คอร์ดเพลง รจนาเอย จิ๋ว สกุณชัย

  
Text   


INTRO | Em D | C Bm |
INTRO | Am D | G D/F# | Em D |

 
ย่าง
G 
ย่ำฝ่าดงพง
D/F# 
พี
 
ก้าว
Em 
ข้ามผ่านทิวารา
D 
ตรี
C 
มีดอกไม้สีแดงทัด
Bm 
หู
 
ผิวก็
Am 
คล้ำดำดูไม่น่า
D 
มอง
 
ผมก็
G 
หยิกดั่งคนป่าซ
D/F# 
าไก
 
ปากดัน
Em 
แดงดังลูกแตงที่สุกใน
D 
ดง
 
เครื่อง
C 
ทรงก็นุ่งสีแดง 
 
ช่างน่า
Bm 
ขัน
 
มองยังไง
Am 
กันนะมันก็ไม่เหมือน
D 
คน..

 
โอ้เจ้า
Em 
เงาะรอนแรมจะออกจาก
G 
ป่า
 
มุ่งสู่พา
D 
ราเพื่อเสี่ยงคู่จากลูกเจ้าเมือง
 
เลื่องลือโ
C 
ฉมทั้งเจ็ดธิดา..
Bm 
งามดั่งนางฟ้า
 
แข่ง
Am 
กับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเ
D 
มือง
 
คิดไปแ
C 
ล้วช่างเป็นเ
D 
รื่องน่า
G 
ขัน
 
ชะเออเอิงเอย..
 

 
แต่แ
C 
ล้ว..ดั่งเทวดาท่านปั้น
Bm 
แต่ง
 
เจ้าหญิงทั้ง
Am 
หกได้คู่สม
G 
ใจ
 
เหลือคนสุด
C 
ท้อง.. แม่รจนา ชะเอิง
Bm 
เอย
 
ไม่มองเจ้า
Am 
ชาย 
 
แต่เห็นเงาะเป็นท
G 
อง
 
เสี่ยงมา
Em 
ลัยเพื่อฝากชีวิต 
 
 
Bm 
คงเป็นฟ้าลิขิต..
 
ให้เ
C 
กิดมาเพื่อได้เป็นคู่ค
G 
รอง

 
ข้างนอกไม่ส
C 
วย 
 
แต่ข้างในเป็นท
G 
อง
 
ถึงใครไม่
Am 
มอง.. 
 
แต่ฉันจะ
Bm 
มอง..
 
มองแค่
Am 
เธอ.
D 
 
รจนาเ
G 
อย..

INSTRU | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
โอ้เจ้า
Em 
เงาะรอนแรมจะออกจาก
G 
ป่า
 
มุ่งสู่พา
D 
ราเพื่อเสี่ยงคู่จากลูกเจ้าเมือง
 
เลื่องลือโ
C 
ฉมทั้งเจ็ดธิดา..
Bm 
งามดั่งนางฟ้า
 
แข่ง
Am 
กับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเ
D 
มือง
 
คิดไปแ
C 
ล้วช่างเป็นเ
D 
รื่องน่า
G 
ขัน
 
ชะเออเอิงเอย..
 

INSTRU | C | G | Am D | G |
( ชะเออเอิงเอย..ฮืมมม…)

 
แต่แ
C 
ล้ว..ดั่งเทวดาท่านปั้น
Bm 
แต่ง
 
เจ้าหญิงทั้ง
Am 
หกได้คู่สม
G 
ใจ
 
เหลือคนสุด
C 
ท้อง.. แม่รจนา ชะเอิง
Bm 
เอย
 
ไม่มองเจ้าช
Am 
าย 
 
แต่เห็นเงาะเป็นท
G 
อง
 
เสี่ยงมา
Em 
ลัยเพื่อฝากชีวิต 
 
 
Bm 
คงเป็นฟ้าลิขิต..
 
ให้เ
C 
กิดมาเพื่อได้เป็นคู่ค
G 
รอง

 
ข้างนอกไม่ส
C 
วย 
 
แต่ข้างในเป็นท
G 
อง
 
ถึงใครไม่ม
Am 
อง.. 
 
แต่ฉันจะ
Bm 
มอง..

 
ข้างนอกไม่ส
C 
วย 
 
แต่ข้างในเป็นท
G 
อง
 
ถึงใครไม่ม
Am 
อง.. 
 
แต่ฉันจะ
Bm 
มอง..
 
มองแค่
Am 
เธอ.
D 
 
แม่รจนาเ
G 
อย..

OUTRO | Em D | C Bm | Am D | G |
OUTRO | Em D | C Bm | Am D | G |
( เอ่อเอิงเอย..)


ย่างย่ำฝ่าดงพงพี
ก้าวข้ามผ่านทิวาราตรี
มีดอกไม้สีแดงทัดหู
ผิวก็คล้ำดำดูไม่น่ามอง
ผมก็หยิกดั่งคนป่าซาไก
ปากดันแดงดังลูกแตงที่สุกในดง
เครื่องทรงก็นุ่งสีแดง ช่างน่าขัน
มองยังไงกันนะมันก็ไม่เหมือนคน..

โอ้เจ้าเงาะรอนแรมจะออกจากป่า
มุ่งสู่พาราเพื่อเสี่ยงคู่จากลูกเจ้าเมือง
เลื่องลือโฉมทั้งเจ็ดธิดา..งามดั่งนางฟ้า
แข่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมือง
คิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าขัน
ชะเออเอิงเอย..

แต่แล้ว..ดั่งเทวดาท่านปั้นแต่ง
เจ้าหญิงทั้งหกได้คู่สมใจ
เหลือคนสุดท้อง.. แม่รจนา ชะเอิงเอย
ไม่มองเจ้าชาย แต่เห็นเงาะเป็นทอง
เสี่ยงมาลัยเพื่อฝากชีวิต คงเป็นฟ้าลิขิต..
ให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครอง

ข้างนอกไม่สวย แต่ข้างในเป็นทอง
ถึงใครไม่มอง.. แต่ฉันจะมอง..
มองแค่เธอ.. รจนาเอย..

( ดนตรี )

โอ้เจ้าเงาะรอนแรมจะออกจากป่า
มุ่งสู่พาราเพื่อเสี่ยงคู่จากลูกเจ้าเมือง
เลื่องลือโฉมทั้งเจ็ดธิดา..งามดั่งนางฟ้า
แข่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมือง
คิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าขัน
ชะเออเอิงเอย..

( ดนตรี )
( ชะเออเอิงเอย..ฮืมมม…)

แต่แล้ว..ดั่งเทวดาท่านปั้นแต่ง
เจ้าหญิงทั้งหกได้คู่สมใจ
เหลือคนสุดท้อง.. แม่รจนา ชะเอิงเอย
ไม่มองเจ้าชาย แต่เห็นเงาะเป็นทอง
เสี่ยงมาลัยเพื่อฝากชีวิต คงเป็นฟ้าลิขิต..
ให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครอง

ข้างนอกไม่สวย แต่ข้างในเป็นทอง
ถึงใครไม่มอง.. แต่ฉันจะมอง..

ข้างนอกไม่สวย แต่ข้างในเป็นทอง
ถึงใครไม่มอง.. แต่ฉันจะมอง..
มองแค่เธอ.. แม่รจนาเอย..

( เอ่อเอิงเอย..)

มิวสิควิดีโอ รจนาเอย จิ๋ว สกุณชัย

เพลง : รจนาเอย (คอร์ด)
ศิลปิน : จิ๋ว สกุณชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend