คอร์ดเพลง ปล่อย SNOOPKING

  
Text   


INTRO | F | F | Bb | Bb | ( 2 Times )

 
ฉันปล่อยความ
F 
ฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
 
และฉันนั่งมองไปใ
Bb 
นอากาศ
 
เกินจินต
F 
นาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
 
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบัน
Bb 
ทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ
 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ

 
และแม้ว่าวันที่เธอเหมือนอยู่ไ
F 
กล 
 
สุดฟ้า
 
และเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่มี
Bb 
วัน 
 
กลับมา
 
แต่ฉันยังคงพร่ำร้
F 
องเสียงเพลงออกไปจากที่แสนไกล
 
ผ่านห้วงของก
Bb 
าลเวลาสัมผัสจากในหัวใจ

 
เธอบอกฉันคงไม่พ
F 
ร้อมทุ่มเทกับเธอ
 
เพราะเธอนั้นดันไป
Bb 
ชอบเกเรกับเธอ
 
ชอบนั่งคุยกับตัวเ
F 
องทุกวัน 
 
ทั้งวันทั้งคืน
 
เธอบอกว่าเธอท้อและไม่ได้อยา
Bb 
กกลับมา

 
รู้ว่าเธอนั้นพ
F 
ร้อมจะเดินออกไปออกจากฉันไป
 
รู้ว่าร้ายกับเ
Bb 
ธอแต่ฉันเห็นเธออยู่ในหัวใจ
 
รู้ว่าใจสลายไ
F 
ปแต่เธอยังอยู่ในเศษใจทุ
Bb 
กดวง
 
ถึงวันที่เราได้ห่างไ
F 
กลยังมีเรื่องราวให้ได้ทบท
Bb 
วน

 
ฉันปล่อยความ
F 
ฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
 
และฉันนั่งมองไปใ
Bb 
นอากาศ
 
เกินจินต
F 
นาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
 
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบัน
Bb 
ทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ

 
ฉันปล่อยความ
F 
ฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
 
และฉันนั่งมองไปใ
Bb 
นอากาศ
 
เกินจินต
F 
นาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
 
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบัน
Bb 
ทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ
 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ

 
รู้ดวงใจของเ
F 
ธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
 
รู้เรื่องเธอกับ
Bb 
ฉันเหมือนแสงตะวันที่ลาลับไกล
 
รู้ดวงใจของเ
F 
ธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
 
รู้ว่าเราสอง
Bb 
คนได้เดินผ่านทางมาไกลแสนไกล

 
รู้ดวงใจของเ
F 
ธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
 
รู้เรื่องเธอกับ
Bb 
ฉันเหมือนแสงตะวันที่ลาลับไกล
 
รู้ดวงใจของเ
F 
ธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
 
รู้ว่าเราสอง
Bb 
คนได้เดินผ่านทางมาไกลแสนไกล

 
ฉันปล่อยความ
F 
ฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
 
และฉันนั่งมองไปใ
Bb 
นอากาศ
 
เกินจินต
F 
นาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
 
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบัน
Bb 
ทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ
 
ทุกครั้งที่ออกเดินท
F 
าง.. 
 
โอ้
Bb 
วๆๆ

OUTRO | F | F | Bb | Bb | ( 2 Times )


ฉันปล่อยความฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
และฉันนั่งมองไปในอากาศ
เกินจินตนาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ
ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ

และแม้ว่าวันที่เธอเหมือนอยู่ไกล สุดฟ้า
และเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่มีวัน กลับมา
แต่ฉันยังคงพร่ำร้องเสียงเพลงออกไปจากที่แสนไกล
ผ่านห้วงของกาลเวลาสัมผัสจากในหัวใจ

เธอบอกฉันคงไม่พร้อมทุ่มเทกับเธอ
เพราะเธอนั้นดันไปชอบเกเรกับเธอ
ชอบนั่งคุยกับตัวเองทุกวัน ทั้งวันทั้งคืน
เธอบอกว่าเธอท้อและไม่ได้อยากกลับมา

รู้ว่าเธอนั้นพร้อมจะเดินออกไปออกจากฉันไป
รู้ว่าร้ายกับเธอแต่ฉันเห็นเธออยู่ในหัวใจ
รู้ว่าใจสลายไปแต่เธอยังอยู่ในเศษใจทุกดวง
ถึงวันที่เราได้ห่างไกลยังมีเรื่องราวให้ได้ทบทวน

ฉันปล่อยความฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
และฉันนั่งมองไปในอากาศ
เกินจินตนาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ

ฉันปล่อยความฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
และฉันนั่งมองไปในอากาศ
เกินจินตนาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ
ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ

รู้ดวงใจของเธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
รู้เรื่องเธอกับฉันเหมือนแสงตะวันที่ลาลับไกล
รู้ดวงใจของเธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
รู้ว่าเราสองคนได้เดินผ่านทางมาไกลแสนไกล

รู้ดวงใจของเธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
รู้เรื่องเธอกับฉันเหมือนแสงตะวันที่ลาลับไกล
รู้ดวงใจของเธอกำลังออกห่างจากตัวฉันไป
รู้ว่าเราสองคนได้เดินผ่านทางมาไกลแสนไกล

ฉันปล่อยความฝันของเราล่องลอยไปไกลสู่บนนภา
และฉันนั่งมองไปในอากาศ
เกินจินตนาว่าเธอก็คงยังคงเข้าใจ
ทุกเรื่องเหล่านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่บนกระดาษ

ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆๆ
ทุกครั้งที่ออกเดินทาง โอ้วๆ

มิวสิควิดีโอ ปล่อย SNOOPKING

เพลง : ปล่อย
ศิลปิน : SNOOPKING
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่อ IG : snoopking_1989
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend