คอร์ดเพลง ลูกอีบ่ดี บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้, วาจาดี

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกอีบ่ดี บิว สงกรานต์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : บิว สงกรานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้องเต ธิติ
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | G Em | C D |
INTRO | G Em | C D | G |

G 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่า
D/F# 
เจ้าไปมีผู้ใ
Em 
หม่
 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่า
D/F# 
ใจเจ้ามีคน
C 
อื่น ฮืออ..  
Bm 
ฮือ..
 
  ฮู้ทั้ง
Am 
ฮู้ว่าอ้ายกำลังทน
D 
ฝืน 
 
เจ็บบ่คืนเพราะอ้ายหล่อ

G 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่าเ
D 
ธอไปมักแต่
Em 
เขา
 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่า
D 
เฮาไปกันบ่ไ
C 
ด่
Bm 
 
  ฮู้ทั้ง
Am 
ฮู้ว่าอ้ายบ่เคยมีไ
D 
ผ 
 
นอกจากเจ้า

C 
  มันกะโดนแล้ว 
 
มันกะถืกแ
D 
ล้ว
 
  ที่สองเฮานั้นบ่ได่พ้อกันตั้งแต่ในวันเลิกกันไป
 
C 
  มันกะถูกแล้วมันกะโดนแ
D 
ล้ว
 
  มันกะโดนอีหลีจนคิดว่ากูสิลืมได่
 

 
ลืมบ่ได่อิ
G 
หลีดอก 
 
มันสิเฮ็ดจั่งไ
D 
ด๋ได่
 
คนที่ทิ้งกันไ
Em 
ปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่
D 
ายแถะ
 
แม่มึงบ่เคยส
C 
อนเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
สอนติ
 
อย่าเฮ็ดแบบ
Am 
นั้นแบบนี่จังซี่กับไ
D 

 
มึงคงสิลืมได๋แ
G 
ล้วหละ 
 
มึงคือเฮ็ดกับ
D 
กูได่
 
ลูกอีห่ากินไ
Em 
ส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เ
D 
ป็นแถะ
 
แม่มึงบ่เ
C 
คยบอกเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
ด่าติ
 
ลูกอี
Am 
บ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไ
D 
ผ 
 
ถือว่ากูขอ

G 
สาธุเด้อขอไห่มึงขาใหญ่ 
 
ในซอกคอกะมีแต่ขี่ไคล
D 
ขี่ตะแล่กะไห่เป็นหนังไก่ 
 
เป็นสิวอุดตันที่มันเอาออกบ่ได่
G 
เป็นสังคัง ผมรังแค ถืก
D 
แม่ว่า 
 
ถืกพ่อว่า
 
กิน
Em 
เข่าบ่แซบกินน้ำบ่ได่ 
 
ซื้อเ
D 
ลขบ่ถืก
 
ขอไห่เป็นปากกืก เป็นท้
C 
องอืด 
 
เป็นขี่กะตืก
 
เป็น
Bm 
บ้าเป็นป่วงเป็นทุกเป็นห่วง
 
เป็นเ
Am 
ฮียนบ่จบ 
 
เป็นตดบ่ทรวงขอไห่เ
D 
ป็นเล็บขบ
 
เป็นหมู่บ่คบ
G 
กบถืกเบ็ดแขนขาเป็นเหน็บ
 
เป็นเ
D 
จ็บเป็นจอดบ่มีไผกอด 
 
เห็บ
Em 
หมัดกัดตอด
 
แตนตอดตำตา ตม
D 
ติดตามโตตีนเป็นตาปลา

C 
เป็นบ่ฮู่จักควมทวงได่กะบ่จัก
Bm 
อ้ายขอเจ้าได่บ่ทีคนบ่เลือกบ่ตัก
Am 
เป็นคนสุดยอดที่คนเขาบ่มัก
 
ไห่เจ้าเป็น
D 
คนคืออ้ายที่โตต้องบ่ฮัก

C 
  มันกะดนแล้ว 
 
มันกะดนแล้วว
D 
  มันกะดนอิหลีมันกะดนเติบ
C 
  มันกะถืกแล้วมันกะถืก
Bm 
แล้ว
 
  ที่น้องถิ่มอ้ายไปพบไป
D 
พ้อผุ้ซายคนใหม่ที่ดีกว่า

 
ลืมบ่ได่อิ
G 
หลีดอก 
 
มันสิเฮ็ดจั่งไ
D 
ด๋ได่
 
คนที่ทิ้งกันไ
Em 
ปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่
D 
ายแถะ
 
แม่มึงบ่เคยส
C 
อนเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
สอนติ
 
อย่าเฮ็ดแบบ
Am 
นั้นแบบนี่จังซี่กับไ
D 

 
มึงคงสิลืมได๋แ
G 
ล้วหละ 
 
มึงคือเฮ็ดกับ
D 
กูได่
 
ลูกอีห่ากินไ
Em 
ส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เ
D 
ป็นแถะ
 
แม่มึงบ่เ
C 
คยบอกเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
ด่าติ
 
ลูกอี
Am 
บ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไ
D 
ผ 
 
โอ้วววว

 
ลืมบ่ได่อิ
G 
หลีดอก 
 
มันสิเฮ็ดจั่งไ
D 
ด๋ได่
 
คนที่ทิ้งกันไ
Em 
ปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่
D 
ายแถะ
 
แม่มึงบ่เคยส
C 
อนเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
สอนติ
 
อย่าเฮ็ดแบบ
Am 
นั้นแบบนี่จังซี่กับไ
D 

 
มึงคงสิลืมได๋แ
G 
ล้วหละ 
 
มึงคือเฮ็ดกับ
D 
กูได่
 
ลูกอีห่ากินไ
Em 
ส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เ
D 
ป็นแถะ
 
แม่มึงบ่เ
C 
คยบอกเบาะ 
 
พ่อมึงบ่เคย
Bm 
ด่าติ
 
ลูกอี
Am 
บ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไ
D 
ผ 
 
ถือว่ากูขอละ

 
ลูกอี
Am 
บ่ดีอย่าเฮ็ดแบบนี้กับไ
D 
ผ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลูกอีบ่ดี


ฮู้ทั้งฮู้ว่าเจ้าไปมีผู้ใหม่
ฮู้ทั้งฮู้ว่าใจเจ้ามีคนอื่น ฮืออ.. ฮือ..
ฮู้ทั้งฮู้ว่าอ้ายกำลังทนฝืน เจ็บบ่คืนเพราะอ้ายหล่อ

ฮู้ทั้งฮู้ว่าเธอไปมักแต่เขา
ฮู้ทั้งฮู้ว่าเฮาไปกันบ่ได่
ฮู้ทั้งฮู้ว่าอ้ายบ่เคยมีไผ นอกจากเจ้า

มันกะโดนแล้ว มันกะถืกแล้ว
ที่สองเฮานั้นบ่ได่พ้อกันตั้งแต่ในวันเลิกกันไป
มันกะถูกแล้วมันกะโดนแล้ว
มันกะโดนอีหลีจนคิดว่ากูสิลืมได่

ลืมบ่ได่อิหลีดอก มันสิเฮ็ดจั่งได๋ได่
คนที่ทิ้งกันไปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่ายแถะ
แม่มึงบ่เคยสอนเบาะ พ่อมึงบ่เคยสอนติ
อย่าเฮ็ดแบบนั้นแบบนี่จังซี่กับไผ

มึงคงสิลืมได๋แล้วหละ มึงคือเฮ็ดกับกูได่
ลูกอีห่ากินไส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เป็นแถะ
แม่มึงบ่เคยบอกเบาะ พ่อมึงบ่เคยด่าติ
ลูกอีบ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไผ ถือว่ากูขอ

สาธุเด้อขอไห่มึงขาใหญ่ ในซอกคอกะมีแต่ขี่ไคล
ขี่ตะแล่กะไห่เป็นหนังไก่ เป็นสิวอุดตันที่มันเอาออกบ่ได่
เป็นสังคัง ผมรังแค ถืกแม่ว่า ถืกพ่อว่า
กินเข่าบ่แซบกินน้ำบ่ได่ ซื้อเลขบ่ถืก
ขอไห่เป็นปากกืก เป็นท้องอืด เป็นขี่กะตืก
เป็นบ้าเป็นป่วงเป็นทุกเป็นห่วง
เป็นเฮียนบ่จบ เป็นตดบ่ทรวงขอไห่เป็นเล็บขบ
เป็นหมู่บ่คบกบถืกเบ็ดแขนขาเป็นเหน็บ
เป็นเจ็บเป็นจอดบ่มีไผกอด เห็บหมัดกัดตอด
แตนตอดตำตา ตมติดตามโตตีนเป็นตาปลา

เป็นบ่ฮู่จักควมทวงได่กะบ่จัก
อ้ายขอเจ้าได่บ่ทีคนบ่เลือกบ่ตัก
เป็นคนสุดยอดที่คนเขาบ่มัก
ไห่เจ้าเป็นคนคืออ้ายที่โตต้องบ่ฮัก

มันกะดนแล้ว มันกะดนแล้วว
มันกะดนอิหลีมันกะดนเติบ
มันกะถืกแล้วมันกะถืกแล้ว
ที่น้องถิ่มอ้ายไปพบไปพ้อผุ้ซายคนใหม่ที่ดีกว่า

ลืมบ่ได่อิหลีดอก มันสิเฮ็ดจั่งได๋ได่
คนที่ทิ้งกันไปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่ายแถะ
แม่มึงบ่เคยสอนเบาะ พ่อมึงบ่เคยสอนติ
อย่าเฮ็ดแบบนั้นแบบนี่จังซี่กับไผ

มึงคงสิลืมได๋แล้วหละ มึงคือเฮ็ดกับกูได่
ลูกอีห่ากินไส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เป็นแถะ
แม่มึงบ่เคยบอกเบาะ พ่อมึงบ่เคยด่าติ
ลูกอีบ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไผ โอ้วววว

ลืมบ่ได่อิหลีดอก มันสิเฮ็ดจั่งได๋ได่
คนที่ทิ้งกันไปมันลืมแบบได๋มันคือสิง่ายแถะ
แม่มึงบ่เคยสอนเบาะ พ่อมึงบ่เคยสอนติ
อย่าเฮ็ดแบบนั้นแบบนี่จังซี่กับไผ

มึงคงสิลืมได๋แล้วหละ มึงคือเฮ็ดกับกูได่
ลูกอีห่ากินไส้บ่มีหัวใจฮักไผบ่เป็นแถะ
แม่มึงบ่เคยบอกเบาะ พ่อมึงบ่เคยด่าติ
ลูกอีบ่ดีอย่าเฮ็ดจังซี่กับไผ ถือว่ากูขอละ

ลูกอีบ่ดีอย่าเฮ็ดแบบนี้กับไผ..

มิวสิควิดีโอ ลูกอีบ่ดี บิว สงกรานต์

เพลง : ลูกอีบ่ดี
ศิลปิน : บิว สงกรานต์
เรียบเรียง : มีอารมณ์ สตูดิโอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend