คอร์ดเพลง แค่คนที่เคยฮัก ออยเลอร์

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่คนที่เคยฮัก ออยเลอร์

แค่คนที่เคยฮัก

เพลง #อีสาน
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | Em D | C G |
INTRO | Em D | C D |
INTRO | G Bm | Am D |
INTRO | G Bm | Am D | G |

G 
ลมหอบฮัก 
 
มาแต่
Em 
ฟากฟ้าเอย
 
กะจั่งได้เ
C 
ซย 
 
พบพ้ออ้ายนี้แห
D 
ล่ว
G 
ใจประสงค์ต่อ 
 
นำ
Em 
ฮอยอยากเคียงหมอน
 
เป็นไม้แก่นห
C 
ล่อนนอนคู่จนมื้อต
D 
าย

 
ปานสาน
Bm 
แนนผูกแขนเฮา
Em 
จ่อง
 
ข้องให้
C 
มาฮักกันจนเบิ
G 
ดใจ
 
แต่สายลม
Em 
ต้าน 
 
จักว่ากรรมตั้ง
Bm 
แต่ปางได๋
 
ที่เพินขีด
C 
ไว้ 
 
ให้ฮักมีน้ำ
D 
ตา

 
ย้อนผ
G 
ลาบุญสร้างน้องบ่
Bm 
เถิง
 
ให้มาได้เกินเ
C 
คิ่ง 
 
แต่ไปบ่เถิงปลายท
G 
าง
Em 
ฮักท่อฟ้า 
 
แต่กะ
Bm 
จำต้องวาง
 
เมื่อที่ข้
C 
างๆ 
 
มันบ่ได้มีแต่เฮาแ
D 
ล้ว

 
ย้อนว่า
G 
บุญ 
 
เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่
Bm 
หลาย
 
น้องเลยต้องจากไ
C 
ปตามทางของคนที่
G 
แพ้
Em 
ใจประสงค์สร้าง 
 
จากนี้คง
Bm 
เป็นได้แค่
Am 
แค่คน 
 
ที่เ
D 
คยฮั
G 
กกัน

G 
ลมหอบฮักมาแต่
Em 
ฟากฟ้าเอย
 
กะจั่งได้เ
C 
ซยพบพ้ออ้ายคนไ
D 
G 
ใจประสงค์ต่อนำ
Em 
ฮอยอยากเคียงหมอน
 
แต่ตอน
Am 
นี้คือสิเ
D 
ป็นคนอื่นแล้ว

INSTRU | G Em | Am D |
INSTRU | Em Bm | C D G |

 
ปานสาน
Bm 
แนนผูกแขนเฮา
Em 
จ่อง
 
ข้องให้
C 
มาฮักกันจนเบิ
G 
ดใจ
 
แต่สายลม
Em 
ต้าน 
 
จักว่ากรรมตั้ง
Bm 
แต่ปางได๋
 
ที่เพินขีด
C 
ไว้ 
 
ให้ฮักมีน้ำ
D 
ตา..

 
ย้อนผ
G 
ลาบุญสร้างน้องบ่
Bm 
เถิง
 
ให้มาได้เกินเ
C 
คิ่ง 
 
แต่ไปบ่เถิงปลายท
G 
าง
Em 
ฮักท่อฟ้า 
 
แต่กะ
Bm 
จำต้องวาง
 
เมื่อที่ข้
C 
างๆ 
 
มันบ่ได้มีแต่เฮาแ
D 
ล้ว

 
ย้อนว่า
G 
บุญ 
 
เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่
Bm 
หลาย
 
น้องเลยต้องจากไ
C 
ปตามทางของคนที่
G 
แพ้
Em 
ใจประสงค์สร้าง 
 
จากนี้คง
Bm 
เป็นได้แค่
Am 
แค่คน 
 
ที่เ
D 
คย..

 
ย้อนผ
G 
ลาบุญสร้างน้องบ่
Bm 
เถิง
 
ให้มาได้เกินเ
C 
คิ่ง 
 
แต่ไปบ่เถิงปลายท
G 
าง
Em 
ฮักท่อฟ้า 
 
แต่กะ
Bm 
จำต้องวาง
 
เมื่อที่ข้
C 
างๆ 
 
มันบ่ได้มีแต่เฮาแ
D 
ล้ว

 
ย้อนว่า
G 
บุญ 
 
เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่
Bm 
หลาย
 
น้องเลยต้องจากไ
C 
ปตามทางของคนที่
G 
แพ้
Em 
ใจประสงค์สร้าง 
 
จากนี้คง
Bm 
เป็นได้แค่
Am 
แค่คน 
 
ที่เ
D 
คยฮั
 
กกัน..

OUTRO | G Em | Am D |
OUTRO | Em Bm | C D G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่คนที่เคยฮัก


ลมหอบฮัก มาแต่ฟากฟ้าเอย
กะจั่งได้เซย พบพ้ออ้ายนี้แหล่ว
ใจประสงค์ต่อ นำฮอยอยากเคียงหมอน
เป็นไม้แก่นหล่อนนอนคู่จนมื้อตาย

ปานสานแนนผูกแขนเฮาจ่อง
ข้องให้มาฮักกันจนเบิดใจ
แต่สายลมต้าน จักว่ากรรมตั้งแต่ปางได๋
ที่เพินขีดไว้ ให้ฮักมีน้ำตา

ย้อนผลาบุญสร้างน้องบ่เถิง
ให้มาได้เกินเคิ่ง แต่ไปบ่เถิงปลายทาง
ฮักท่อฟ้า แต่กะจำต้องวาง
เมื่อที่ข้างๆ มันบ่ได้มีแต่เฮาแล้ว

ย้อนว่าบุญ เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่หลาย
น้องเลยต้องจากไปตามทางของคนที่แพ้
ใจประสงค์สร้าง จากนี้คงเป็นได้แค่
แค่คน ที่เคยฮักกัน

ลมหอบฮักมาแต่ฟากฟ้าเอย
กะจั่งได้เซยพบพ้ออ้ายคนไค
ใจประสงค์ต่อนำฮอยอยากเคียงหมอน
แต่ตอนนี้คือสิเป็นคนอื่นแล้ว

( ดนตรี )

ปานสานแนนผูกแขนเฮาจ่อง
ข้องให้มาฮักกันจนเบิดใจ
แต่สายลมต้าน จักว่ากรรมตั้งแต่ปางได๋
ที่เพินขีดไว้ ให้ฮักมีน้ำตา..

ย้อนผลาบุญสร้างน้องบ่เถิง
ให้มาได้เกินเคิ่ง แต่ไปบ่เถิงปลายทาง
ฮักท่อฟ้า แต่กะจำต้องวาง
เมื่อที่ข้างๆ มันบ่ได้มีแต่เฮาแล้ว

ย้อนว่าบุญ เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่หลาย
น้องเลยต้องจากไปตามทางของคนที่แพ้
ใจประสงค์สร้าง จากนี้คงเป็นได้แค่
แค่คน ที่เคย..

ย้อนผลาบุญสร้างน้องบ่เถิง
ให้มาได้เกินเคิ่ง แต่ไปบ่เถิงปลายทาง
ฮักท่อฟ้า แต่กะจำต้องวาง
เมื่อที่ข้างๆ มันบ่ได้มีแต่เฮาแล้ว

ย้อนว่าบุญ เฮ็ดฮ่วมสร้างอ้ายบ่หลาย
น้องเลยต้องจากไปตามทางของคนที่แพ้
ใจประสงค์สร้าง จากนี้คงเป็นได้แค่
แค่คน ที่เคยฮักกัน..

มิวสิควิดีโอ แค่คนที่เคยฮัก ออยเลอร์

เพลง : แค่คนที่เคยฮัก
ศิลปิน : ออยเลอร์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend