คอร์ดเพลง มาแคร์แลเหลียว RachYO feat.BenzNer

  
Text   
คอร์ดเพลง มาแคร์แลเหลียว RachYO feat.BenzNer

คอร์ด :

ศิลปิน : RachYO feat.BenzNer

Lyrics: RachYO

คอร์ดในเพลง : Eb,Cm,Ab,Bb,Gm


INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 2 Times )

 
อยู่  
Eb 
มค. จ้า อยากให้เธอ  
Cm 
มค. 
 
ด้วย
 
ทำได้มั้ยล่ะ
Ab 
คนสวยช่วยๆ 
 
 
Bb 
กัน
 
อ้ายบ่เคยสิ  
Eb 
ลห. 
 
น้องกะรอจน
Cm 
ใจท้อ
 
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋
Ab 
น้อ 
 
บ่ช่วย
Bb 
กัน

 
อยู่กับอ้ายไ
Cm 
ด้บ่ให้เจ้า มค. อ้ายอยู่
Gm 
ทุกวัน
 
บอกให้แม่มา
Cm 
ขอและอ้าย ลห. น้องอยู่
Gm 
ทุกคืน
 
หากว่าบ่
Ab 
ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรร
Bb 
ยา
 
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมือ
Eb 
งคง 
 
 
Bb 

 
ต้องจากเมือง
Eb 
คงมาอยู่เมืองกรุง
 
แต่ดวงใ
Cm 
จยังอยู่ที่เดิม
 
คิดถึงกาน
Ab 
ดา 
 
คิดถึงทุ่งนา
 
จะรีบกลับ
Bb 
มาบ้านนอกอย่างไว

 
ต้องเข้าใ
Eb 
จว่างานมันเยอะ
 
แต่รอหน่อย
Cm 
เถอะขอแค่เจ้ารอ
 
อีพ่ออี
Ab 
แม่พร้อมจะไปขอ
 
ฮักกันอยู่
Bb 
บ่ 
 
ช่วยบอกให้ฟัง

 
ยังจำได้
Eb 
บ่เฮาเดินตลาดกันอยู่ทุก
Cm 
วันเสาร์
 
มีความสุขบ่เค
Ab 
ยเศร้า 
 
แต่ใจเจ้าไปอ
Bb 
ยู่ที่ใด

 
ใจน้
Eb 
อง 
 
ยังอยู่ที่
Cm 
เดิม
 
รออ้ายอยู่เ
Ab 
ด้อ รออ้ายกลับ  
Bb 
มค.

 
อยู่  
Eb 
มค. จ้า อยากให้เธอ  
Cm 
มค. 
 
ด้วย
 
ทำได้มั้ยล่ะ
Ab 
คนสวยช่วยๆ 
 
 
Bb 
กัน
 
อ้ายบ่เคยสิ  
Eb 
ลห. 
 
น้องกะรอจน
Cm 
ใจท้อ
 
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋
Ab 
น้อ 
 
บ่ช่วย
Bb 
กัน

 
อยู่กับอ้ายไ
Cm 
ด้บ่ให้เจ้า มค. อ้ายอยู่
Gm 
ทุกวัน
 
บอกให้แม่มา
Cm 
ขอและอ้าย ลห. น้องอยู่
Gm 
ทุกคืน
 
หากว่าบ่
Ab 
ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรร
Bb 
ยา
 
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมือ
Eb 
งคง 
 
 
Bb 

Eb 
อ้ายจ๋าอ้าย 
 
อยู่เมือง
Cm 
กรุงมันดีตรงไหน
 
หรือมีสา
Ab 
วๆ สวยๆ ข้างกาย  
Bb 
น้องคงสิสู้บ่ไหว
 
กล่องดวงใ
Eb 
จกะมีดวงเดียว
 
บ่เคยแลเ
Cm 
หลียวเหล่มองผู้ใด
 
อยากให้อ้
Ab 
ายไว้ใจ 
 
แบบรัชโยโอ๊ะ
Bb 
โอ

 
และ
Eb 
น้องยังรออ้ายนะ 
 
 
Cm 
กลับบ้านนอกเฮามา
Ab 
อยู่ด้วยกันแค่เฮาสอง
Bb 
คนก็พอ

 
ใจ
Eb 
อ้ายยังอยู่ที่
Cm 
เดิม
 
รออ้ายก่อนเ
Ab 
ด้อ รออ้ายไป  
Bb 
ลห.
 
(น้องรอเสมอ)
 

 
อยู่  
Eb 
มค. จ้า อยากให้เธอ  
Cm 
มค. 
 
ด้วย
 
ทำได้มั้ยล่ะ
Ab 
คนสวยช่วยๆ 
 
 
Bb 
กัน
 
อ้ายบ่เคยสิ  
Eb 
ลห. 
 
น้องกะรอจน
Cm 
ใจท้อ
 
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋
Ab 
น้อ 
 
บ่ช่วย
Bb 
กัน

 
อยู่กับอ้ายไ
Cm 
ด้บ่ให้เจ้า มค. อ้ายอยู่
Gm 
ทุกวัน
 
บอกให้แม่มา
Cm 
ขอและอ้าย ลห. น้องอยู่
Gm 
ทุกคืน
 
หากว่าบ่
Ab 
ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรร
Bb 
ยา
 
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมือ
Eb 
งคง 
 
 
Bb 

 
อ่ะอยู่  
Eb 
มค. จ้า อยากให้เธอ  
Cm 
มค. 
 
ด้วย
 
ทำได้มั้ยล่ะ
Ab 
คนสวยช่วยๆ 
 
 
Bb 
กัน
 
อ้ายบ่เคยสิ  
Eb 
ลห. 
 
น้องกะรอจน
Cm 
ใจท้อ
 
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋
Ab 
น้อ 
 
บ่ช่วย
Bb 
กัน

 
อยู่กับอ้ายไ
Cm 
ด้บ่ให้เจ้า มค. อ้ายอยู่
Gm 
ทุกวัน
 
บอกให้แม่มา
Cm 
ขอและอ้าย ลห. น้องอยู่
Gm 
ทุกคืน
 
หากว่าบ่
Ab 
ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรร
Bb 
ยา
 
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมืองคง..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มาแคร์แลเหลียว


อยู่ มค จ้า อยากให้เธอ มค ด้วย
ทำได้มั้ยล่ะคนสวยช่วยๆกัน
อ้ายบ่เคยสิ ลห น้องกะรอจนใจท้อ
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋น้อ บ่ช่วยกัน
อยู่กับอ้ายได้บ่ ให้เจ้า มค อ้ายอยู่ทุกวัน
บอกให้แม่มาขอและอ้าย ลห น้องอยู่ทุกคืน
หากว่าบ่ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรรยา
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมืองคง

ต้องจากเมืองคงมาอยู่เมืองกรุง
แต่ดวงใจยังอยู่ที่เดิม
คิดถึงกานดา คิดถึงทุ่งนา
จะรีบกลับมาบ้านนอกอย่างไว
ต้องเข้าใจว่างานมันเยอะ
แต่รอหน่อยเถอะขอแค่เจ้ารอ
อีพ่ออีแม่พร้อมจะไปขอ
ฮักกันอยู่บ่ ช่วยบอกให้ฟัง
ยังจำได้บ่เฮาเดินตลาดกันอยู่ทุกวันเสาร์
มีความสุขบ่เคยเศร้าแต่ใจเจ้าไปอยู่ที่ใด

ใจน้องยังอยู่ที่เดิม รออ้ายอยู่เด้อ
รออ้ายกลับ มค.
อยู่ มค จ้า อยากให้เธอ มค ด้วย
ทำได้มั้ยล่ะคนสวยช่วยๆกัน
อ้ายบ่เคยสิ ลห น้องกะรอจนใจท้อ
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋น้อ บ่ช่วยกัน
อยู่กับอ้ายได้บ่ ให้เจ้า มค อ้ายอยู่ทุกวัน
บอกให้แม่มาขอและอ้าย ลห น้องอยู่ทุกคืน
หากว่าบ่ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรรยา
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมืองคง

อ้าย จ๋า อ้าย อยู่เมืองกรุงมันดีตรงไหน
หรือมีสาวๆสวยๆข้างกาย
น้องคงสิสู้บ่ไหว กล่องดวงใจกะมีดวงเดียว
บ่เคยแลเหลียวเหล่มองผู้ใด
อยากให้อ้ายไว้ใจ แบบ รัชโยโอ๊ะโอ
และน้องยังรออ้ายนะ
กลับบ้านนอกเฮามา
อยู่ด้วยกันแค่เฮาสองคนก็พอ
ใจอ้ายยังอยู่ที่เดิม
รออ้ายก่อนเด้อ รออ้ายไป ลห

อยู่ มค จ้า อยากให้เธอ มค ด้วย
ทำได้มั้ยล่ะคนสวยช่วยๆกัน
อ้ายบ่เคยสิ ลห น้องกะรอจนใจท้อ
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋น้อ บ่ช่วยกัน
อยู่กับอ้ายได้บ่ ให้เจ้า มค อ้ายอยู่ทุกวัน
บอกให้แม่มาขอและอ้าย ลห น้องอยู่ทุกคืน
หากว่าบ่ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรรยา
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมืองคง

อยู่ มค จ้า อยากให้เธอ มค ด้วย
ทำได้มั้ยล่ะคนสวยช่วยๆกัน
อ้ายบ่เคยสิ ลห น้องกะรอจนใจท้อ
แล้วสิเฮ็ดจั๋งใด๋น้อ บ่ช่วยกัน
อยู่กับอ้ายได้บ่ ให้เจ้า มค อ้ายอยู่ทุกวัน
บอกให้แม่มาขอและอ้าย ลห น้องอยู่ทุกคืน
หากว่าบ่ฝืนอยากได้ตัวน้องเป็นภรรยา
อ๊ะ อา อ๊ะ อา ที่เมืองคง

มิวสิควิดีโอ มาแคร์แลเหลียว RachYO feat.BenzNer

เพลง : มาแคร์แลเหลียว
ศิลปิน : RachYO feat.BenzNer
เรียบเรียง : Arrange: Neix
Music prod. : Neix
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend