คอร์ดเพลง อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้

ศิลปิน : บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
คอร์ด : Dm,F,Am,Bb,C


 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้อง
Bb 
ขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง..
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก…
 

INSTRU | Dm | Bb | F | C |

Dm 
  แปดโมงเซ้าเก้า
Am 
นาฬิกา
 
  
Bb 
เป็นเวลาที่อ้าย 
 
แต่ง
C 
โตออกไปปั้นคันแท
Dm 
  ส่งยีนขาดดาก 
 
 
Am 
ลายปานกับแก้
 
  
Bb 
โตดำๆแหล่ๆ คือ
C 
จังก้อนขี้ถ่านไฟ

Dm 
  เจ้านั้นกำลังย่าง
Am 
กายมา
Bb 
  ใส่ชุดนักศึกษาย่างก
F 
ายเถียงอ้ายไ
C 
Dm 
  เจ้ากำลังไปเรียนม
Am 
หาลัย
 
  มือของ
Bb 
เจ้า 
 
มีไว้เขียนหนั
C 
งสือ

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก
 

INSTRU | Dm | Bb | F | C |
INSTRU | Dm Bb | F C | Bb | C | C | C |

Dm 
  อีกบ่ดนเจ้าก็
Am 
จบปริญญา
 
  
Bb 
อ้ายเกือกดินเกือกหญ้า 
 
บ่ไปห
F 
น้ามาหลังจักเ
C 
ทือ
Dm 
  ย่านเด้น้ำตาไหลออ
Am 
กมา 
 
บ่ฮู้เมือ
 
  
Bb 
ตายเกิดใหม่อีกจักเทือ 
 
พรร
C 
ษาจั่งอีสมเจ้า

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก
 

 
มืออี
Dm 
ซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
 
มือเบื้องข
Bb 
วาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
 
มือของอ้
F 
ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
 
สิไ
C 
ปกอดซูนคิง
 
ในขณะที่
Dm 
อ้ายปั้นคันแทนา
 
มันคงเป็นเว
Bb 
ลาที่เจ้าไปโรงเรียน
 
ตกบ่
F 
ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน 
 
ไปใ
C 
ส่เบ็ด
 
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก..
 

OUTRO | Dm | Bb | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายบ่สมเจ้า


มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
สิไปกอดซูนคิง.. มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก

( ดนตรี )

แปดโมงเซ้าเก้านาฬิกา
เป็นเวลาที่อ้าย แต่งโตออกไปปั้นคันแท
ส่งยีนขาดดาก ลายปานกับแก้
โตดำๆแหล่ๆคือจังก้อนขี้ถ่านไฟ

เจ้านั้นกำลังย่างกายมา
ใส่ชุดนักศึกษาย่างกายเถียงอ้ายไป
เจ้ากำลังไปเรียนมหาลัย
มือของเจ้า มีไว้เขียนหนังสือ

มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
สิไปกอดซูนคิง
ในขณะที่อ้ายปั้นคันแทนา
มันคงเป็นเวลาที่เจ้าไปโรงเรียน
ตกบ่ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน ไปใส่เบ็ด
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก

( ดนตรี )

อีกบ่ดนเจ้าก็จบปริญญา
อ้ายเกือกดินเกือกหญ้า บ่ไปหน้ามาหลังจักเทือ
ย่านเด้น้ำตาไหลออกมา บ่ฮู้เมือ
ตายเกิดใหม่อีกจักเทือ พรรษาจั่งอีสมเจ้า

มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
สิไปกอดซูนคิง
ในขณะที่อ้ายปั้นคันแทนา
มันคงเป็นเวลาที่เจ้าไปโรงเรียน
ตกบ่ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน ไปใส่เบ็ด
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก

มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ
มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว
มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผุ้สาว
สิไปกอดซูนคิง
ในขณะที่อ้ายปั้นคันแทนา
มันคงเป็นเวลาที่เจ้าไปโรงเรียน
ตกบ่ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดือน ไปใส่เบ็ด
มันบ่ายแก้มไผบ่ได้..ดอก..

มิวสิควิดีโอ อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้

เพลง : อ้ายบ่สมเจ้า
ศิลปิน : บิว สงกรานต์ feat. ขยะหน้าต้นไม้
เรียบเรียง : ออนบอร์ด สตูดิโอ
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend