คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ – บิว สงกรานต์

  
Text   

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่
ศิลปิน บิว สงกรานต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | Em | Dm | G | G |

 
ก็ใจมันคิ
C 
ดฮอด 
 
คิดฮอดคนที่อ
Em 
ยู่ไกล
 
ฝากลมซอยพั
F 
ดไป 
 
พัดใจไปฮอ
G 
ดเจ้า
 
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายั
C 
งฮัก
 
ยังฮัก ยังคอยเฝ้
Em 
าดูและห่วงใย
 
อยากกอดอยากยืนข้า
F 
งกาย 
 
คือเก่าแ
G 
ต่ก่อน

 
* ตั้งแต่มื้
Dm 
อที่เลิกกันไป 
 
บ่มีมื้
Em 
อได๋บ่คิดฮอด
 
ยังคิ
F 
ดถึงตลอด 
 
คิ
Dm 
ดฮอดฮอยกอด
G 
ฮัก..เฮา

 
** กลับมาไ
F 
ด้บ่ 
 
หัวใจอ้ายคิดฮอ
Fm 
ดเจ้า
 
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้
Em 
า 
 
ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสี
Am 
ยใจ
 
ขั่นแม่
Dm 
นกลับคืนไปได้ 
 
สิบ่เ
G 
ฮ็ดไห้น้องฮ้อ
C 
งไห้..
C7 

 
*** กลับมาไ
F 
ด้บ่ 
 
อ้ายบ่อยากอยู่คนเดียว
 
ในมื้อที่โดดเดี่ย
Em 
ว 
 
มันทรมานหั
Am 
วใจ
 
ขอโทษซุ
Dm 
อย่างที่เฮ็ดไป
 
อยากไห้
G 
ฮู้อ้ายยังคิ
C 
ดฮอด

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | Dm | G | C | C |

( *, **, *** )

 
ขอโทษ
Dm 
ซุอย่างที่เฮ็ดไป
 
อยากไ
G 
ห้ฮู้..ว่าอ้าย..ยังฮัก

OUTRO | C | C |

เนื้อเพลง
ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก
ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย
อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเก่าแต่ก่อน

* ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮักเฮา

** กลับมาได้บ่ หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้า
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้า ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสียใจ
ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้น้องฮ้องไห้

กลับมาได้บ่ อ้ายบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยวมันทรมาน หัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้อ้ายยังคิดฮอด

( * )

ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้ ว่าอ้ายยังฮัก
เพลง: กลับมาได้บ่
นักร้อง: บิว สงกรานต์
คำร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์
กีตาร์/เบส: กี้ พงษ์ศักดิ์
ทำดนตรี:0973321989 กี้ พงษ์ศักดิ์
ติดต่องาน:0973321989กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง: อ.โอ๋ บุรีรัมย์
บิว สงกรานต์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend