คอร์ดเพลง พี่คิดถึงหนู The Mousses

  
Text   


INTRO | G | D | Em | D |
INTRO | G C | D | Em C | D |
INTRO | G C | D | Em C | D |

 
วันที่
G 
หนู..
C 
  เดินจาก
D 
พี่ไป
 
ก็เข้าใ
Em 
จดี 
 
จาก
C 
นี้เราต้องจบ
D 
กัน
 
ก็พอรู้
G 
ตัว..
C 
  และยัง
D 
ย้ำตัวเองทุกวัน
 
ว่าอย่าไป
Em 
หวังให้รัก 
 
ของส
C 
องเราคืนกลับ
D 
มา

 
แต่ที่ยังค้
C 
างยังคา 
 
ความรู้สึกส่ว
Em 
นลึก
 
ยากจะลืมค
D/F# 
รั้งนี้
 
หลับตา
C 
ทุกๆ ครั้ง ยังฝันยังเลอะ
Em 
เลือน
 
เหมือนรักของเรา
D/F# 
ยังอยู่
 
อย่าโกรธเลย
C 
นะที่เผลอ 
 
คิดถึงจนเ
Bm 
บลอ
 
อยากเจอ อยากนอนกอด
Em 
หนู
 
ไม่ได้
A7 
ดูตาม้าตาเรือ 
 
ว่าเ
C 
รานั้นไม่เหมือนเ
D 
ดิม

 
ขอโทษที่โ
G 
ทรไป 
 
หัวใ
C 
จมันสั่งให้
D 
ทำตาม
 
พี่คิดถึงหนูมาก  
Em 
หนูจะรู้บ้างหรือเป
C 
ล่า
 
รู้บ้างหรือเปล่า ใ
D 
นคืนนี้
 
อยากเ
G 
จอให้ชื่นใ
C 
จแค่อีกสักน
D 
าที
 
แป๊บเดียวไม่นาน
Em 
หรอก
 
ให้พี่ได้สัม
C 
ผัส 
 
ขอให้พี่ได้กอ
D 
ดหนู

 
พี่ขอแค่เว
G 
ลา 
 
ต่อจาก
D 
นี้อีกไม่นาน
 
กับ
Em 
ทุกๆ ความหลัง  
C 
นั้นจะค่อยจางห
D 
าย
 
พี่ขอสัญ
G 
ญา..
C 
  และพรุ่ง
D 
นี้จะไปให้ไกล
 
ก็ปล่อยให้
Em 
รักของเรา 
 
ค่
C 
อยๆ 
 
เป็นอดี
D 
ตไป

 
ก็มันยังค้
C 
างยังคา 
 
ความรู้สึกส่ว
Em 
นลึก
 
ยากจะลืมค
D/F# 
รั้งนี้
 
หลับตา
C 
ทุกๆ ครั้ง ยังฝันยังเลอะ
Em 
เลือน
 
เหมือนรักของเรา
D/F# 
ยังอยู่
 
อย่าโกรธเลย
C 
นะที่เผลอ 
 
คิดถึงจนเ
Bm 
บลอ
 
อยากเจอ อยากนอนกอด
Em 
หนู
 
ไม่ได้
A7 
ดูตาม้าตาเรือ 
 
ว่าเ
C 
รานั้นไม่เหมือนเ
D 
ดิม

 
ขอโทษที่โ
G 
ทรไป 
 
หัวใ
C 
จมันสั่งให้
D 
ทำตาม
 
พี่คิดถึงหนูมาก  
Em 
หนูจะรู้บ้างหรือเป
C 
ล่า
 
รู้บ้างหรือเปล่า ใ
D 
นคืนนี้
 
อยากเ
G 
จอให้ชื่นใ
C 
จแค่อีกสักน
D 
าที
 
แป๊บเดียวไม่นาน
Em 
หรอก
 
ให้พี่ได้สัม
C 
ผัส 
 
ขอให้พี่ได้กอ
D 
ดหนู.. 
 
 
C 

 
ผิดไปแ
D 
ล้วที่เคยสัญญา
 
ว่าจะไ
Bm 
ม่เข้ามา 
 
มาทำให้หนูวุ่น
Em 
วาย
 
แต่
D 
หัวใจ.. 
 
 
G 
ไม่เ
C 
คยฟัง 
 
มัน
Bm 
ทนไม่ไ
Em 
หว
 
คืน
C 
นี้.. 
 
พี่คิดถึงหนูอี
D 
กแล้ว

INSTRU | C | Em D | C | Em D |
INSTRU | C | Em D | A7 |

 
ไม่
C 
ดูตาม้าตาเ
D 
รือ

 
ขอโทษที่โ
G 
ทรไป 
 
หัวใ
C 
จมันสั่งให้
D 
ทำตาม
 
พี่คิดถึงหนูมาก  
Em 
หนูจะรู้บ้างหรือเป
C 
ล่า
 
รู้บ้างหรือเปล่า ใ
D 
นคืนนี้
 
อยากเ
G 
จอให้ชื่นใ
C 
จแค่อีกสักน
D 
าที
 
แป๊บเดียวไม่นาน
Em 
หรอก
 
ให้พี่ได้สัม
C 
ผัส 
 
ขอให้พี่ได้กอ
D 
ดหนู..

 
ขอโทษที่โ
G 
ทรไป 
 
หัวใ
C 
จมันสั่งให้
D 
ทำตาม
 
พี่คิดถึงหนูมาก  
Em 
หนูจะรู้บ้างหรือเปล่า 
 
 
C 
 
รู้บ้างหรื
D 
อเปล่า..

OUTRO | G |


วันที่หนู..เดินจากพี่ไป
ก็เข้าใจดี จากนี้เราต้องจบกัน
ก็พอรู้ตัว..และยังย้ำตัวเองทุกวัน
ว่าอย่าไปหวังให้รัก ของสองเราคืนกลับมา

แต่ที่ยังค้างยังคา ความรู้สึกส่วนลึก
ยากจะลืมครั้งนี้
หลับตาทุกๆ ครั้ง ยังฝันยังเลอะเลือน
เหมือนรักของเรายังอยู่
อย่าโกรธเลยนะที่เผลอ คิดถึงจนเบลอ
อยากเจอ อยากนอนกอดหนู
ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ ว่าเรานั้นไม่เหมือนเดิม

ขอโทษที่โทรไป หัวใจมันสั่งให้ทำตาม
พี่คิดถึงหนูมาก หนูจะรู้บ้างหรือเปล่า
รู้บ้างหรือเปล่า ในคืนนี้
อยากเจอให้ชื่นใจแค่อีกสักนาที
แป๊บเดียวไม่นานหรอก
ให้พี่ได้สัมผัส ขอให้พี่ได้กอดหนู

พี่ขอแค่เวลา ต่อจากนี้อีกไม่นาน
กับทุกๆ ความหลัง นั้นจะค่อยจางหาย
พี่ขอสัญญา..และพรุ่งนี้จะไปให้ไกล
ก็ปล่อยให้รักของเรา ค่อยๆ เป็นอดีตไป

ก็มันยังค้างยังคา ความรู้สึกส่วนลึก
ยากจะลืมครั้งนี้
หลับตาทุกๆ ครั้ง ยังฝันยังเลอะเลือน
เหมือนรักของเรายังอยู่
อย่าโกรธเลยนะที่เผลอ คิดถึงจนเบลอ
อยากเจอ อยากนอนกอดหนู
ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ ว่าเรานั้นไม่เหมือนเดิม

ขอโทษที่โทรไป หัวใจมันสั่งให้ทำตาม
พี่คิดถึงหนูมาก หนูจะรู้บ้างหรือเปล่า
รู้บ้างหรือเปล่า ในคืนนี้
อยากเจอให้ชื่นใจแค่อีกสักนาที
แป๊บเดียวไม่นานหรอก
ให้พี่ได้สัมผัส ขอให้พี่ได้กอดหนู..

ผิดไปแล้วที่เคยสัญญา
ว่าจะไม่เข้ามา มาทำให้หนูวุ่นวาย
แต่หัวใจ.. ไม่เคยฟัง มันทนไม่ไหว
คืนนี้.. พี่คิดถึงหนูอีกแล้ว

( ดนตรี )

ไม่ดูตาม้าตาเรือ

ขอโทษที่โทรไป หัวใจมันสั่งให้ทำตาม
พี่คิดถึงหนูมาก หนูจะรู้บ้างหรือเปล่า
รู้บ้างหรือเปล่า ในคืนนี้
อยากเจอให้ชื่นใจแค่อีกสักนาที
แป๊บเดียวไม่นานหรอก
ให้พี่ได้สัมผัส ขอให้พี่ได้กอดหนู..

ขอโทษที่โทรไป หัวใจมันสั่งให้ทำตาม
พี่คิดถึงหนูมาก หนูจะรู้บ้างหรือเปล่า
รู้บ้างหรือเปล่า..

มิวสิควิดีโอ พี่คิดถึงหนู The Mousses

เพลง : พี่คิดถึงหนู
ศิลปิน : The Mousses
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอร์ ลิ่มสกุล
เรียบเรียง : The Mousses, อาสนัย อาตม์สกุล
IG @The_Mousses
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend