คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย – The Mousses

  
Text   

คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย
ศิลปิน The Mousses
เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์


 
ทุกสิ่งจบแ
F 
ล้ว
 
เธอบอกกับ
Bbm 
ฉันในวันที่เธอจะจากไป
 
ไม่มี
Am 
ทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่
 
เธอ
Bb 
จากไป
Bbm 

 
รักกันเท่าไห
F 
ร่
 
เมื่อหมดเว
Bbm 
ลาหนึ่งใจของคนก็หม
F 
ดลง
 
และเป็น
Am 
ฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุ
Dm 
กข์ทน
 
อยู่อย่าง
Bb 
นี้รู้ไหมแทบขาดใจ

Gm 
 
เจ็บปวดรู้
Am 
ไหมที่เธอโลเลหัวใจ
Bb 
และมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่ม
Gm 
ใหม่
 
ให้เจ็บซ้ำ
Am 
ๆ 
 
ก็คงจะไม่ไหว
 
เก็บ
Bb 
ใจของเธอเก็บมัน
C 
ไป 
 
ได้ไหม

 
** เพราะน้ำตาที่ห
F 
าย หาย หาย
A 
ไป
 
วันนี้ฉันเองที่
Dm 
ต้องเจ็บที่สุ
C 
ดตอน
Bb 
นี้
 
โอ้ ฉันขอได้ไห
F 
ม ไหม ได้ไหม
A 
เธอ
 
วันนี้ฉันพอแล้ว
Dm 
ทุกอย่าง 
 
ให้มันจ
C 
บไป
 
ปล่อย
Bb 
ฉันได้เปลี่ยนไปรั
C 
กใครให
F 
ม่

 
รักเธอเท่าไห
F 
ร่
 
ทุกสิ่งที่
Bbm 
ทำให้เธอฉันทำมันจ
F 
ากใจ
 
แต่สุด
Am 
ท้ายที่ได้กลับมาคือความเ
Dm 
สียใจ
 
พอได้ ไ
Bb 
หม 
 
ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป

( * , ** )

INSTRU | Dm | C | Bb | Bb | ( 2 Times )

( ** , ** )

 
รักเธอเท่าไห
F 
ร่
 
ทุกสิ่งที่
Bbm 
ทำให้เธอฉันทำมันจ
F 
ากใจ
 
แต่สุด
Am 
ท้ายที่ได้กลับมาคือความ
Dm 
สียใจ
 
พอได้ ไ
Bb 
หม

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
ทุกสิ่งจบแล้ว
เธอบอกกับฉันในวันที่เธอจะจากไป
ไม่มีทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่
เธอจากไป

รักกันเท่าไหร่
เมื่อหมดเวลาหนึ่งใจของคนก็หมดลง
และเป็นฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุกข์ทน
อยู่อย่างนี้รู้ไหมแทบขาดใจ

* เจ็บปวดรู้ไหมที่เธอโลเลหัวใจ
และมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่มใหม่
ให้เจ็บซ้ำ ๆ ก็คงจะไม่ไหว
เก็บใจของเธอเก็บมันไป ได้ไหม

** เพราะน้ำตาที่หาย หาย หายไป
วันนี้ฉันเองที่ต้องเจ็บที่สุดตอนนี้
โอ้ ฉันขอได้ไหม ไหม ได้ไหมเธอ
วันนี้ฉันพอแล้วทุกอย่าง ให้มันจบไป
ปล่อยฉันได้เปลี่ยนไปรักใครใหม่

รักเธอเท่าไหร่
ทุกสิ่งที่ทำให้เธอฉันทำมันจากใจ
แต่สุดท้ายที่ได้กลับมาคือความเสียใจ
พอได้ ไหม ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป

(ซ้ำ * , ** )

ดนตรี

(ซ้ำ ** , ** )

รักเธอเท่าไหร่
ทุกสิ่งที่ทำให้เธอฉันทำมันจากใจ
แต่สุดท้ายที่ได้กลับมาคือความเสียใจ
พอได้ ไหม ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป
เพลง น้ำตาที่หาย
คำร้อง : อธิศ อมรเวช
ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : The Mousses
The Mousses - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend