คอร์ดเพลง อยากหลบปักษ์ใต้ อานัส

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากหลบปักษ์ใต้ อานัส

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : อานัส
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐพงษ์ หยังหลัง
คอร์ด : F,Gm,Am,Bb,C,Dm


INTRO | Bb | Gm | Cm | F | Bb |

 
คิดถึง
Bb 
จังเลยดินแ
Dm 
ดนด้ามขวาน
 
ไม่หลบบ้า
Cm 
นนานปักษ์ใต้บ้าน
เรา

 
คนอยู่
Bb 
ทางนี้มันรู้
Dm 
สึกเหงา
 
คิดถึงกับข้
Cm 
าว น้ำชุบแกงเลี
ยง..ฝีมื
Bb 
อแม่.. 

 
คิดถึง
Bb 
ทะเลหาดทร
Dm 
ายสีขาว
 
ที่เราเคยนั่
Cm 
งแลเรือตังเก
 
เสียงคลื่
Bb 
นซัดฝั่ง ข้างริม
Dm 
ทะเล
 
เคยนั่งผูก
Cm 
เปลที่ใต้
ต้นพร้
Bb 
าว

 
คิดถึ
Cm 
งเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึ
Dm 
งเสียงมโนราห์
 
รองแ
Cm 
ง็งหนังลุงดังม
า มันชาดบาย
Bb 
ใจ
 
ปีนี้
Cm 
ไม่ได้หลบบ้าน อยู่
Dm 
ๆน้ำตาก็ไหล
 
คิดถึ
Cm 
งคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือ
เกิน..

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ เดี๋ยวหลบไป
หาแน่
Bb 
นอน

INSTRU | Bb | Gm | Cm | F |
INSTRU | Bb | Gm | Cm F | Bb |

 
คิดถึ
Cm 
งเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึ
Dm 
งเสียงมโนราห์
 
รองแ
Cm 
ง็งหนังลุงดังม
า มันชาดบาย
Bb 
ใจ
 
ปีนี้
Cm 
ไม่ได้หลบบ้าน อยู่
Dm 
ๆน้ำตาก็ไหล
 
คิดถึ
Cm 
งคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือ
เกิน..

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ.. 

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ เดี๋ยวหลบไป
หาแน่
Bb 
นอน

 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ.. 
 
คิดถึงคนไกลทีอยู่ปั
Bb 
กษ์ใต้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากหลบปักษ์ใต้


คิดถึงจังเลยดินแดนด้ามขวาน
ไม่หลบบ้านนานปักษ์ใต้บ้านเรา

คนอยู่ทางนี้มันรู้สึกเหงา
คิดถึงกับข้าว น้ำชุบแกงเลียง..ฝีมือแม่..

คิดถึงทะเลหาดทรายสีขาว
ที่เราเคยนั่งแลเรือตังเก
เสียงคลื่นซัดฝั่ง ข้างริมทะเล
เคยนั่งผูกเปลที่ใต้ต้นพร้าว

คิดถึงเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึงเสียงมโนราห์
รองแง็งหนังลุงดังมา มันชาดบายใจ
ปีนี้ไม่ได้หลบบ้าน อยู่ๆน้ำตาก็ไหล
คิดถึงคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือเกิน..

อีกไม่นานจะหลบไป..ไปหาคนไกลที่ยังรอ
คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อ ไปหอมแก้มให้ชื่นใจ
คนแรกที่นึกถึง ในยามลูกนั้นท้อใจ
คิดถึงสุดหัวใจ เดี๋ยวหลบไปหาแน่นอน

( ดนตรี )

คิดถึงเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึงเสียงมโนราห์
รองแง็งหนังลุงดังมา มันชาดบายใจ
ปีนี้ไม่ได้หลบบ้าน อยู่ๆน้ำตาก็ไหล
คิดถึงคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือเกิน..

อีกไม่นานจะหลบไป..ไปหาคนไกลที่ยังรอ
คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อ ไปหอมแก้มให้ชื่นใจ
คนแรกที่นึกถึง ในยามลูกนั้นท้อใจ
คิดถึงสุดหัวใจ..

อีกไม่นานจะหลบไป..ไปหาคนไกลที่ยังรอ
คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อ ไปหอมแก้มให้ชื่นใจ
คนแรกที่นึกถึง ในยามลูกนั้นท้อใจ
คิดถึงสุดหัวใจ เดี๋ยวหลบไปหาแน่นอน

คิดถึงสุดหัวใจ..
คิดถึงคนไกลทีอยู่ปักษ์ใต้..

มิวสิควิดีโอ อยากหลบปักษ์ใต้ อานัส

เพลง : อยากหลบปักษ์ใต้
ศิลปิน : อานัส
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานแสดง : 0824244515
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend