คอร์ดเพลง ดอกจาน จิ๋ว สกุณชัย

  
Text   


INTRO | Dm | Gm | F C | Dm |

 
โอแม่ดอกจา
น 
 
ยามเจ้าเบ่งบา
Am 
น 
 
แดงจ้ายหว่
Dm 
าย
 
เจ้าสิบ่อคิดฮอดอ้าย แหน่บ่อแม่ดอกจา

 
เจ้าลืมสัญญ
า 
 
ลืมวาจ
Dm 
าที่เคยสาบ
Gm 
าน
 
ลืมแฟนเก่าที่เคยเว้าวา
น 
 
เลยจากทิ้งบ้านนาดอน

 
เจ้าจากอีสา
Dm 
นไปนุ่งขาบา
Am 
นในเมืองกรุ
Dm 
 
ได้ใส่ทรงเดฟ ทรงลุง เลยลืมลูกทุ่งภูธ

 
พี่ตั้งตาคอ
ย..แม่สาวน้อ
D7 
ยด้วยใจอาว
Gm 
รณ์
 
บัดนี้เจ้าเข้ากรุงแรมร
Dm 
อน
 
เป็นแก้วลืมคอ
น 
 
ไม่ย้อน
คืนรัง

 
หน้าแล้
Am 
ง 
 
ดอกจานสีแดง
 
ของธรรมชาติแต่
ง 
 
กลีบแดงสพรั่
Dm 
ง..
 
พี่เคยได้เก็
Am 
บดอกจานมาเหน็
บแซมผมให้นา
 
บัดนี้เจ้าไ
Dm 
ปไกลห่าง
 
เหลือแต่ความหลั
ง..ที่โคนต้น
จาน

 
โอแม่ดอกจา
น 
 
ยามเจ้าแบ่งบา
Am 
นแดงจื้งคึ่
Dm 
 
เจ้าลืมแล้วบ้อต้มอึ่ง เจ้าลืมหนึ่งผักหวา
 
เข้าไปเมืองกรุ
ง 
 
เห็นเสี่ยลงพุ
D7 
งที่ภัตตาค
Gm 
าร
 
เลยลืมลูกทุ่
ง 
 
บ้านนาอีสา
Dm 
 
เหมือนกับดอกจา
น..ที่บา
นแล้วโรย

INSTRU | F | Dm | Dm C | F |

 
โอแม่ดอกจา
น 
 
ยามเจ้าแบ่งบา
Am 
นแดงจื้งคึ่
Dm 
 
เจ้าลืมแล้วบ้อต้มอึ่ง เจ้าลืมหนึ่งผักหวา
 
เข้าไปเมืองกรุ
ง 
 
เห็นเสี่ยลงพุ
D7 
งที่ภัตตาค
Gm 
าร
 
เลยลืมลูกทุ่
ง 
 
บ้านนาอีสา
Dm 
 
เหมือนกับดอกจา
น..ที่บา
นแล้วโรย

OUTRO | Gm C | F | Dm |


โอ้แม่ดอกจาน
ยามเจ้าเบ่งบาน แดงจ้ายหวาย
เจ้าสิบ่อคิดฮอดอ้าย แหน่บ่อแม่ดอกจาน
เจ้าลืมสัญญา ลืมวาจาที่เคยสาบาน
ลืมแฟนเก่าที่เคยเว้าวาน
เลยจากหนีบ้านนาดอน

เจ้าจากอีสาน
ไปนุ่งขาบานในเมืองกรุง
ได้ใส่ทรงเดฟทรงลุง เลยลืมลูกทุ่งภูธร
พี่ตั้งตาคอย แม่สาวน้อยด้วยใจอาวรณ์
บัดนี้เจ้าเข้ากรุงแรมรอน
เป็นแก้วลืมคอนไม่ย้อนคืนรัง

หน้าแล้ง ดอกจานสีแดง
ของธรรมชาติแต่งกลีบแดงสพรั่ง
พี่เคยได้เก็บดอกจานมาเหน็บแซมผมให้นาง
บัดนี้เจ้าไปไกลห่าง เหลือแต่ความหลัง
ที่โคนต้นจาน

โอแม่ดอกจาน
ยามเจ้าแบ่งบานแดงจึ่งคึง
เจ้าลืมแล้วบ่อต้มอึ่ง เจ้าลืมนึ่งผักหวาน
เข้าไปเมืองกรุง เห็นเสี่ยลงพุงที่ภัตตาคาร
เลยลืมลูกทุ่งบ้านนาอีสาน
เหมือนกับดอกจาน ที่บานแล้วโรย

ดนตรี

โอแม่ดอกจาน
ยามเจ้าแบ่งบานแดงจึ่งคึง
เจ้าลืมแล้วบ่อต้มอึ่ง เจ้าลืมนึ่งผักหวาน
เข้าไปเมืองกรุง เห็นเสี่ยลงพุงที่ภัตตาคาร
เลยลืมลูกทุ่งบ้านนาอีสาน
เหมือนกับดอกจาน ที่บานแล้วโรย

มิวสิควิดีโอ ดอกจาน จิ๋ว สกุณชัย

เพลง : ดอกจาน
ศิลปิน : จิ๋ว สกุณชัย
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
ติดต่องานแสดง : 080 – 6655055
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend