หน้าแรก » กระต่าย พรรณนิภา » คอร์ดเพลง พื้นที่ทับซ้อน – จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง พื้นที่ทับซ้อน – จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง พื้นที่ทับซ้อน จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง พื้นที่ทับซ้อน - จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

เพลง พื้นที่ทับซ้อน (คอร์ด)

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

Feat : กระต่าย พรรณนิภา

Single : จินตหรา พูนลาภ พื้นที่ทับซ้อน

คีย์คอร์ดเพลง พื้นที่ทับซ้อน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | A | G | A |

Bm 
ห้ามน้ำตาบ่ได้ 
 
กะสิห้
ามหัวใจเจ้าของ
 
มื่อสิทธิ์การครอบครอง 
 
ตกเป็นของเ
F# 
ขาแต่เข้ามา
Bm 
ต้องทำใจยอมรับ 
 
บ่อาจ
ฝืนต่อโชคชะตา
 
แม้เสียงใ
จสิค้านว่าฮักอ้
ายส่ำได๋ 
 
Bm 
ะตามส่าง

 
แต่มื้อที่
คำว่าเรา 
 
บ่ได้
มีแค่เฮา
 
อ้ายให้
F#m 
เขาเข้ามาแท
Bm 
นที่
 
พื้นที่หม่องเ
ก่าเคยอยู่ 
 
ถูกเขายึดครองหั
วใจ

 
ความฮักทับซ้
อน
 
จนได้ถอดถอน
ใจออกมาไกลให้ไก
Bm 
ล้ตา
 
คั่นยังอยู่ต่อห
น้า 
 
ย่านน้ำ
ตาที่มีมั
นบ่พอ
 
พื้นที่ทับซ้
อน 
 
ซ่อน
ใจ 
 
อยู่
F#m 
ไปก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
ถอนโ
ตถอยให้ไกลบ่อยากเ
ห็นหน้า 
 
คนหลา
ยใจ

Bm 
..ใจมันมักใจมันฮักอ้ายคือเก่า
..ติดที่อ้ายนั้นกลายเป็นของเขา
..สิให้อยู่หม่องเก่าสิทนเศร้าอยู่บ่ใจ

INSTRU | D A | Bm | G A | D |
INSTRU | F#m | Bm | G A | Bm |

 
แต่มื้อที่
คำว่าเรา 
 
บ่ได้
มีแค่เฮา
 
อ้ายให้
F#m 
เขาเข้ามาแท
Bm 
นที่
 
พื้นที่หม่องเ
ก่าเคยอยู่ 
 
ถูกเขายึดครองหั
วใจ

 
ความฮักทับซ้
อน
 
จนได้ถอดถอน
ใจออกมาไกลให้ไก
Bm 
ล้ตา
 
คั่นยังอยู่ต่อห
น้า 
 
ย่านน้ำ
ตาที่มีมั
นบ่พอ
 
พื้นที่ทับซ้
อน 
 
ซ่อน
ใจ 
 
อยู่
F#m 
ไปก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
ถอนโ
ตถอยให้ไกลบ่อยากเ
ห็นหน้า 
 
คนหลา
ยใจ

 
พื้นที่ทับซ้ซ้
อน
 
จนได้ถอดถอน
ใจออกมาไกลให้ไก
Bm 
ล้ตา
 
คั่นยังอยู่ต่อห
น้า 
 
ย่านน้ำ
ตาที่มีมั
นบ่พอ
 
พื้นที่ทับซ้
อน 
 
ซ่อน
ใจ 
 
อยู่
F#m 
ไปก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
ถอนโ
ตถอยให้ไกลบ่อยากเ
ห็นหน้า 
 
คนหลา
ยใจ

 
ถอนโ
ตถอยให้ไกลบ่อยา
กเห็นหน้า 
 
คนหลา
ยใจ..

OUTRO | G A | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง พื้นที่ทับซ้อน (คอร์ด)
ศิลปิน จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา
คำร้อง/ทำนอง : รามิล ต้นแก้ว
 โฆษณา