คอร์ดเพลง แค่คนคุ้นเคย วงสติ๊กเกอร์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A | E/G# | F#m | D | E |

 
แค่ได้
A 
มารู้จัก
 
แค่ได้เพียงสัมผัส เป็นแค่ที่
D 
พัก
 
ได้รัก
A 
กันช่วงหนึ่ง
 
คบ
E/G# 
กันแค่ครั้งหนึ่ง 
 
ในช่วงของ
D 
ชีวิต
 
เธออาจพบใ
A 
ครมากมาย
 
และ
E/G# 
ลืมฉันง่ายดาย 
 
เหมือนอย่างวั
D 
นนี้ 
 
 
E 

F#m 
  รักที่จบไปแล้วมันคงไม่
C#m 
ย้อนคืนกลับมา
F#m 
  หัวใจเหนือยแหละล้ามันยังคิด
C#m 
ถึงเพียงเธอ
F#m 
  รักเธออยู่เสมอถึงวันนี้
C#m 
เธอเดินกับเขา
 
  จบเ
D 
รื่องของเรา 
 
แต่
E 
ฉันยังคิดถึงเธอ

 
แค่คนเ
A 
คย 
 
 
E/G# 
มีอะไรกัน
F#m 
นานแล้ว
 
แหละเ
E 
ขานั้นเองที่
C#m 
ทิ้งเรา 
 
เจ็บไหมหัวใจ
Bm 
แต่ทำไมมัน
E 
ยังคิดถึงคนเ
A 
คย 
 
ทำ
E/G# 
ร้าย  ใ
F#m 
จกัน
E 
หัวใจของ
D 
ฉันมันทนรับ
C#m 
มันไม่ไหว
 
จะ
Bm 
ผ่านมานานเท่าไ
E 
หร 
 
มันยังคิดถึงเธอ

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | G | E | E |

F#m 
  รักที่จบไปแล้วมันคงไม่
C#m 
ย้อนคืนกลับมา
F#m 
  หัวใจเหนือยแหละล้ามันยังคิด
C#m 
ถึงเพียงเธอ
F#m 
  รักเธออยู่เสมอถึงวันนี้
C#m 
เธอเดินกับเขา
 
  จบเ
D 
รื่องของเรา 
 
แต่
E 
ฉันยังคิดถึงเธอ

 
แค่คนเ
A 
คย 
 
 
E/G# 
มีอะไรกัน
F#m 
นานแล้ว
 
แหละเ
E 
ขานั้นเองที่
C#m 
ทิ้งเรา 
 
เจ็บไหมหัวใจ
Bm 
แต่ทำไมมัน
E 
ยังคิดถึงคนเ
A 
คย 
 
ทำ
E/G# 
ร้าย  ใ
F#m 
จกัน
E 
หัวใจของ
D 
ฉันมันทนรับ
C#m 
มันไม่ไหว
 
จะ
Bm 
ผ่านมานานเท่าไ
E 
หร

 
แค่คนเ
A 
คย 
 
 
E/G# 
มีอะไรกัน
F#m 
นานแล้ว
 
แหละเ
E 
ขานั้นเองที่
C#m 
ทิ้งเรา 
 
เจ็บไหมหัวใจ
Bm 
แต่ทำไมมัน
E 
ยังคิดถึงคนเ
A 
คย 
 
ทำ
E/G# 
ร้าย  ใ
F#m 
จกัน
E 
หัวใจของ
D 
ฉันมันทนรับ
C#m 
มันไม่ไหว
 
จะ
Bm 
ผ่านมานานเท่าไ
E 
หร 
 
มันยังคิดถึงเธอ

INTRO | A | E | F#m | D | E | A |


แค่ได้มารู้จัก
แค่ได้เพียงสัมผัส เป็นแค่ที่พัก
ได้รักกันช่วงหนึ่ง
คบกันแค่ครั้งหนึ่ง ในช่วงของชีวิต
เธออาจพบใครมากมาย
และลืมฉันง่ายดาย เหมือนอย่างวันนี้

รักที่จบไปแล้วมันคงไม่ย้อนคืนกลับมา
หัวใจเหนือยแหละล้ามันยังคิดถึงเพียงเธอ
รักเธออยู่เสมอถึงวันนี้เธอเดินกับเขา
จบเรื่องของเรา แต่ฉันยังคิดถึงเธอ

แค่คนเคย มีอะไรกันนานแล้ว
แหละเขานั้นเองที่ทิ้งเรา เจ็บไหมหัวใจ
แต่ทำไมมันยังคิดถึงคนเคย ทำร้ายใจกัน
หัวใจของฉันมันทนรับมันไม่ไหว
จะผ่านมานานเท่าไหร มันยังคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

รักที่จบไปแล้วมันคงไม่ย้อนคืนกลับมา
หัวใจเหนือยแหละล้ามันยังคิดถึงเพียงเธอ
รักเธออยู่เสมอถึงวันนี้เธอเดินกับเขา
จบเรื่องของเรา แต่ฉันยังคิดถึงเธอ

แค่คนเคย มีอะไรกันนานแล้ว
แหละเขานั้นเองที่ทิ้งเรา เจ็บไหมหัวใจ
แต่ทำไมมันยังคิดถึงคนเคย ทำร้ายใจกัน
หัวใจของฉันมันทนรับมันไม่ไหว
จะผ่านมานานเท่าไหร

แค่คนเคย มีอะไรกันนานแล้ว
แหละเขานั้นเองที่ทิ้งเรา เจ็บไหมหัวใจ
แต่ทำไมมันยังคิดถึงคนเคย ทำร้ายใจกัน
หัวใจของฉันมันทนรับมันไม่ไหว
จะผ่านมานานเท่าไหร มันยังคิดถึงเธอ

มิวสิควิดีโอ แค่คนคุ้นเคย วงสติ๊กเกอร์

เพลง : แค่คนคุ้นเคย
ศิลปิน : วงสติ๊กเกอร์
เรียบเรียง : ลองฟังแล สตูดิโอ
ติดต่องาน : 0931424470
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend