คอร์ดเพลง เด็กเซอร์ๆ อาหลี กินรี

  
Text   


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
เรามันเ
G 
ด็กเซอร์ๆ เธอ ใครก็
Bm 
มองว่าไม่ดี
 
สุด
Am 
ท้ายเป็นคนไม่
D 
ดี 
 
ในสาย
G 
ตา
C 
ลืมเรื่องราวสองเรา 
 
มีแต่
Bm 
เงาจืดจางหายไ
Em 
 
ทิ้ง
Am 
เพียงความรัก 
 
D 
ม่มีใจรักจ
G 
ากฉันบ้าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง 
 
 
D 

G 
หรือมีใจ 
 
เธอปันใ
Bm 
ห้เป็นสอง
C 
หรือมีคนสำร
D 
อง 
 
ที่ผ่าน
G 
มา
C 
อดีตที่เคยช้ำ 
 
ที่กลับ
Bm 
ซ้ำ 
 
กลั
Em 
บมา
 
ทิ้งเ
Am 
พียงความรัก 
 
D 
ล่มันไปไล่ห
G 
มดทุกอย่าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G D |

G 
หรือมีใจ 
 
เธอปันใ
Bm 
ห้เป็นสอง
C 
หรือมีคนสำร
D 
อง 
 
ที่ผ่าน
G 
มา
C 
อดีตที่เคยช้ำ 
 
เธอกลับ
Bm 
ซ้ำ 
 
กลั
Em 
บมา
 
ทิ้งเ
Am 
พียงความรัก 
 
D 
ล่มันไปไล่ห
G 
มดทุกอย่าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงแล
Em 
ะฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง


เรามันเด็กเซอร์ๆ เธอ ใครก็มองว่าไม่ดี
สุดท้ายเป็นคนไม่ดี ในสายตา
ลืมเรื่องราวสองเรา มีแต่เงาจืดจางหายไป
ทิ้งเพียงความรัก ไม่มีใจรักจากฉันบ้าง

โธ่ใจหนึ่งใจ ฉันยังอยู่เมินๆ
รักเพราะอะไร แล้วเพราะเหตุใดเธอไม่แคร์
แล้วคำๆ หนึ่งที่เธอให้ไว้
ว่ามีเพียง มีเพียงและฉันต่อๆ ไป
เธอยังจำได้หม้าย คนรักของน้อง

หรือมีใจ เธอปันให้เป็นสอง
หรือมีคนสำรอง ที่ผ่านมา
อดีตที่เคยช้ำ ที่กลับซ้ำ กลับมา
ทิ้งเพียงความรัก ไล่มันไปไล่หมดทุกอย่าง

โธ่ใจหนึ่งใจ ฉันยังอยู่เมินๆ
รักเพราะอะไร แล้วเพราะเหตุใดเธอไม่แคร์
แล้วคำๆ หนึ่งที่เธอให้ไว้
ว่ามีเพียง มีเพียงและฉันต่อๆ ไป
เธอยังจำได้หม้าย คนรักของน้อง

( ดนตรี )

หรือมีใจ เธอปันให้เป็นสอง
หรือมีคนสำรอง ที่ผ่านมา
อดีตที่เคยช้ำ เธอกลับซ้ำ กลับมา
ทิ้งเพียงความรัก ไล่มันไปไล่หมดทุกอย่าง

โธ่ใจหนึ่งใจ ฉันยังอยู่เมินๆ
รักเพราะอะไร แล้วเพราะเหตุใดเธอไม่แคร์
แล้วคำๆ หนึ่งที่เธอให้ไว้
ว่ามีเพียง มีเพียงและฉันต่อๆ ไป
เธอยังจำได้หม้าย คนรักของน้อง

โธ่ใจหนึ่งใจ ฉันยังอยู่เมินๆ
รักเพราะอะไร แล้วเพราะเหตุใดเธอไม่แคร์
แล้วคำๆ หนึ่งที่เธอให้ไว้
ว่ามีเพียง มีเพียงและฉันต่อๆ ไป
เธอยังจำได้หม้าย คนรักของน้อง

แล้วคำๆ หนึ่งที่เธอให้ไว้
ว่ามีเพียง มีเพียงและฉันต่อๆ ไป
เธอยังจำได้หม้าย คนรักของน้อง

มิวสิควิดีโอ เด็กเซอร์ๆ อาหลี กินรี

เพลง : เด็กเซอร์ๆ
ศิลปิน : อาหลี กินรี
เรียบเรียง : เก่ง กินรี
ติดต่องานแสดง : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend