คอร์ดเพลง กะดีใจนำ – บิว สงกรานต์

  
Text   

คอร์ดเพลง : กะดีใจนำ บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์ - กะดีใจนำ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บิว สงกรานต์ : กะดีใจนำ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กะดีใจนำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Em | C | D |

Em 
บ่เป็นหยัง.. 
 
อ้
D 
ายฮู้อยู่
 
อ้
C 
ายมันบ่ควรคู่ 
 
กั
G 
บหล่า
Em 
เข้าใจอยู่.. 
 
อ้ายกะมี
D 
ส่ำนี้หล่ะ
 
มีแต่ใ
C 
จ 
 
มันกิน
D 
บ่ได้

Am 
ขั่นเจ้าว่าเขาดี 
 
 
Em 
อ้ายกะบ่ได้ว่า
Am 
ขั่นว่าเจ้าสิหนี 
 
คงสิ
Em 
ยื้อบ่ได้
Am 
อ้ายกะคงต้องปล่อย 
 
ให้
Em 
เจ้าไป
C 
ไปตามทางที่เจ้าต้องก
D 
าร

 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
เขาฮักเจ้าอิ
Em 
หลี
 
ให้ถิ่มความ
D 
ทุกข์เอาไว้ตร
C 
งนี้
 
บ่ต้อง
D 
สนคนพอจั่งอ้าย
 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
ว่าเขาฮักเจ้าห
Em 
ลาย
 
เจ็บส่ำ
D 
นี้คงบ่พอสิต
C 
าย
 
ให้เ
D 
จ้าไป 
 
กับเขาเด้
G 
อหล่า..

INSTRU | G |

Em 
บ่เป็นหยัง 
 
อ้าย
D 
ฮู้อยู่
 
C 
ขามันควรสิคู่ 
 
กั
G 
บเจ้า
Em 
เข้าใจอยู่ 
 
อ้ายมัน
D 
ทุกข์บ่คือจั่งเขา
 
มีแต่
C 
ใจ.. 
 
มันกิน
D 
บ่ได้

INSTRU | Am | Em | Am | Em | C | D |

Am 
ขั่นเจ้าว่าเขาดี 
 
 
Em 
อ้ายกะบ่ได้ว่า
Am 
ขั่นว่าเจ้าสิหนี 
 
คงสิ
Em 
ยื้อบ่ได้
Am 
อ้ายกะคงต้องปล่อย 
 
ให้
Em 
เจ้าไป
C 
ไปตามทางที่เจ้าต้องก
D 
าร

 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
เขาฮักเจ้าอิ
Em 
หลี
 
ให้ถิ่มความ
D 
ทุกข์เอาไว้ตร
C 
งนี้
 
บ่ต้อง
D 
สนคนพอจั่งอ้าย
 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
ว่าเขาฮักเจ้าห
Em 
ลาย
 
เจ็บส่ำ
D 
นี้คงบ่พอสิต
C 
าย
 
ให้เ
D 
จ้าไป 
 
กับเขาเด้
G 
อหล่า.. 
 
 
D 

 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
เขาฮักเจ้าอิ
Em 
หลี
 
ให้ถิ่มความ
D 
ทุกข์เอาไว้ตร
C 
งนี้
 
บ่ต้อง
D 
สนคนพอจั่งอ้าย
 
กะดีใจ
G 
นำ 
 
ถ้า
D/F# 
ว่าเขาฮักเจ้าห
Em 
ลาย
 
เจ็บส่ำ
D 
นี้คงบ่พอสิต
C 
าย
 
ให้เ
D 
จ้าไป 
 
กับเขาเด้
G 
อหล่า..

 
ให้เ
Am 
จ้าไป.
D 
.. 
 
กับเขาเด้
G 
อหล่า..


บ่เป็นหยัง.. อ้ายฮู้อยู่
อ้ายมันบ่ควรคู่ กับหล่า
เข้าใจอยู่.. อ้ายกะมีส่ำนี้หล่ะ
มีแต่ใจ มันกินบ่ได้

ขั่นเจ้าว่าเขาดี อ้ายกะบ่ได้ว่า
ขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อบ่ได้
อ้ายกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าไป
ไปตามทางที่เจ้าต้องการ

กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี
ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้
บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย
กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย
เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย
ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า..

บ่เป็นหยัง อ้ายฮู้อยู่
เขามันควรสิคู่ กับเจ้า
เข้าใจอยู่ อ้ายมันทุกข์บ่คือจั่งเขา
มีแต่ใจ.. มันกินบ่ได้

( ดนตรี )

ขั่นเจ้าว่าเขาดี อ้ายกะบ่ได้ว่า
ขั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อบ่ได้
อ้ายกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าไป
ไปตามทางที่เจ้าต้องการ

กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี
ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้
บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย
กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย
เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย
ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า..

กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี
ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้
บ่ต้องสนคนพอจั่งอ้าย
กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย
เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย
ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า..

ให้เจ้าไป… กับเขาเด้อหล่า..


รูปภาพคอร์ด กะดีใจนำ – บิว สงกรานต์
คอร์ดเพลง กะดีใจนำ - บิว สงกรานต์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กะดีใจนำ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : บิว สรรชัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดงศิลปิน : โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend