้
G#m 
เสียอะไร
C#m 
ไป
 
ไม่
F#m 
ต้องเสียดายอะไรกับคนพัน
B 
นั้น

 
หากความ
C#m 
รักมันทำเธอเสี
B 
ยใจ
 
หากความ
A 
รักมันทำเธอร้อ
B 
งไห้
 
เช็ดน้ำ
C#m 
ตาแล้วลุกขึ้นม
B 
าใหม่
 
ปล่อยมันไ
A 
ปเถอะไอ้คนไม่
B 
รักดี
 
หาก
C#m 
รักนี้ต้องแลกด้วยน้ำ
B 
ตา
 
ไม่ควร
A 
ค่าที่เธอจะเสียด
B 
าย
 
รักตัว
C#m 
เองมากๆ 
 
เอาไ
B 
ว้
 
เพราะสุดท้
A 
ายคงไม่มีใครรักเ
B 
ธอ

C#m 
รักแค่ผ่านม
B 
าแล้วจากไ
A 
ป 
 
 
B 
C#m 
รักแค่ผ่าน
B 
มา 
 
เป็นบทเรีย
A 
นให้เธอเริ่มต้
B 
นใหม่
 
ก่อนทำ
C#m 
ร้ายตัวเอง 
 
เธอกลับไป
B 
คิดดีๆ
 
ว่า
A 
มันคุ้มค่าตรงไ
B 
หน
C#m 
เขาแค่จากไป 
 
เธอไม่ได้
G#m 
เสียอะไร
 
แค่กลับมา
A 
รักตัวเอง 
 
มันยากตรงไ
B 
หน

 
เพราะสุดท้
A 
ายคงไม่มีใครรักเ
B 
ธอ
 
ได้เท่าตัวเ
C#m 
ธอเอง..


มองดูตัวเองหน้ากระจก
เธอชอบตัวเธอเอง ตอนนี้ไหม
ชีวิตยังต้องเจออะไรอีกมากมาย
แค่ความรักไม่เป็นดั่งใจ ไม่ตายหรอกเธอ

มองดูตัวเองอีกครั้ง
เธอทุ่มเทกับความรักมากเกินไปไหม
อันที่จริง เธอไม่ได้เสียอะไรไป
ไม่ต้องเสียดายอะไรกับคนพันนั้น

หากความรักมันทำเธอเสียใจ
หากความรักมันทำเธอร้องไห้
เช็ดน้ำตาแล้วลุกขึ้นมาใหม่
ปล่อยมันไปเถอะไอ้คนไม่รักดี
หากรักนี้ต้องแลกด้วยน้ำตา
ไม่ควรค่าที่เธอจะเสียดาย
รักตัวเองมากๆ เอาไว้
เพราะสุดท้ายคงไม่มีใครรักเธอ
ได้เท่าตัวเธอเอง..

( ดนตรี )

รักแค่ผ่านมาแล้วจากไป
รักแค่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้เธอเริ่มต้นใหม่
ก่อนทำร้ายตัวเอง เธอกลับไปคิดดีๆ
ว่ามันคุ้มค่าตรงไหน
เขาแค่จากไป เธอไม่ได้เสียอะไร
แค่กลับมารักตัวเอง มันยากตรงไหน

( ดนตรี )

มองดูตัวเองอีกครั้ง
เธอทุ่มเทกับความรักมากเกินไปไหม
อันที่จริง เธอไม่ได้เสียอะไรไป
ไม่ต้องเสียดายอะไรกับคนพันนั้น

หากความรักมันทำเธอเสียใจ
หากความรักมันทำเธอร้องไห้
เช็ดน้ำตาแล้วลุกขึ้นมาใหม่
ปล่อยมันไปเถอะไอ้คนไม่รักดี
หากรักนี้ต้องแลกด้วยน้ำตา
ไม่ควรค่าที่เธอจะเสียดาย
รักตัวเองมากๆ เอาไว้
เพราะสุดท้ายคงไม่มีใครรักเธอ

รักแค่ผ่านมาแล้วจากไป
รักแค่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้เธอเริ่มต้นใหม่
ก่อนทำร้ายตัวเอง เธอกลับไปคิดดีๆ
ว่ามันคุ้มค่าตรงไหน
เขาแค่จากไป เธอไม่ได้เสียอะไร
แค่กลับมารักตัวเอง มันยากตรงไหน

เพราะสุดท้ายคงไม่มีใครรักเธอ
ได้เท่าตัวเธอเอง..

มิวสิควิดีโอ รักแค่ผ่านมา แป๊ก พันธ์ครุฑ

เพลง : รักแค่ผ่านมา
ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ
เนื้อร้อง/ทำนอง : Chakatphon Suphap
เรียบเรียง : Sek Panchuen
ติดต่องาน : 095-282-5954
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend