คอร์ดเพลง คนนี้ล่ะเนื้อคู่ ไก่จ๋า

  
Text   

INTRO | D | A | Em | A |
INTRO | D | F#m | Em | A | A |

 
ค่ได้สบตา ก็ได้รู้
F#m 
แล้วว่า
 
หัวใ
Em 
จมันบอกมา นี่ล่ะ
คือเนื้อคู่
 
ค่ได้หย่างกาย ขนคี
F#m 
งยังลุกซู่
 
อัน.. อันมี
Em 
ไผฮู้..จักเพิ่นผู้นี้บ่

 
ฮู้สึกว่
าเพิ่นคือคือเนื้อคู่ ว่าสิจ้
F#m 
างให้เตาะใส่
 
แต่ทางน้
Em 
องนี้มีใ
จให้เพิ่
 
ลาวค
นบ้านได๋ ไผฮู้จั
F#m 
กมาเอาเงิ
Bm 
 
อันคือน้
Em 
องมักเพิ่น..
  อดใจบ่ไหวแล้ว
ล่ะ

 
ติดต่อให้แนหน
า..นานันนา
 
อันข่อยมักเพิ่นแล้ว
F#m 
ล่ะ ลาลันลา
 
อันเพิ่นมีแฟนไป่น้
Em 
อ..จ้า.. มีไผฮู้บ่
 
เตาะใส่ให้แหน่หน
า นันนานันนา
 
ตาฮักถืกใจแถะห
F#m 
วา ดีดาดีดา
 
ฝากไปบอกเพิ่
Em 
นแหน่ว่ามีคนแอบมัก
 
อยากทักแต่กะบ่กล้
 
ข่อยฮู้สึกว่าคนนี้ล่ะคือเนื้
อคู่

INSTRU | D | F#m | G | F#m Bm |
INSTRU | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
ฮู้สึกว่
าเพิ่นคือคือเนื้อคู่ ว่าสิจ้
F#m 
างให้เตาะใส่
 
แต่ทางน้
Em 
องนี้มีใ
จให้เพิ่
 
ลาวค
นบ้านได๋ ไผฮู้จั
F#m 
กมาเอาเงิ
Bm 
 
อันคือน้
Em 
องมักเพิ่น..
  อดใจบ่ไหวแล้ว
ล่ะ

 
ติดต่อให้แนหน
า..นานันนา
 
อันข่อยมักเพิ่นแล้ว
F#m 
ล่ะ ลาลันลา
 
อันเพิ่นมีแฟนไป่น้
Em 
อ..จ้า.. มีไผฮู้บ่
 
เตาะใส่ให้แหน่หน
า นันนานันนา
 
ตาฮักถืกใจแถะห
F#m 
วา ดีดาดีดา
 
ฝากไปบอกเพิ่
Em 
นแหน่ว่ามีคนแอบมัก
 
อยากทักแต่กะบ่กล้
 
ข่อยฮู้สึกว่า..คนนี้ล่ะคือเนื้อคู่
 

INSTRU | D | F#m | Em | A |
INSTRU | A# | A | A# | A |

 
อยาก
ได้อยากได้แถะหนอ
 
คันปล่อ
F#m 
ยไปสิพ้ออีกบ่
 
วาสน
Em 
าได้พามาพ้อแล้วได๋
..

 
ติดต่อให้แนหน
า..นานันนา
 
อันข่อยมักเพิ่นแล้ว
F#m 
ล่ะ ลาลันลา
 
อันเพิ่นมีแฟนไป่น้
Em 
อ..จ้า.. มีไผฮู้บ่
 
เตาะใส่ให้แหน่หน
า นันนานันนา
 
ตาฮักถืกใจแถะห
F#m 
วา ดีดาดีดา
 
ฝากไปบอกเพิ่
Em 
นแหน่ว่ามีคนแอบมัก
 
อยากทักแต่กะบ่กล้

 
ติดต่อให้แนหน
า..นานันนา
 
อันข่อยมักเพิ่นแล้ว
F#m 
ล่ะ ลาลันลา
 
อันเพิ่นมีแฟนไป่น้
Em 
อ..จ้า.. มีไผฮู้บ่
 
เตาะใส่ให้แหน่หน
า นันนานันนา
 
ตาฮักถืกใจแถะห
F#m 
วา ดีดาดีดา
 
ฝากไปบอกเพิ่
Em 
นแหน่ว่ามีคนแอบมัก
 
อยากทักแต่กะบ่กล้
 
ข่อยฮู้สึกว่า..คนนี้ล่ะคือเนื้อ
คู่

 
ข่อยฮู้สึกว่
า..คนนี้ล่ะ
..คือเนื้
Dmaj7 
อคู่

มิวสิควิดีโอ คนนี้ล่ะเนื้อคู่ ไก่จ๋า

เพลง คนนี้ล่ะเนื้อคู่
ศิลปิน : ไก่จ๋า
คำร้อง/ทำนอง : บีท วัญญู
เรียบเรียง : จักรี อบมา – ฮุงเฮืองสตูดิโอ
Mastering : Karn Yaisawang
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend