คอร์ดเพลง กรุณาอย่าทิ้งกัน อานัส, เดี่ยว ไออุ่น, นิว มาริษา

  
Text   


INTRO | F | Am | Dm | Am |
INTRO | Bb | Am Dm | Gm C | F | C |

 
มีบ้างไ
F 
หมคนที่เข้าใจ..และ
Am 
รักจริง
 
ที่จะไม่
Dm 
ทิ้ง ที่รักจริง มีบ้า
Am 
งไหม
 
อยากจะหาใ
Bb 
ครสักคน 
 
 
Am 
คนที่
Dm 
ใช่
 
คอยเคียงข้าง
Gm 
กาย 
 
ไม่ห่
C 
างออกไปไ
F 
หน..
C 

 
จนได้มา
F 
พบ..กับเธอค
Am 
นนี้..
 
คนที่ฉัน
Dm 
คิดว่าเจอคนที่ใ
Am 
ช่
 
ไม่ว่าพรุ่
Bb 
งนี้.. 
 
จะเป็นเช่
Am 
นไร
 
แต่รู้ข้าง
Gm 
ใน
C 
   
 
ว่าเธอโดนใจอย่า
F 
งแรง

 
ถ้ารัก
Gm 
ฉันจริง 
 
อย่าทิ้ง
Am 
ฉันไป
 
อยากบอกเอา
Bb 
ไว้ 
 
รัก
C 
นั้นมีแต่เ
F 
ธอ
 
ถ้ารักไ
Gm 
ม่จริง 
 
ถ้าทิ้ง
Am 
ฉันไป
 
ให้จำเอา
Bb 
ไว้ 
 
ให้เธอ..ได้
C 
รู้ว่า..

 
ถ้าไม่
Bb 
รัก.. 
 
ก็อย่า
Am 
มาหลอก
 
กลัวใจช้ำ
Gm 
ชอก 
 
กลัวเธอมาห
C 
ลอกให้ช้ำ
F 
ใจ
 
กลัวอก
Bb 
หัก.. 
 
กลัวรักจา
Am 
กไป
 
กลัวเธอเปลี่ย
Gm 
นไป 
 
กลัวเธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
ไม่เหมือ
F 
นเดิม.. 
 
 
C 

INSTRU | F | Am | Dm | Am |
INSTRU | Bb | Am Dm | Gm C | F |

 
ถ้ารัก
Gm 
ฉันจริง 
 
อย่าทิ้ง
Am 
ฉันไป
 
อยากบอกเอา
Bb 
ไว้ 
 
รัก
C 
นั้นมีแต่เ
F 
ธอ
 
ถ้ารักไ
Gm 
ม่จริง 
 
ถ้าทิ้ง
Am 
ฉันไป
 
ให้จำเอา
Bb 
ไว้ 
 
ให้เธอ..ได้
C 
รู้ว่า..

 
ถ้าไม่
Bb 
รัก.. 
 
ก็อย่า
Am 
มาหลอก
 
กลัวใจช้ำ
Gm 
ชอก 
 
กลัวเธอมาห
C 
ลอกให้ช้ำ
F 
ใจ
 
กลัวอก
Bb 
หัก.. 
 
กลัวรักจา
Am 
กไป
 
กลัวเธอเปลี่ย
Gm 
นไป 
 
กลัวเธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
ไม่เหมือ
F 
นเดิม..

 
ถ้าไม่
Bb 
รัก.. 
 
ก็อย่า
Am 
มาหลอก
 
กลัวใจช้ำ
Gm 
ชอก 
 
กลัวเธอมาห
C 
ลอกให้ช้ำ
F 
ใจ
 
กลัวอก
Bb 
หัก.. 
 
กลัวรักจา
Am 
กไป
 
กลัวเธอเปลี่ย
Gm 
นไป 
 
กลัวเธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
ไม่เหมือ
F 
นเดิม..

 
ถ้ารัก
Gm 
ฉันจริง..
C 
 
โปรดอย่าทิ้งฉันได้ไหม..
 

OUTRO | Bb | Bbm | F | F |


มีบ้างไหมคนที่เข้าใจ..และรักจริง
ที่จะไม่ทิ้ง ที่รักจริง มีบ้างไหม
อยากจะหาใครสักคน คนที่ใช่
คอยเคียงข้างกาย ไม่ห่างออกไปไหน..

จนได้มาพบ..กับเธอคนนี้..
คนที่ฉันคิดว่าเจอคนที่ใช่
ไม่ว่าพรุ่งนี้.. จะเป็นเช่นไร
แต่รู้ข้างใน ว่าเธอโดนใจอย่างแรง

ถ้ารักฉันจริง อย่าทิ้งฉันไป
อยากบอกเอาไว้ รักนั้นมีแต่เธอ
ถ้ารักไม่จริง ถ้าทิ้งฉันไป
ให้จำเอาไว้ ให้เธอ..ได้รู้ว่า..

ถ้าไม่รัก.. ก็อย่ามาหลอก
กลัวใจช้ำชอก กลัวเธอมาหลอกให้ช้ำใจ
กลัวอกหัก.. กลัวรักจากไป
กลัวเธอเปลี่ยนไป กลัวเธอเปลี่ยนใจ
ไม่เหมือนเดิม..

( ดนตรี )

ถ้ารักฉันจริง อย่าทิ้งฉันไป
อยากบอกเอาไว้ รักนั้นมีแต่เธอ
ถ้ารักไม่จริง ถ้าทิ้งฉันไป
ให้จำเอาไว้ ให้เธอ..ได้รู้ว่า..

ถ้าไม่รัก.. ก็อย่ามาหลอก
กลัวใจช้ำชอก กลัวเธอมาหลอกให้ช้ำใจ
กลัวอกหัก.. กลัวรักจากไป
กลัวเธอเปลี่ยนไป กลัวเธอเปลี่ยนใจ
ไม่เหมือนเดิม..

ถ้าไม่รัก.. ก็อย่ามาหลอก
กลัวใจช้ำชอก กลัวเธอมาหลอกให้ช้ำใจ
กลัวอกหัก.. กลัวรักจากไป
กลัวเธอเปลี่ยนไป กลัวเธอเปลี่ยนใจ
ไม่เหมือนเดิม..

ถ้ารักฉันจริง..
โปรดอย่าทิ้งฉันได้ไหม..

มิวสิควิดีโอ กรุณาอย่าทิ้งกัน อานัส, เดี่ยว ไออุ่น, นิว มาริษา

เพลง : กรุณาอย่าทิ้งกัน
ศิลปิน : อานัส, เดี่ยว ไออุ่น, นิว มาริษา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อานัส ต้นกล้าคนเพลง
เรียบเรียง : ชัย สานุวัฒน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend