คอร์ดเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM) – Helmetheads

  
Text   

คอร์ดเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM)
ศิลปิน Helmetheads
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM) สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

 
* อยาก
Dmaj7 
ย้อนเวลากลับ
E/D 
ไป 
 
ตรงที่
C#m7 
เก่า
 
อยากจะ
Dmaj7 
ทำให้เรื่องของ
E/D 
เรา 
 
ดีกว่า
C#m7 
นี้
 
อยาก
Dmaj7 
ย้อนคืนวันเว
E/D 
ลา 
 
ให้เธอและ
C#m7 
ฉันมีวันที่แสน
F#m7 
ดี
 
ให้เวลา
Bm7 
นี้มีเพียงแต่เ
E 
รา 
 
เหมือน
Amaj9 
เคย

Instru | Amaj9 | Dsus2 | Amaj9 | Dsus2 |

Amaj9 
ทุกครั้ง 
 
ที่คิดถึงเธอเมื่อ
Dsus2 
ไร
Bm7 
ในใจ 
 
ฉันยังคงเจ็
E9 
บอยู่เหมือนเดิม
Amaj9 
รูปใด ภาพใด ยิ่ง
Dsus2 
ดูยิ่งซ้ำเติม
 
ยิ่งตอกยิ่ง
Bm7 
ย้ำว่าฉันได้ทำให้เธอเ
E9 
สียใจ

( * )

 
** แต่ฉันก็
Dmaj7 
รู้จะทำยังไงเธอคงไม่
C#m7 
ย้อนมา
 
ภาพวันเว
Bm7 
ลาเหล่านั้น 
 
ฉันไม่อาจจะเ
A 
ลือนลบไป
 
มันคงจะ
Dmaj7 
ดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอ
C#m7 
ข้างกาย
 
คงดีกว่า
Bm7 
รูปถ่าย 
 
ยิ่งม
E 
องมันเท่าไร 
 
(ยิ่งมีน้ำ
Amaj9 
ตา)

Instru | Amaj9 | Dsus2 | Amaj9 | Dsus2 |

Amaj9 
ร้านนี้เป็นที่ประจำของ
Dsus2 
เธอ
Bm7 
มุมเดิมที่ฉันและเธอเคยช
E9 
อบไป
Amaj9 
วันนี้เปิดภาพเธอ 
 
จะ
Dsus2 
เลื่อนมันดูเท่าไร
 
ยิ่งทำให้
Bm7 
รู้ว่าฉันไม่มีใคร 
 
อีกแ
E9 
ล้ว
 
จึงอยาก
Dmaj7 
ย้อนเวลากลับไปตรง
C#m7 
ที่เก่า
 
อยากจะ
Dmaj7 
ทำให้เรื่องของเรา 
 
ดีกว่
C#m7 
านี้
 
อยาก
Dmaj7 
ย้อนคืนวันเวลา 
 
ให้เธอและ
C#m7 
ฉันมีวันที่
F#m7 
แสนดี

 
ให้เวลา
Bm7 
นี้มีเพียงแต่เราอีกเหมือนเ
E 
คย

( ** )

 
ยิ่งทำให้
Dmaj7 
รู้ว่าเธอก็คงไม่มีวัน
C#m7 
ย้อนมา
 
ภาพวันเว
Bm7 
ลาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเ
A 
ลือนลบไป
 
มันคงจะ
Dmaj7 
ดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอ
C#m7 
ข้างกาย
 
คงดีกว่า
Bm7 
รูปถ่าย 
 
ยิ่งม
E 
องมันเท่าไรยิ่งมี
F#m7 
น้ำตา

Instru | F#m7 | B7 |

 
ยิ่ง
Bm7 
มองมันเท่าไร 
 
จะม
E 
องมันเท่
Esus4 
าไร 
 
 
E 
 
เธอคงไม่
Amaj9 
ย้อนมา

เนื้อเพลง อินสตาแกรม
อยากย้อนเวลากลับไป ตรงที่เก่า
อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้
อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
ให้เวลานี้มีเพียงแต่เรา เหมือนเคย

ทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอเมื่อไร
ในใจฉันยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิม
รูปใด ภาพใด ยิ่งดูยิ่งซ้ำเติม
ยิ่งตอกยิ่งย้ำว่าฉันได้ทำให้เธอเสียใจ

อยากย้อนเวลากลับไปหยุดตรงที่เก่า
อยากจะทำให้เรื่องของเราดีกว่านี้
อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
ให้เวลานี้มีเพียงแต่เราอีกเหมือนเคย

แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา
ภาพวันเวลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไรยิ่งมีน้ำตา

ร้านนี้เป็นที่ประจำของเธอ
มุมเดิมที่ฉันและเธอเคยชอบไป
วันนี้เปิดภาพเธอ จะเลื่อนมันดูเท่าไร
ยิ่งทำให้รู้ว่าฉันไม่มีใคร อีกแล้ว

จึงอยากอยากย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่า
อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้
อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
ให้เวลานี้มีเพียงแต่เราอีกเหมือนเคย

แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา
ภาพวันเวลาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร

ยิ่งทำให้รู้ว่าเธอก็คงไม่มีวันย้อนมา
ภาพวันเวลาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไรยิ่งมีน้ำตา

ยิ่งมองมันเท่าไร จะมองมันเท่าไร เธอคงไม่ย้อนมา
ติดต่องานโชว์ศิลปิน
คุณแจ๋ว : 084-707-4446
คุณปอ : 081-371-6118
Helmetheads - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend