หน้าแรก » Helmetheads » คอร์ดเพลง เพราะเธอหรือเปล่า – Helmetheads

คอร์ดเพลง เพราะเธอหรือเปล่า – Helmetheads

คอร์ดเพลง เพราะเธอหรือเปล่า
ศิลปิน Helmetheads
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เพราะเธอหรือเปล่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | G | D | D |
INTRO | G | G | Em F#m | G A |

 
ทำไม
ฝนนั้นชอบโปรยมาในวันเสียใ
 
ก็ไ
Em 
ม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่าง
นั้น
 
และทุกค
รั้งที่ฉันนั้นคิดจะยอมแพ้ไ
 
อยู่ๆท้อ
Em 
งฟ้าที่เคยมืดมิดก็พลันสดใ

 
*ก็ไ
ม่รู้ทำ
Em 
ไม 
 
ว่าเป็นเพ
ราะอ
F#m 
ะไร
 
อาจะเป็
Em 
นเขา 
 
อาจเป็
F#m 
นใครคน
นั้น

 
**เพ
ราะว่าเธอหรือเ
F#m 
ปล่า
 
จากวันที่หัวใจหมดแรง ก็
ฟื้นลุกยืนขึ้
F#m 
นใหม่
 
พราะว่าเธอใ
F#m 
ช่ไหม 
 
ที่เติมความรักให้มันเต็
Em 
มใจ
 
เติม
Em 
ชีวิตให้มีความห
มาย
 
คำตอบสุดท้
ายคือเธอเท่า
นั้น

INSTRU | G | D | G |

 
เมื่อความ
ฝันนั้นชอบเป็นจริงไม่ได้ตั้งใ
 
ก็ไ
Em 
ม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่าง
นั้น
 
อย่างที่
ฉันและเธอเจอกันไมได้ตั้งใ
 
และจะผิดไ
Em 
หมถ้าเธอจะมีปลายทางกับ
ฉัน

(*, **)

INSTRU | G | A | Bb |
INSTRU | G | A | D | D7 |

(**, **)

OUTRO | G | D | G |

เนื้อเพลง
ทำไมฝนนั้นชอบโปรยมาในวันเสียใจ
ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น
และทุกครั้งที่ฉันนั้นคิดจะยอมแพ้ไป
อยู่ๆท้องฟ้าที่เคยมืดมิดก็พลันสดใส

*ก็ไม่รู้ทำไม ว่าเป็นเพราะอะไร
อาจะเป็นเขา อาจเป็นใครคนนั้น

**เพราะว่าเธอหรือเปล่า
จากวันที่หัวใจหมดแรง ก็ฟื้นลุกยืนขึ้นใหม่
เพราะว่าเธอใช่ไหม ที่เติมความรักให้มันเต็มใจ
เติมชีวิตให้มีความหมาย
คำตอบสุดท้ายคือเธอเท่านั้น

เมื่อความฝันนั้นชอบเป็นจริงไม่ได้ตั้งใจ
ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น
อย่างที่ฉันและเธอเจอกันไมได้ตั้งใจ
และจะผิดไหมถ้าเธอจะมีปลายทางกับฉัน

(*, **)

(**, **)

SINGLE : กรอบนอกนุ่มใน
ARTIST : Helmetheads
LABEL : สไปร์ซซี่ ดิสก์
Digital Download : โทร *491544 27
คอร์ดเพลง เพราะเธอหรือเปล่า - Helmetheads
 โฆษณา