คอร์ดเพลง ไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู จีจี้ ชลิดาภรณ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู จีจี้ ชลิดาภรณ์

คอร์ด :

ศิลปิน : จีจี้ ชลิดาภรณ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ จิรพันธ์

คอร์ดในเพลง : G,D,Em,C,Bm,Am


Tune to Eb

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูก
G 
คุณหนู
 
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้
D 
างดัง 
 
 
ไม่ได้แต่งตัวส
C 
วย 
 
ใส่แต่ชุดเก็บ
Bm 
ยาง
 
พี่
Am 
บ่าวจะรังเกียจห
D 
ม้าย

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | Am | C | D | D |

 
ก็
G 
แค่สาวใต้สไตล์เซอร์ 
 
พี่บ่าวเ
D 
ห้อ
G 
พี่คงไม่ค่อยอิเจอ 
 
กับเด็ก
D 
ใต้
C 
อยู่ก็ดูดง
D 
ดำ
 
หน้าคม
Bm 
ขำไร้ศัลย
Em 
กรรมอันใด
 
เรียบ
C 
ร้อยเหมือนผ้าพับ
D 
ไว้ 
 
อยู่ใน
G 
ตู้ 
 
 
G7 

 
เรื่องเจ้
Am 
าชู้ไม่เคยมีให้เห็
D 
 
เรื่องนอก
G 
ใจมันคงเป็
Em 
นไปไม่ได้
 
สาว
Am 
ใต้คนนี้จริงใ
C 
จ 
 
ล้านเปอร์เ
D 
ซ็นต์

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูก
G 
คุณหนู
 
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้
D 
างดัง 
 
 
ไม่ได้แต่งตัวส
C 
วย 
 
ใส่แต่ชุดเก็บ
Bm 
ยาง
 
พี่
Am 
บ่าวจะรังเกียจห
D 
ม้าย

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษ
G 
ฐี
 
ไม่ใช่ผู้ดีที่มี
D 
ที่มีทาง
 
ไม่อาจทำให้
C 
หลง 
 
ไม่สำองสำ
Bm 
อาง
Am 
ลุย ๆ เซอร์บ้า
D 
น 
 
 
พี่บ่าวจะรังเกียจกันห
G 
ม้าย

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
เรื่องเจ้
Am 
าชู้ไม่เคยมีให้เห็
D 
 
เรื่องนอก
G 
ใจมันคงเป็
Em 
นไปไม่ได้
 
สาว
Am 
ใต้คนนี้จริงใ
C 
จ 
 
ล้านเปอร์เ
D 
ซ็นต์

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูก
G 
คุณหนู
 
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้
D 
างดัง 
 
 
ไม่ได้แต่งตัวส
C 
วย 
 
ใส่แต่ชุดเก็บ
Bm 
ยาง
 
พี่
Am 
บ่าวจะรังเกียจห
D 
ม้าย

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษ
G 
ฐี
 
ไม่ใช่ผู้ดีที่มี
D 
ที่มีทาง
 
ไม่อาจทำให้
C 
หลง 
 
ไม่สำองสำ
Bm 
อาง
Am 
ลุย ๆ เซอร์บ้า
D 
น 
 

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูก
G 
คุณหนู
 
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้
D 
างดัง 
 
 
ไม่ได้แต่งตัวส
C 
วย 
 
ใส่แต่ชุดเก็บ
Bm 
ยาง
 
พี่
Am 
บ่าวจะรังเกียจห
D 
ม้าย

 
อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษ
G 
ฐี
 
ไม่ใช่ผู้ดีที่มี
D 
ที่มีทาง
 
ไม่อาจทำให้
C 
หลง 
 
ไม่สำองสำ
Bm 
อาง
Am 
ลุย ๆ เซอร์บ้า
D 
น 
 
 
พี่บ่าวจะรังเกียจกันห
G 
ม้าย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู


อาจไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้างดัง ๆ
ไม่ได้แต่งตัวสวย ใส่แต่ชุดเก็บยาง
พี่บ่าวจะรังเกียจหม้าย

( ดนตรี )

ก็แค่สาวใต้สไตล์เซอร์ พี่บ่าวเห้อ
พี่คงไม่ค่อยอิเจอ กับเด็กใต้
อยู่ก็ดูดงดำ
หน้าคมขำไร้ศัลยกรรมอันใด
เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ อยู่ในตู้

เรื่องเจ้าชู้ไม่เคยมีให้เห็น
เรื่องนอกใจมันคงเป็นไปไม่ได้
สาวใต้คนนี้จริงใจ ล้านเปอร์เซ็นต์

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้างดัง ๆ
ไม่ได้แต่งตัวสวย ใส่แต่ชุดเก็บยาง
พี่บ่าวจะรังเกียจหม้าย

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษฐี
ไม่ใช่ผู้ดีที่มีที่มีทาง
ไม่อาจทำให้หลง ไม่สำองสำอาง
ลุย ๆ เซอร์บ้าน ๆ
พี่บ่าวจะรังเกียจกันหม้าย

( ดนตรี )

เรื่องเจ้าชู้ไม่เคยมีให้เห็น
เรื่องนอกใจมันคงเป็นไปไม่ได้
สาวใต้คนนี้จริงใจ ล้านเปอร์เซ็นต์

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้างดัง ๆ
ไม่ได้แต่งตัวสวย ใส่แต่ชุดเก็บยาง
พี่บ่าวจะรังเกียจหม้าย

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษฐี
ไม่ใช่ผู้ดีที่มีที่มีทาง
ไม่อาจทำให้หลง ไม่สำองสำอาง
ลุย ๆ เซอร์บ้าน ๆ

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู
ไม่ได้เลิศหรูเดินแต่ห้างดัง ๆ
ไม่ได้แต่งตัวสวย ใส่แต่ชุดเก็บยาง
พี่บ่าวจะรังเกียจหม้าย

อาจไม่น่ารักเหมือนลูกเศรษฐี
ไม่ใช่ผู้ดีที่มีที่มีทาง
ไม่อาจทำให้หลง ไม่สำองสำอาง
ลุย ๆ เซอร์บ้าน ๆ
พี่บ่าวจะรังเกียจกันหม้าย

มิวสิควิดีโอ ไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู จีจี้ ชลิดาภรณ์

เพลง : ไม่น่ารักเหมือนลูกคุณหนู
ศิลปิน : จีจี้ ชลิดาภรณ์
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
:

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend