คอร์ดเพลง เริ่มจากสูญ Drama Stream

  
Text   


INTRO | Eb | Bb/D | Cm | Ab Bb |

 
ในมุมห
Eb 
นึ่งที่เธอยืนมอง 
 
มองว่า
Cm 
สองเราต้องยืนห่างกัน
 
ต้องแยก
Ab 
ออกไปให้ไกลจากฉัน 
 
โดยไม่
Bb 
คิดถึงวันที่ผ่านมา

 
ที่เธอ
Eb 
คิดจะมีคนใหม่ 
 
ไปกับใ
Cm 
ครเธอไม่แคร์ไม่ห่วงหา
 
ทำไม
Ab 
ฉันต้องรอเวลา 
 
เวลาที่ค
Bb 
อยให้เธอมาทิ้งกัน

 
จาก
Cm 
วันนั้น 
 
ถึงวัน
Ab 
นี้ฉันมีแต่เ
Eb 
ธอ
 
รอ
Cm 
เสมอ 
 
ขอเพียงเ
Ab 
ธอได้หันกลับ
Eb 
มา
 
บาง
Fm 
คราวฉันเคยอ่อนแอ 
 
บางเว
Gm 
ลาที่เคยร้อ
Cm 
งไห้
 
โปรดจงรู้
Ab 
ไว้ 
 
ว่าฉันมีแต่เ
Bb 
ธอ

 
ยอมให้เ
Eb 
ธอได้เดินออกไป 
 
แล้วเริ่ม
Cm 
ต้นกันใหม่เริ่มจากสูญ
 
ที่ผ่าน
Ab 
มารักเราไม่สมบูรณ์ 
 
เริ่มจาก
Bb 
ศูนย์กันใหม่ได้ไหมเธอ
 
ถึงแม้เ
Eb 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
ยอม
Cm 
อภัยให้กันอยู่เสมอ
 
แค่เพียง
Ab 
ฉันได้อยู่ในใจเธอ
 
ได้แค่
Bb 
นี้ก็พอ เพียงพอ สำหรั
Cm 
บฉัน

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb | Cm |

 
บาง
Fm 
คราวฉันเคยอ่อนแอ
 
บางเว
Eb 
ลาที่เคยร้อ
Cm 
งให้ 
 
ได้โปรดจง
Fm 
รู้ไว้
 
ว่าฉันมีแต่เ
Bb 
ธอ

 
ยอมให้เ
Eb 
ธอได้เดินออกไป 
 
แล้วเริ่ม
Cm 
ต้นกันใหม่เริ่มจากสูญ
 
ที่ผ่าน
Ab 
มารักเราไม่สมบูรณ์ 
 
เริ่มจาก
Bb 
ศูนย์กันใหม่ได้ไหมเธอ
 
ถึงแม้เ
Eb 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
ยอม
Cm 
อภัยให้กันอยู่เสมอ
 
แค่เพียง
Ab 
ฉันได้อยู่ในใจเธอ
 
ได้แค่
Bb 
นี้ก็พอ เพียงพอ สำหรั
Cm 
บฉัน 
 
Bb 
ว้…

 
ได้แค่
Ab 
นี้ก็พอ 
 
เพียง
Bb 
พอ 
 
สำหรับ
Eb 
ฉัน


ในมุมหนึ่งที่เธอยืนมอง มองว่าสองเราต้องยืนห่างกัน
ต้องแยกออกไปให้ไกลจากฉัน โดยไม่คิดถึงวันที่ผ่านมา

ที่เธอคิดจะมีคนใหม่ ไปกับใครเธอไม่แคร์ไม่ห่วงหา
ทำไมฉันต้องรอเวลา เวลาที่คอยให้เธอมาทิ้งกัน

จากวันนั้น ถึงวันนี้ฉันมีแต่เธอ
รอเสมอ ขอเพียงเธอได้หันกลับมา
บางคราวฉันเคยอ่อนแอ บางเวลาที่เคยร้องไห้
โปรดจงรู้ไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ

ยอมให้เธอได้เดินออกไป แล้วเริ่มต้นกันใหม่เริ่มจากสูญ
ที่ผ่านมารักเราไม่สมบูรณ์ เริ่มจากศูนย์กันใหม่ได้ไหมเธอ
ถึงแม้เธอจะเป็นอย่างไร ยอมอภัยให้กันอยู่เสมอ
แค่เพียงฉันได้อยู่ในใจเธอ
ได้แค่นี้ก็พอ เพียงพอ สำหรับฉัน

( ดนตรี )

บางคราวฉันเคยอ่อนแอ
บางเวลาที่เคยร้องให้ ได้โปรดจงรู้ไว้
ว่าฉันมีแต่เธอ

ยอมให้เธอได้เดินออกไป แล้วเริ่มต้นกันใหม่เริ่มจากสูญ
ที่ผ่านมารักเราไม่สมบูรณ์ เริ่มจากศูนย์กันใหม่ได้ไหมเธอ
ถึงแม้เธอจะเป็นอย่างไร ยอมอภัยให้กันอยู่เสมอ
แค่เพียงฉันได้อยู่ในใจเธอ
ได้แค่นี้ก็พอ เพียงพอ สำหรับฉัน โว้…

ได้แค่นี้ก็พอ เพียงพอ สำหรับฉัน

มิวสิควิดีโอ เริ่มจากสูญ Drama Stream

เพลง : เริ่มจากสูญ
ศิลปิน : Drama Stream
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิพนธ์ ไทยเจริญ, ณัฐวรรธน์ วัฒนนิธิศ
เรียบเรียง : Drama Stream
ติดต่องาน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend