คอร์ดเพลง สันละกะยา อานัส

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | Em | A |

 
เชื่อใจไ
D 
ด้.. 
 
ว่าพี่ไม่ทิ้งน้องแน่
Bm 
นอน
 
ว่าพี่ไม่เคยหลอกบั
Em 
งอร 
 
ให้ต้องมีน้ำ
A 
ตา
 
ก็มีแต่น้องนั้นแ
D 
หละ 
 
ไม่เคยไว้ใจ
Bm 
พี่เลย
 
แต่พี่ก็รักจัง
Em 
เลย 
 
สักวันน้องเห็นเ
A 
อง
 
ว่าพี่ไม่เคย
Bm 
เจ้าชู้.. ฮู ฮู๊  
A 
ฮู..

Em 
มีแหละแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเ
F#m 
ดียวเท่านี้
Em 
สันละกะยา 
 
จากใจจะไม่ไปไ
F#m 
หนแน่นอน
Em 
เป็นคำอ้อนวอนจากใจของคนที่
F#m 
รักบังอร
 
จะไม่ท
G 
อดทอดทอด 
 
จะไม่ทิ้งทิ้งทิ้ง
 
ให้เธอรู้ไว้เ
A 
ลย..

 
G 
ะรักแหละแค่แม่โฉมยง
 
หัวใจพี่ฟัน
F#m 
ธงเชื่อได้เลย
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอต้องผิดหวัง
 
ไม่ต้องเจ็บต้อง
F#m 
ช้ำต้องเสียน้ำตา
 
จะดูแ
G 
ลแหละให้เป็นอย่างดี
 
สำหรับเธอค
F#m 
นนี้คนที่มีค่า
 
จะใส่ใ
G 
จแหละดูแลรักษาไปจนแก่ช
A 
รา
 
ถ้าเราเป็นแฟ
Bm 
นกัน.. 
 
 
A 

INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | Em | F#m | Em | F#m |
INSTRU | G | G | A | A |

Em 
มีแหละแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเ
F#m 
ดียวเท่านี้
Em 
สันละกะยา 
 
จากใจจะไม่ไปไ
F#m 
หนแน่นอน
Em 
เป็นคำอ้อนวอนจากใจของคนที่
F#m 
รักบังอร
 
จะไม่ท
G 
อดทอดทอด 
 
จะไม่ทิ้งทิ้งทิ้ง
 
ให้เธอรู้ไว้เ
A 
ลย..

 
G 
ะรักแหละแค่แม่โฉมยง
 
หัวใจพี่ฟัน
F#m 
ธงเชื่อได้เลย
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอต้องผิดหวัง
 
ไม่ต้องเจ็บต้อง
F#m 
ช้ำต้องเสียน้ำตา
 
จะดูแ
G 
ลแหละให้เป็นอย่างดี
 
สำหรับเธอค
F#m 
นนี้คนที่มีค่า
 
จะใส่ใ
G 
จแหละดูแลรักษาไปจนแก่ช
A 
รา

 
G 
ะรักแหละแค่แม่โฉมยง
 
หัวใจพี่ฟัน
F#m 
ธงเชื่อได้เลย
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอต้องผิดหวัง
 
ไม่ต้องเจ็บต้อง
F#m 
ช้ำต้องเสียน้ำตา
 
จะดูแ
G 
ลแหละให้เป็นอย่างดี
 
สำหรับเธอค
F#m 
นนี้คนที่มีค่า
 
จะใส่ใ
G 
จแหละดูแลรักษาไปจนแก่ช
A 
รา
 
ถ้าเราเป็นแฟ
Bm 
นกัน 
 
 
A 

 
ถ้าเราเป็นแฟ
Bm 
นกัน 
 
 
A 
 
ถ้าเรามา
D 
รักกัน..

OUTRO | Em | F#m | G | A | D |


เชื่อใจได้ ว่าพี่ไม่ทิ้งน้องแน่นอน
ว่าพี่ไม่เคยหลอกบังอร ให้ต้องมีน้ำตา
ก็มีแต่น้องนั้นแหละ ไม่เคยไว้ใจพี่เลย
แต่พี่ก็รักจังเลย สักวันน้องเห็นเอง
ว่าพี่ไม่เคยเจ้าชู้ ฮู ฮู๊ ฮู

มีแหละแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเดียวเท่านี้
สันละกะยา จากใจจะไม่ไปไหนแน่นอน
เป็นคำอ้อนวอนจากใจของคนที่รักบังอร
จะไม่ทอดทอดทอด จะไม่ทิ้งทิ้งทิ้ง
ให้เธอรู้ไว้เลย

จะรักแหละแค่แม่โฉมยง
หัวใจพี่ฟันธงเชื่อได้เลย
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่ต้องเจ็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตา
จะดูแลแหละให้เป็นอย่างดี
สำหรับเธอคนนี้คนที่มีค่า
จะใส่ใจแหละดูแลรักษาไปจนแก่ชรา
ถ้าเราเป็นแฟนกัน

ดนตรี

มีแหละแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเดียวเท่านี้
สันละกะยา จากใจจะไม่ไปไหนแน่นอน
เป็นคำอ้อนวอนจากใจของคนที่รักบังอร
จะไม่ทอดทอดทอด จะไม่ทิ้งทิ้งทิ้ง
ให้เธอรู้ไว้เลย

จะรักแหละแค่แม่โฉมยง
หัวใจพี่ฟันธงเชื่อได้เลย
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่ต้องเจ็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตา
จะดูแลแหละให้เป็นอย่างดี
สำหรับเธอคนนี้คนที่มีค่า
จะใส่ใจแหละดูแลรักษาไปจนแก่ชรา

จะรักแหละแค่แม่โฉมยง
หัวใจพี่ฟันธงเชื่อได้เลย
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
ไม่ต้องเจ็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตา
จะดูแลแหละให้เป็นอย่างดี
สำหรับเธอคนนี้คนที่มีค่า
จะใส่ใจแหละดูแลรักษาไปจนแก่ชรา
ถ้าเราเป็นแฟนกัน

ถ้าเราเป็นแฟนกัน
ถ้าเรามารักกัน

มิวสิควิดีโอ สันละกะยา อานัส

เพลง : สันละกะยา
ศิลปิน : อานัส
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐพงษ์ หยังหลัง(อานัส)
เรียบเรียง : ณดล สตูดิโอ,พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 0824244515
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend