คอร์ดเพลง Unfriend – Helmetheads

  
Text   

คอร์ดเพลง Unfriend
ศิลปิน Helmetheads
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง Unfriend สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm | Cmaj7 |
INTRO | F | Em | Dm | G |

 
เก็บ
Cmaj7 
รักที่เพิ่งพ้นไป 
 
เก็บใจที่เพิ่งช้ำมา
 
บอก
Fmaj7 
ลาแล้ววันเก่า
Cmaj7 
เหลือแค่เพียงน้ำตา 
 
กับแผลที่เธอให้มา
 
วัน
Fmaj7 
นี้ช่างเงียบเหงา

 
Em7 
พราะเมื่อฉันได้รู้ในวัน
Am7 
นี้
 
(ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว)
 
 
อ่านข้อ
Em7 
ความสุดท้ายให้ฉันหยุด
Am7 
เสียที
 
พอเถอะน
F 
ะมันทรมาณ
 
อยากให้รั
Fm7 
กของเรา 
 
จบตรง
G 
นี้

 
* ข
C 
อโทษ 
 
 
Em7 
..ขอโทษที่ทำเธอ
Am7 
เสียใจ
Gm7 
 
ฉันทำผิดไปแ
F 
ล้วจริงจริง 
 
ฉัน
Em7 
ทำพลาดไป
 
ก็ไม่
F 
รู้จะทำยังไงให้กลับ
G 
มา

 
** ความรู้สึกข
C 
องเธอ
Em 
..เจ็บเกินจะเยียว
Am7 
ยา
Gm7 
 
ฉันเองเป็นคนผิ
F 
ด 
 
ทำให้เสี
Em 
ยน้ำตา
 
อาจจะเ
F 
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
แต่หากมันย้
G 
อนคืนเธอกลับมา 
 
ฉันย
C 
อม
C7 

 
รักฉันยังอ
F 
ยู่ 
 
แต่ไม่รู้เธอต้อง
Em7 
การไหม
 
ขอให้เธออ
F 
ยู่ 
 
แต่ไม่รู้เธอจะไ
Em7 
ปไหม
 
กลัวฉันกลัวเหลือเ
F 
กิน
 
กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะ
Em7 
ทิ้งฉัน
Am7 
ไป
 
หัวใ
F 
จ 
 
อยู่ไม่ไหวจริง
G 

INSTRU | Em | Am | Em | Am |

 
ที่ทำร
F 
้ายใจเธอมานาน
 
อยากจะ
Fm7 
ชดใช้มัน 
 
จากวัน
G 
นี้
 
( *, ** )

 
(แต่ไม่รู้เธอต้อง
Em7 
การไหม) 
 
ฉันย
F 
อม
 
(แต่ไม่รู้เธอจะไ
Em7 
ปไหม) 
 
ฉันย
F 
อม
 
(กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะ
Em7 
ทิ้งฉันไป)
 
อาจจะเ
F 
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
อยากให้เธอ
D7 
คืนย้อนมา (อยากให้เธอคืนย้อนมา)
 
อาจจะเ
F 
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
แต่หากมันย้
Ab 
อนคืนเธอกลับมา 
 
ฉัน
C 
ยอม

เนื้อเพลง Unfriend
เก็บรักที่เพิ่งพ้นไป เก็บใจที่เพิ่งช้ำมา
บอกลาแล้ววันเก่า
เหลือแค่เพียงน้ำตา กับแผลที่เธอให้มา
วันนี้ช่างเงียบเหงา

เพราะเมื่อฉันได้รู้ในวันนี้
(ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว)
อ่านข้อความสุดท้ายให้ฉันหยุดเสียที
พอเถอะนะมันทรมาณ
อยากให้รักของเรา จบตรงนี้

* ขอโทษ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ฉันทำผิดไปแล้วจริงจริง ฉันทำพลาดไป
ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมา

** ความรู้สึกของเธอ
เจ็บเกินจะเยียวยา
ฉันเองเป็นคนผิด ทำให้เสียน้ำตา
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉันยอม

รักฉันยังอยู่ แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม
ขอให้เธออยู่ แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม
กลัวฉันกลัวเหลือเกิน
กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป
หัวใจ อยู่ไม่ไหวจริงจริง

( ดนตรี )

ที่ทำร้ายใจเธอมานาน
อยากจะชดใช้มัน จากวันนี้
 
( *, ** )

(แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม) ฉันยอม
(แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม) ฉันยอม
(กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป)
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
อยากให้เธอคืนย้อนมา (อยากให้เธอคืนย้อนมา)
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉันยอม
SINGLE : Unfriend (อันเฟรนด์)
ARTIST : HELMETHEADS
LABEL : สไปร์ซซี่ ดิสก์
Digital Download : โทร *491544 27
Helmetheads - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend