คอร์ดเพลง ส่งเธอออกไป COCKTAIL

  
Text   
คอร์ดเพลง ส่งเธอออกไป COCKTAIL

คอร์ด :

ศิลปิน : COCKTAIL

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ

คอร์ดในเพลง : D,G,F#m,Bm,A


Tune to Eb
INTRO | D | D | G | G |
INTRO | F#m | F#m | G | G |

 
ลืมฉันไปเ
D 
ถอะ อย่าจำฉันเลย สงสา
G 
รฉันบ้าง
 
ทิ้งฉันไป
F#m 
ก่อน อย่ามัวอาวรณ์ ร่ำไ
G 
 
เมื่อความ
Bm 
จริงคำว่ารักมันไม่ช
A 
นะทุกอย่าง
 
เพราะว่าสุดท้า
G 
ยปลายทาง
 
ไม่ใช่เรื่องหัวใ
D 
จ 
 
 
A/C# 
 
และสุด
Bm 
ท้ายแม้ฉันทุ่มเท
 
ให้ความ
E 
รักเท่าไหร่
 
ฉันก็ไม่อ
G 
าจทำเธอยิ้มได้ตลอด
Gm 
ไป

 
ส่งเธอออกไ
D 
ป..
 
ส่งเธอออกไปให้เธอห่างไ
G 
กลสุดสายตา
 
ส่งเธอออกไปให้ไ
Bm 
กลจนเกินคว้าเธอ
 
ให้ไกลจนเ
A 
ราไม่ได้พบเจอกันอีกค
G 
รา 
 
โอ..

INSTRU | D | D | G | G |

 
ฉันคืออ
D 
ดีต 
 
อนาคตเธอสำ
G 
คัญกว่า
 
ให้หยด
F#m 
น้ำตา
 
บอกลาเธอครั้งสุดท้
G 
าย 
 
โอ้ว..
 
อยากจ
Bm 
ะมีเพียงเธอคนเดียว
 
เป็นของ
A 
ฉันเพียงเธอคนเดียว
 
แต่ก็
G 
รู้ความจริงมันไม่ได้ง่ายด
D 
าย  
A/C# 
 
และสุด
Bm 
ท้ายมันคงมีใคร
 
ที่รัก
E 
ษาเธอไว้ได้
 
ดีกว่า
G 
ฉันและฉันทำไม่ได้อย่าง
Gm 
นั้น

 
ส่งเธอออกไ
D 
ป..
 
ส่งเธอออกไปให้เธอห่างไ
G 
กลสุดสายตา
 
ส่งเธอออกไปให้ไ
Bm 
กลจนเกินคว้าเธอ
 
ให้ไกลจนเ
A 
ราไม่ได้พบเจอกันอีกค
G 
รา 
 
โอ..

 
ให้เธอออกไ
D 
ป..
 
ให้เธอออกไป ให้เธอห่างไก
G 
ลคนไร้ค่า
 
ใกล้ฉันเธอเองก็
Bm 
มีได้เพียงน้ำตา
 
ขอเธออย่าเ
F#m 
สียเวลากับฉันเลยดีก
G 
ว่า 
 
 
Gm 
 
ทิ้งฉันไปเถอะ
 

INSTRU | D | D | E | E |
INSTRU | G | G | A | A |

 
ส่งเธอออกไ
D 
ป..
 
ส่งเธอออกไปให้เธอห่างไ
G 
กลสุดสายตา
 
ส่งเธอออกไปให้ไ
Bm 
กลจนเกินคว้าเธอ
 
ให้ไกลจนเ
A 
ราไม่ได้พบเจอกันอีกค
G 
รา โอ..  
Gm 

 
ให้เธอออกไ
D 
ป..
 
ให้เธอออกไป ให้เธอห่างไก
G 
ลคนไร้ค่า
 
ใกล้ฉันเธอเองก็
Bm 
มีได้เพียงน้ำตา
 
ขอเธออย่าเ
F#m 
สียเวลากับฉันเลยดีก
G 
ว่า 
 
 
Gm 
 
ทิ้งฉันไปเถอะ
 

INSTRU | D | D | G | G |

 
ทิ้งฉันไปเถอะ
 

INSTRU | Bm | A | G | G |

 
ลืมฉันไปเถอะ
 

INSTRU | D | D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ส่งเธอออกไป


ลืมฉันไปเถอะ อย่าจำฉันเลย สงสารฉันบ้าง
ทิ้งฉันไปก่อน อย่ามัวอาวรณ์ร่ำไร

เมื่อความจริงคำว่ารักมันไม่ชนะทุกอย่าง
เพราะว่าสุดท้ายปลายทางไม่ใช่เรื่องหัวใจ
และสุดท้ายแม้ฉันทุ่มเทให้ความรักเท่าไหร่
ฉันก็ไม่อาจทำเธอยิ้มได้ตลอดไป

ส่งเธอออกไป ส่งเธอออกไปให้เธอห่างไกลสุดสายตา
ส่งเธอออกไปให้ไกลจนเกินคว้าเธอ
ให้ไกลจนเราไม่ได้พบเจอกันอีกครา โอ้

ฉันคืออดีต อนาคตเธอสำคัญกว่า
ให้หยดน้ำตา บอกลาเธอครั้งสุดท้าย โอ้..

อยากจะมีเพียงเธอคนเดียว
เป็นของฉันเพียงเธอคนเดียว
แต่ก็รู้ความจริงมันไม่ได้ง่ายดาย
และสุดท้ายมันคงมีใครที่รักษาเธอไว้ได้ ดีกว่าฉัน
และฉันทำไม่ได้อย่างนั้น

ส่งเธอออกไป ส่งเธอออกไป
ให้เธอห่างไกลสุดสายตา
ส่งเธอออกไปให้ไกลจนเกินคว้าเธอ
ให้ไกลจนเราไม่ได้พบเจอกันอีกครา โอ้
ให้เธอออกไป ให้เธอออกไป ให้เธอห่างไกลคนไร้ค่า
ใกล้ฉันเธอเองก็มีได้เพียงน้ำตา
ขอเธออย่าเสียเวลากับฉันเลยดีกว่า ทิ้งฉันไปเถอะ

ส่งเธอออกไป ส่งเธอออกไป
ให้เธอห่างไกลสุดสายตา
ส่งเธอออกไปให้ไกลจนเกินคว้าเธอ
ให้ไกลจนเราไม่ได้พบเจอกันอีกครา โอ้..
ให้เธอออกไป ให้เธอออกไป ให้เธอห่างไกลคนไร้ค่า
ใกล้ฉันเธอเองก็มีได้เพียงน้ำตา
ขอเธออย่าเสียเวลากับฉันเลยดีกว่า ทิ้งฉันไปเถอะ

ทิ้งฉันไปเถอะ
ลืมฉันไปเถอะ

มิวสิควิดีโอ ส่งเธอออกไป COCKTAIL

เพลง : ส่งเธอออกไป
ศิลปิน : COCKTAIL
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend