หน้าแรก » วงชิลล์ (CHILL) » คอร์ดเพลง ไม่สนชนเพ – วงชิลล์

คอร์ดเพลง ไม่สนชนเพ – วงชิลล์

คอร์ดเพลง : ไม่สนชนเพ วงชิลล์

คอร์ดเพลง ไม่สนชนเพ - วงชิลล์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงชิลล์ : ไม่สนชนเพ


 
  วัน
Am 
นี้มีไหรจะบอก 
 
ว่าหัว
ใจของพี่มันพรือโฉ้
  ตั้งแต่ตอนที่เห็น 
 
 
  หน้าเธอเป็นครั้งแรก
Am 
  มันอยากจะเข้าไปทัก 
 
 
  มันอยากจะเข้าไปหา
  อยากจะถามเธอว่า 
 
 
  น้องมีแฟนแล้วหม้าย

Am 
  ถ้าหากว่ายังไม่มีแฟน 
 
 
  ตัวพี่ก็ยังไม่มีใคร
  ใจแลกใจ 
 
 
  มาคบกันแลหม้าย
Am 
  แต่งตัวเซอร์ ๆ พันนี้  
  เธอมองว่าพี่ไม่เอาไหน
  แต่ว่าอกข้างซ้าย 
 
 
  มันรักใครแล้วรักเลย

Am 
  ลองมาคบกันแลหม้าย 
 
 
  มาเป็นแฟนกันแลหม้าย
  หวังว่าเธอคงไม่ช่าย 
 
 
  เป็นเหมือนคนที่ผ่านมา
Am 
  ซ้ำ ๆ ที่ทำให้พี่เจ็บหนัก  
  ที่ทำให้พี่อกหัก
  โดยใช้คำว่ารัก 
 
 
  หลอกให้เสียหลักจนล
Am 
งคู..
 
  ฮูวว..  
ฮู.. ฮูวว.. โ
ว้ว.. 
 
ฮวว..

 
ก็เธอนั้น
Am 
สวยสะดุดตา 
 
ก็เธอน่ารักสะดุดใจ
 
แค่รอย
ยิ้มที่เธอฝากไว้ก็ทำหัวใจพี่แทบละลาย
 
ถ้าเธอยังโ
สดก็ดีมาเป็นแฟนกัน 
 
กับพี่แล้วเธอจะว่าไง
 
แค่เ
ธอยิ้ม 
 
โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพู

Am 
  Hey เธอ Miss You ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ไหม
  แค่อยากจะบอกว่า I LOVE YOU แล้วเธอจะรับได้ไหม
  รักป่ารักเขาแล้วรักพี่หน่อยได้ไหม
  ถึงหัวหมอปากหมาแต่มันก็จริงใจ

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

Am 
  ลองมาคบกันแลหม้าย 
 
 
  มาเป็นแฟนกันแลหม้าย
  หวังว่าเธอคงไม่ช่าย 
 
 
  เป็นเหมือนคนที่ผ่านมา
 
  
Am 
ซ้ำ ๆ ที่ทำให้พี่เจ็บหนัก  
  ที่ทำให้พี่อกหัก
  โดยใช้คำว่ารัก 
 
 
  หลอกให้เสียหลักจนล
Am 
งคู..
 
  ฮูวว..  
ฮู.. ฮูวว.. โ
ว้ว.. 
 
ฮวว..

 
ก็เธอนั้น
Am 
สวยสะดุดตา 
 
ก็เธอน่ารักสะดุดใจ
 
แค่รอย
ยิ้มที่เธอฝากไว้ก็ทำหัวใจพี่แทบละลาย
 
ถ้าเธอยังโ
สดก็ดีมาเป็นแฟนกัน 
 
กับพี่แล้วเธอจะว่าไง
 
แค่เ
ธอยิ้ม 
 
โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพู

Am 
  Hey เธอ Miss You ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ไหม
  แค่อยากจะบอกว่า I LOVE YOU แล้วเธอจะรับได้ไหม
  รักป่ารักเขาแล้วรักพี่หน่อยได้ไหม
  ถึงหัวหมอปากหมาแต่มันก็จริงใจ

 
  ติเอา
Am 
พรือให้เธอว่ามา 
 
อย่าไป
สนพวกคนนินทา
 
  ไม่รักไม่ช
อบก็แค่บอกมาง่า
ย ๆ สบาย ใจได้เลย
 
  
Am 
แต่ตัวพี่นี้ชอบเธอหนัด 
 
 
  อยากจะมัดเธอเอาไว้
  ในใจ 
 
 
  ไม่สนว่าใครจะคิดยังไง

Am 
ไม่สนว่าเธอเคยเป็นของใคร 
 
 
แค่รู้วันนี้ ว่ารัก แ
ค่ไหน
 
รักหม
ดใจ 
 
ไม่สนช
Am 
นเพ.. เฮ้  
เฮ..
 
ทุกคำที่พี่บอก
ไป 
 
มาจา
กใจ.. 
 
ไม่โลเล

INSTRU | Am | D | C |

 
รักหม
ดใจ 
 
ไม่สนช
Am 
นเพ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่สนชนเพ


วันนี้มีไหรจะบอก ว่าหัวใจของพี่มันพรือโฉ้
ตั้งแต่ตอนที่เห็น หน้าเธอเป็นครั้งแรก
มันอยากจะเข้าไปทัก มันอยากจะเข้าไปหา
อยากจะถามเธอว่า น้องมีแฟนแล้วหม้าย

ถ้าหากว่ายังไม่มีแฟน ตัวพี่ก็ยังไม่มีใคร
ใจแลกใจ มาคบกันแลหม้าย
แต่งตัวเซอร์ ๆ พันนี้ เธอมองว่าพี่ไม่เอาไหน
แต่ว่าอกข้างซ้าย มันรักใครแล้วรักเลย

ลองมาคบกันแลหม้าย มาเป็นแฟนกันแลหม้าย
หวังว่าเธอคงไม่ช่าย เป็นเหมือนคนที่ผ่านมา
ซ้ำ ๆ ที่ทำให้พี่เจ็บหนัก ที่ทำให้พี่อกหัก
โดยใช้คำว่ารัก หลอกให้เสียหลักจนลงคู..
ฮูวว.. ฮู.. ฮูวว.. โว้ว.. โฮวว..

ก็เธอนั้นสวยสะดุดตา ก็เธอน่ารักสะดุดใจ
แค่รอยยิ้มที่เธอฝากไว้ก็ทำหัวใจพี่แทบละลาย
ถ้าเธอยังโสดก็ดีมาเป็นแฟนกัน กับพี่แล้วเธอจะว่าไง
แค่เธอยิ้ม โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพู

Hey เธอ Miss You ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ไหม
แค่อยากจะบอกว่า I LOVE YOU แล้วเธอจะรับได้ไหม
รักป่ารักเขาแล้วรักพี่หน่อยได้ไหม
ถึงหัวหมอปากหมาแต่มันก็จริงใจ

( ดนตรี )

ลองมาคบกันแลหม้าย มาเป็นแฟนกันแลหม้าย
หวังว่าเธอคงไม่ช่าย เป็นเหมือนคนที่ผ่านมา
ซ้ำ ๆ ที่ทำให้พี่เจ็บหนัก ที่ทำให้พี่อกหัก
โดยใช้คำว่ารัก หลอกให้เสียหลักจนลงคู..
ฮูวว.. ฮู.. ฮูวว.. โว้ว.. โฮวว..

ก็เธอนั้นสวยสะดุดตา ก็เธอน่ารักสะดุดใจ
แค่รอยยิ้มที่เธอฝากไว้ก็ทำหัวใจพี่แทบละลาย
ถ้าเธอยังโสดก็ดีมาเป็นแฟนกัน กับพี่แล้วเธอจะว่าไง
แค่เธอยิ้ม โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพู

Hey เธอ Miss You ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ไหม
แค่อยากจะบอกว่า I LOVE YOU แล้วเธอจะรับได้ไหม
รักป่ารักเขาแล้วรักพี่หน่อยได้ไหม
ถึงหัวหมอปากหมาแต่มันก็จริงใจ

ติเอาพรือให้เธอว่ามา อย่าไปสนพวกคนนินทา
ไม่รักไม่ชอบก็แค่บอกมาง่าย ๆ สบาย ใจได้เลย
แต่ตัวพี่นี้ชอบเธอหนัด อยากจะมัดเธอเอาไว้
ในใจ ไม่สนว่าใครจะคิดยังไง

ไม่สนว่าเธอเคยเป็นของใคร แค่รู้วันนี้ ว่ารัก แค่ไหน
รักหมดใจ ไม่สนชนเพ.. เฮ้ เฮ..
ทุกคำที่พี่บอกไป มาจากใจ.. ไม่โลเล

( ดนตรี )

รักหมดใจ ไม่สนชนเพ..


รูปภาพคอร์ด ไม่สนชนเพ – วงชิลล์

คอร์ดเพลง ไม่สนชนเพ - วงชิลล์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่สนชนเพ (คอร์ด)

เนื้อร้อง ทำนอง : ตั้ม วงชิลล์
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด BL STUDIO
ติดต่อการแสดง โทร. 077962577, 0952577689
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :