คอร์ดเพลง กินฟรี L.กฮ.

  
Text   
คอร์ดเพลง กินฟรี L.กฮ.

คอร์ด :

ศิลปิน : L.กฮ.

เนื้อร้อง/ทำนอง : L.กฮ.

คอร์ดในเพลง : E,G#m,C#m,F#m,A,B


INTRO | E | G#m | C#m | B |
INTRO | E | G#m | C#m | B |

E 
ทำทุกๆ อย่าง ให้ฉันนั้นเชื่อใจ
G#m 
แล้วก็โอบกอด 
 
และพร้อมจะหลอกใช้
C#m 
แล้วเธอก็จับ 
 
เหมือนที่เคยจับใ
B 
คร
E 
แล้วก็นั่งห่าง 
 
กับฉันไปตั้งไกล
G#m 
แล้วเธอก็สั่ง 
 
ว่าฉันอย่าโทรไป
C#m 
แล้วเธอก็เร่ง 
 
เพราะว่าต้องรีบไ
B 

 
ไม่ต้อง
A 
รีบ 
 
ไม่ต้องร้อน
 
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อ
G#m 
ย่างนี้
 
เธอไม่
A 
รง 
 
เธอไม่รัก
 
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
 
 
เธอไม่ต้อง
G#m 
ทำมาเป็นคนดี
 
เรื่องความ
A 
ลง 
 
เรื่องความลับ
 
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
 
 
ฉันเองก็
G#m 
ยอมให้เธอทุกที
 
เธอ
F#m 
แค่กินฟงกินฟรี 
 
แล้วก็ทิ้
B 
งกันไป

 
เธอไม่ต้องมารงมา
E 
รัก
 
แค่ดูก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแก
B 
ล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย 
 
 
E7 

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ไม่ต้อง
A 
รีบ 
 
ไม่ต้องร้อน
 
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อ
G#m 
ย่างนี้
 
เธอไม่
A 
รง 
 
เธอไม่รัก
 
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
 
 
เธอไม่ต้อง
G#m 
ทำมาเป็นคนดี
 
เรื่องความ
A 
ลง 
 
เรื่องความลับ
 
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
 
 
ฉันเองก็
G#m 
ยอมให้เธอทุกที
 
เธอ
F#m 
แค่กินฟงกินฟรี 
 
แล้วก็ทิ้
B 
งกันไป

 
เธอไม่ต้องมารงมา
E 
รัก
 
แค่ดูก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแก
B 
ล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย  
E7 

 
ก็
G#m 
รู้มักงงมัก
C#m 
ง่าย
 
เธอไม่ต้องแ
B 
กล้งทำเป็นทุ
A 
รนทุ
G#m 
ราย
 
เธอไม่ต้อง
F#m 
กลัวว่าฉันจะมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ความจริงแ
E 
ล้วเธอเองก็ไม่
 
เคยคงเคย
G#m 
คิด 
 
อะรงอ
C#m 
ะไร
 
และเธอไม่เ
B 
คยจะมา 
 
อา
A 
ลง 
 
อา
G#m 
ลัย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย
 
เธอไม่
F#m 
ต้องสนจงสนใ
B 
จอะไรฉันเ
E 
ลย

OUTRO | E | G#m | C#m | B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กินฟรี


ทำทุกๆ อย่าง ให้ฉันนั้นเชื่อใจ
แล้วก็โอบกอด และพร้อมจะหลอกใช้
แล้วเธอก็จับ เหมือนที่เคยจับใคร
แล้วก็นั่งห่าง กับฉันไปตั้งไกล
แล้วเธอก็สั่ง ว่าฉันอย่าโทรไป
แล้วเธอก็เร่ง เพราะว่าต้องรีบไป

ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องร้อน
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อย่างนี้
เธอไม่รง เธอไม่รัก
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
เธอไม่ต้องทำมาเป็นคนดี
เรื่องความลง เรื่องความลับ
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
ฉันเองก็ยอมให้เธอทุกที
เธอแค่กินฟงกินฟรี แล้วก็ทิ้งกันไป

เธอไม่ต้องมารงมารัก
แค่ดูก็รู้มักงงมักง่าย
เธอไม่ต้องแกล้งทำเป็นทุรนทุราย
เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมีน้ำตา
ก็ความจริงแล้วเธอเองก็ไม่
เคยคงเคยคิด อะรงอะไร
และเธอไม่เคยจะมา อาลง อาลัย
เธอไม่ต้องสนจงสนใจอะไรฉันเลย

( ดนตรี )

ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องร้อน
ไม่ต้องปง ไม่ต้องปลอม อยู่อย่างนี้
เธอไม่รง เธอไม่รัก
เธอไม่ต้องทง เธอไม่ต้องทัก
เธอไม่ต้องทำมาเป็นคนดี
เรื่องความลง เรื่องความลับ
ฉันก็ไม่ได้โดนเธอบังคับ
ฉันเองก็ยอมให้เธอทุกที
เธอแค่กินฟงกินฟรี แล้วก็ทิ้งกันไป

เธอไม่ต้องมารงมารัก
แค่ดูก็รู้มักงงมักง่าย
เธอไม่ต้องแกล้งทำเป็นทุรนทุราย
เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมีน้ำตา
ก็ความจริงแล้วเธอเองก็ไม่
เคยคงเคยคิด อะรงอะไร
และเธอไม่เคยจะมา อาลง อาลัย
เธอไม่ต้องสนจงสนใจอะไรฉันเลย

ก็รู้มักงงมักง่าย
เธอไม่ต้องแกล้งทำเป็นทุรนทุราย
เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมีน้ำตา
ก็ความจริงแล้วเธอเองก็ไม่
เคยคงเคยคิด อะรงอะไร
และเธอไม่เคยจะมา อาลง อาลัย
เธอไม่ต้องสนจงสนใจอะไรฉันเลย
เธอไม่ต้องสนจงสนใจอะไรฉันเลย

มิวสิควิดีโอ กินฟรี L.กฮ.

เพลง : กินฟรี
ศิลปิน : L.กฮ.
เรียบเรียง : L.กฮ., A2 HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend