คอร์ดเพลง อยากเย ก็เซมา – วงชิลล์

  
Text   

INTRO | Bm | Bm | Em | A | Bm |
INTRO | D | Bm | Em | A |

 
อะโดนเทอี
D 
กแล้วไม่แคล้วต้องเป็
Bm 
นโสด
 
อยู่ในโหมดเสี
Em 
ยใจจะทำอะไรอะไรก็ตามใ
A 
จฉัน
 
ได้มาพ
G 
บเธอ 
 
ดูก็
A 
รู้ว่าโดนเทเหมือ
D 
นกัน
 
อ่ะอยากชวนไปขึ้นส
Em 
วรรค์ 
 
เธอกั
A 
บฉันไปกันสอ
D 
งคน

 
* กินเหล้าเข้
Em 
าไปละลายควา
A 
มช้ำ
 
ไอ้คนใ
F#m 
จดำที่ทำใ
Bm 
ห้เจ็บ
 
ไม่ต้องไปส
Em 
นใจ 
 
จัดยาวๆไปทั้
A 
งคืน

 
** อยากเยก็เ
G 
ซมา 
 
รออยู่
A 
นะเซมาเ
D 
ยกัน
 
เยกันให้ทั้
Em 
งวัน 
 
อะเยมั
A 
นๆ 
 
เยกันทั้
D 
งคืน
 
โดนเทก็เ
G 
ซมาโชว์ลีล
A 
าไม่ต้องอายไม่ต้อ
D 
งเขิน
Bm 
 
โยกกันให้เพลิ
Em 
นๆ 
 
A 
นดีพี่จะรอเธ
D 
อเย

มีใจก็เซมาอย่ามัวชักช้าหาพี่ไวๆ
แลกเบอร์แลกไลน์แลกเฟส
หรือน้องจะให้ไอจีก็ได้
ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ
จะขอเช็คอินข้างในหัวใจ
 
รับรองว่าไ
Em 
ม่โลเล
A 
…ถ้าอยากให้เปก็จั
D 
ดไป

INSTRU | D | Em | D |
INSTRU | G A | D Bm | Em A | D | ( 2 Times )

( *, **, ** )

Bm 
…โยกกันให้เพ
Em 
ลินๆ 
 
A 
นดีพี่จะรอเธ
D 
อเย

โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
อยากเยก็เซมาไอ้น้อง..

เนื้อเพลง
อะโดนเทอีกแล้วไม่แคล้วต้องเป็นโสด
อยู่ในโหมดเสียใจจะทำอะไรอะไรก็ตามใจฉัน
ได้มาพบเธอ ดูก็รู้ว่าโดนเทเหมือนกัน
อ่ะอยากชวนไปขึ้นสวรรค์เธอกับฉันไปกันสองคน

* กินเหล้าเข้าไปละลายความช้ำ
ไอ้คนใจดำที่ทำให้เจ็บไม่ต้องไปสนใจ
จัดยาวๆไปทั้งคืน

** อยากเยก็เซมา รออยู่นะเซมาเยกัน
เยกันให้ทั้งวัน อะเยมันๆ เยกันทั้งคืน
โดนเทก็เซมาโชว์ลีลาไม่ต้องอายไม่ต้องเขิน
โยกกันให้เพลินๆ คนดีพี่จะรอเธอเย

มีใจก็เซมาอย่ามัวชักช้าหาพี่ไวๆ
แลกเบอร์แลกไลน์แลกเฟส
หรือน้องจะให้ไอจีก็ได้
ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ
จะขอเช็คอินข้างในหัวใจ
รับรองว่าไม่โลเล ถ้าอยากให้เปก็จัดไป

(ดนตรี)

( *, **, ** )

โยกกันให้เพลินๆ คนดีพี่จะรอเธอเย

โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
คอร์ด อยากเย ก็เซมา – วงชิลล์
ติดต่อการแสดงได้ที่
บริษัท 077922222, 0816773337
คุณนัท หรือที่ คุณกวาง 0812388155
วงชิลล์ CHILL - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend