คอร์ดเพลง โฉมวิไล WanMai

  
Text   


INTRO | F | C | Dm | Bb |
INTRO | F | C | Dm | Bb |

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆจากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 
   
 
ทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

F 
  งามเจ้างามเหลือเ
C 
กินแม่อรฤดีแม่โฉมวิไล
Dm 
  เพียงแค่เธอยิ้ม
Bb 
มาก็สั่นสะเทือนไปทั้งหัวใจ
F 
  เธอเป็นเหมือนดาวบน
C 
ฟ้าที่ส่องลงมาจากตรงแสนไกล
Dm 
  เป็นเหมือนดั่งดอกไ
Bb 
ม้คอยส่งกลิ่นหอมเย้ายวนหัวใจ

F 
  แม่ละออนสาวเห
C 
นือน้องน่าฮักแต้กา
Dm 
  เจ้าผู้งามปะล้ำปะเหลื
Bb 
ออ้ายหลงฮักเจ้าแต้นาง
F 
  อยากมีเธอในทุกๆต
C 
อนในยามค่ำคืนใต้แสงจันทรา
Dm 
  เธอเป็นเหมือนดั่งดอก
Bb 
ฟ้า 
 
ที่ใครต่อใครนั้นหมายปอง

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆ 
 
จากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆ 
 
จากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 
   
 
ทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

F 
  ถ้าไม่รังเกลียดเอาใจฉันไ
C 
ปเก็บไว้รักษาให้ดี
Dm 
  หมดทั้งหัวใจที่
Bb 
มีฉันมอบให้เธอโปรดจงเก็บไว้
F 
  เธอเองก็คงจะ
C 
รู้ว่าฉันก็รักเธอมากกว่าใคร
Dm 
  ได้โปรดรับไว้ได้
Bb 
มั้ยแค่เพียงต้องการรักเธอคนเดียว

 
ทำไมเธองามเหลือเ
F 
กินละแม่นวลน้อง
 
ถ้าไม่ขัดคล่องขอนัดเ
C 
จอได้คุยกับแม่ละออน
 
เวลาฉันมีมาก
Dm 
มายเธอไม่ต้องใจร้อน
 
เธอไม่ต้องอายช่วยนั่ง
Bb 
ฟังฉันอธิบายก่อน
 
มีคนบนโลกมากม
F 
ายอยู่เป็นหมื่นล้าน
 
เธอก็เป็นหนึ่งใน
C 
นั้นที่ฉันตามหา
 
ถึงแม้หัวใจจะอยู่ไ
Dm 
กล 
 
ไกลสุดขอบฟ้า
 
ฉันก็จะตามไป
Bb 
หา 
 
ตามไปหาจนเจอ…

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆจากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆ 
 
จากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 

 
ในยามค่ำคืนที่ดาวบน
F 
ฟ้าส่องแสงสว่างไ
C 
สว
 
ความงดงามของเธอนั่น
Dm 
สวยจนใครที่มองต้องคลั่งไ
Bb 
คล้
 
อยากให้เธอมองมาที่
F 
ฉันมองลึกๆจากข้างใ
C 
 
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใ
Dm 
กล้ๆ 
 
 
Bb 
   
 
ทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

INTRO | F | C | Dm | Bb |


ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆจากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

งามเจ้างามเหลือเกินแม่อรฤดีแม่โฉมวิไล
เพียงแค่เธอยิ้มมาก็สั่นสะเทือนไปทั้งหัวใจ
เธอเป็นเหมือนดาวบนฟ้าที่ส่องลงมาจากตรงแสนไกล
เป็นเหมือนดั่งดอกไม้คอยส่งกลิ่นหอมเย้ายวนหัวใจ

แม่ละออนสาวเหนือน้องน่าฮักแต้กา
เจ้าผู้งามปะล้ำปะเหลืออ้ายหลงฮักเจ้าแต้นาง
อยากมีเธอในทุกๆตอนในยามค่ำคืนใต้แสงจันทรา
เธอเป็นเหมือนดั่งดอกฟ้า ที่ใครต่อใครนั้นหมายปอง

ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆ จากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆ

ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆ จากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

ถ้าไม่รังเกลียดเอาใจฉันไปเก็บไว้รักษาให้ดี
หมดทั้งหัวใจที่มีฉันมอบให้เธอโปรดจงเก็บไว้
เธอเองก็คงจะรู้ว่าฉันก็รักเธอมากกว่าใคร
ได้โปรดรับไว้ได้มั้ยแค่เพียงต้องการรักเธอคนเดียว

ทำไมเธองามเหลือเกินละแม่นวลน้อง
ถ้าไม่ขัดคล่องขอนัดเจอได้คุยกับแม่ละออน
เวลาฉันมีมากมายเธอไม่ต้องใจร้อน
เธอไม่ต้องอายช่วยนั่งฟังฉันอธิบายก่อน
มีคนบนโลกมากมายอยู่เป็นหมื่นล้าน
เธอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ฉันตามหา
ถึงแม้หัวใจจะอยู่ไกล ไกลสุดขอบฟ้า
ฉันก็จะตามไปหา ตามไปหาจนเจอ…

ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆจากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆ

ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆ จากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆ

ในยามค่ำคืนที่ดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างไสว
ความงดงามของเธอนั่นสวยจนใครที่มองต้องคลั่งไคล้
อยากให้เธอมองมาที่ฉันมองลึกๆจากข้างใน
เข้ามากระซิบอยู่ตรงใกล้ๆทั้งกายและใจฉันมีเพียงเธอ

มิวสิควิดีโอ โฉมวิไล WanMai

เพลง โฉมวิไล
ศิลปิน : WanMai
Prod. : Emon74
FB : facebook.com/ProdByEmon74
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend