คอร์ดเพลง วน Drama Stream (ดราม่า สตรีม)

  
Text   
คอร์ดเพลง วน Drama Stream
คอร์ดเพลง วน ศิลปิน Drama Stream คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Gmaj7 Bm B7 C D Em ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | D | Em | C | Cm |

G 
  นาฬิกาที่มันแตก
B7 
ร้าว
 
  คือสัญญาณบอกว่าสองเ
C 
รา
 
  เดินมาไกล ได้เ
G 
พียงเท่านี้

G 
  แต่เหมือนว่าเธอ 
 
ยังไม่จาก
B7 
หาย
 
  ใช้ชีวิตวนเวียนยัง
C 
วกวน
 
  ไปไม่พ้นจากภา
G 
พเดิม

 
ช้ากว่าเ
D 
มื่อวาน 
 
นานกว่าวัน
Em 
พรุ่งนี้
 
วันเวลาที่
C 
ฉันมี 
 
ทำไมมันยังคิด
Cm 
ถึงเธอ

G 
  เธอกำลังมีชี
Bm 
วิตใหม่ 
 
ต่อ
Em 
ไป
 
  แต่ทำไมชีวิต
C 
ฉันยังวนอยู่ที่เดิม
G 
  อยากจะบอกว่า
Bm 
ยังรัก 
 
คิดถึงเธอ..
Em 
เสมอ
 
  แม้นานเท่า
C 
ไร 
 
ยังเหมือนเดิม

Gmaj7 
  เหมือนชีวิตไม่มีความ
B7 
หมาย
 
  วันที่เธอได้เดินจาก
C 
ฉันไป
 
  ต้องอยู่เดียวดายกับควา
G 
มเหงา
Gmaj7 
  ยังจำได้ดีจนวันสุด
B7 
ท้าย
 
  ที่เคยมีกันได้เพียงแค่
C 
ชั่วคราว
 
  ที่ฉันนั้นต้องเ
G 
ข้าใจ

 
ช้ากว่าเ
D 
มื่อวาน 
 
นานกว่าวัน
Em 
พรุ่งนี้
 
วันเวลาที่
C 
ฉันมี 
 
ทำไมมันยังคิด
Cm 
ถึงเธอ

G 
  เธอกำลังมีชี
Bm 
วิตใหม่ 
 
ต่อ
Em 
ไป
 
  แต่ทำไมชีวิต
C 
ฉันยังวนอยู่ที่เดิม
G 
  อยากจะบอกว่า
Bm 
ยังรัก 
 
คิดถึงเธอ..
Em 
เสมอ
 
  แม้นานเท่า
C 
ไร 
 
ยังเหมือนเดิม
 
  
Cm 
ตลอดเวลาที่ฉันได้มีเธอ

INSTRU | G | Bm | Em | C | Cm |

G 
  เธอกำลังมีชี
Bm 
วิตใหม่ 
 
ต่อ
Em 
ไป
 
  แต่ทำไมชีวิต
C 
ฉันยังวนอยู่ที่เดิม
G 
  อยากจะบอกว่า
Bm 
ยังรัก 
 
คิดถึงเธอ..
Em 
เสมอ
 
  เนินนานเท่าไรไม่เค
C 
ยเปลี่ยน
 
  ฉันยังเหมือนเ
G 
ดิม 
 
 
Bm 
 
  และฉันยังเหมือ
Em 
นเดิม 
 
 
C 

G 
  อยากจะบอกว่า
Bm 
ยังรัก 
 
คิดถึงเธอ..
Em 
เสมอ
 
  แม้นานเท่า
C 
ไร 
 
ยังเหมือนเดิม
 
  
Cm 
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันยัง
G 
รักเธอ


นาฬิกาที่มันแตกร้าว
คือสัญญาณบอกว่าสองเรา
เดินมาไกล ได้เพียงเท่านี้

แต่เหมือนว่าเธอ ยังไม่จากหาย
ใช้ชีวิตวนเวียนยังวกวน
ไปไม่พ้นจากภาพเดิม

ช้ากว่าเมื่อวาน นานกว่าวันพรุ่งนี้
วันเวลาที่ฉันมี ทำไมมันยังคิดถึงเธอ

เธอกำลังมีชีวิตใหม่ ต่อไป
แต่ทำไมชีวิตฉันยังวนอยู่ที่เดิม
อยากจะบอกว่ายังรัก คิดถึงเธอ..เสมอ
แม้นานเท่าไรยังเหมือนเดิม

เหมือนชีวิตไม่มีความหมาย
วันที่เธอได้เดินจากฉันไป
ต้องอยู่เดียวดายกับความเหงา
ยังจำได้ดีจนวันสุดท้าย
ที่เคยมีกันได้เพียงแค่ชั่วคราว
ที่ฉันนั้นต้องเข้าใจ

ช้ากว่าเมื่อวาน นานกว่าวันพรุ่งนี้
วันเวลาที่ฉันมี ทำไมมันยังคิดถึงเธอ

เธอกำลังมีชีวิตใหม่ ต่อไป
แต่ทำไมชีวิตฉันยังวนอยู่ที่เดิม
อยากจะบอกว่ายังรัก คิดถึงเธอ..เสมอ
แม้นานเท่าไร ยังเหมือนเดิม
ตลอดเวลาที่ฉันได้มีเธอ

( ดนตรี )

เธอกำลังมีชีวิตใหม่ ต่อไป
แต่ทำไมชีวิตฉันนั้นยังวน ที่เดิม
อยากจะบอกว่ายังรัก คิดถึงเธอเสมอ
เนินนานเท่าไรไม่เคยเปลี่ยน
ฉันยังเหมือนเดิม.. และฉันยังเหมือนเดิม

อยากจะบอกว่ายังรัก คิดถึงเธอ..เสมอ
แม้นานเท่าไรยังเหมือนเดิม
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันยังรักเธอ

มิวสิควิดีโอ วน Drama Stream

เพลง : วน (คอร์ด)
ศิลปิน : Drama Stream
ทำนอง: นิพนธ์ ไทยเจริญ
เนื้อร้อง: วรพจน์ ทองคำสุก, นิพนธ์ ไทยเจริญ
Facebook: DramaStreamBand

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend