คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตกู ไททศมิตร (TaitosmitH)

  
Text   

คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตกู TaitosmitH ไททศมิตร

คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตกู TaitosmitH ไททศมิตร

คอร์ด :

ศิลปิน : TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อร้อง : Trinnasit Siripitchayasan

คอร์ดในเพลง : Dm,C,Bb,


 
ร้องบรรเลง
 
 
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
 
 
ร้องบรรเลง
 
 
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
 

Dm 
ในเวลากลางคืน
 
ต้องร้
C 
องตะโกน 
 
ใต้แสงของหลอ
Bb 
ดไฟ
Dm 
คนบางคนก็มอง
 
คนบาง
C 
คนก็ฟัง 
 
แต่บางคนไม่เข้
Bb 
าใจ

 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
ทำต่อไ
C 
ป.. 
 
ปลอบใจตัวเ
Bb 
อง
 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
หลับตาแล้วล
C 
อง
 
ก้มหน้าไป
Bb 
กับเพลง 
 
ที่กำลัง
Dm 
ร้อง

Dm 
ในเวลากลางวัน
 
ที่
C 
ฉันนั้นพยายาม 
 
ตอบคำถา
Bb 
มซ้ำๆ
Dm 
ว่าในการกระทำ
 
ที่ซึ่งหาก
C 
ฉันไม่ทำ 
 
ใครเล่าจะ
Bb 
ดูแลแม่กับยาย

 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
ทำต่อไ
C 
ป.. 
 
ปลอบใจตัวเ
Bb 
อง
 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
หลับตาแล้วล
C 
อง
 
ก้มหน้าไป
Bb 
กับเพลง 
 
ที่กำลัง
Dm 
ร้อง

Dm 
ร้องบรรเลง
 
ขีดเ
C 
ขียนบทเพลง 
 
หล่อเลี้ย
Bb 
งตัวเอง
Dm 
ร้องบรรเลง
 
ขีดเ
C 
ขียนบทเพลง 
 
หล่อเลี้ย
Bb 
งตัวเอง

INSTRU | Dm | C | Bb | Bb ( 2 Times )

Dm 
รู้ทั้งรู้ว่าจน
 
รู้ทั้ง
C 
รู้ว่าคน 
 
เขาไม่ค่อยจะยอ
Bb 
มรับ
Dm 
รู้เพราะรู้จึงทำ
 
รักเพราะรั
C 
กจึงรอ 
 
ฝันนั้นยังอีกไก
Bb 
ลนัก

 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
ทำต่อไ
C 
ป.. 
 
ปลอบใจตัวเ
Bb 
อง
 
ไม่เป็นไ
Dm 
ร.. 
 
หลับตาแล้วล
C 
อง
 
ก้มหน้าไป
Bb 
กับเพลง

 
ในเพลงที่เ
Dm 
ขียน 
 
หวังว่าจะ
C 
ดี 
 
จะพอมีค
Bb 
นฟัง
 
ไม่ได้ร่ำได้เ
Dm 
รียน 
 
แต่มีความ
C 
ฝัน 
 
จะโด่งจ
Bb 
ะดัง
 
เผื่อจะมีส
Dm 
ตางค์ 
 
ที่มาก
C 
พอ
 
จ่ายค่าห
Bb 
มอค่ายาให้ยาย
 
จะเจ็บก็ต้อง
Dm 
ร้อง 
 
จะเหนื่อยก็ต้องร้
C 
อง
 
ยังไงก็ต้องร้
Bb 
อง..

 
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิ
Dm 
ต.. 
 
กู.
C 
.. 
 
กู.
Bb 
..
 
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิ
Dm 
ต.. 
 
กู.
C 
.. 
 
กู.
Bb 
..

Dm 
ร้องบรรเลง
 
ขีดเ
C 
ขียนบทเพลง 
 
หล่อเลี้ย
Bb 
งตัวเอง
Dm 
ร้องบรรเลง
 
ขีดเ
C 
ขียนบทเพลง 
 
หล่อเลี้ย
Bb 
งตัวเอง

 
หวังว่าพ่อคงมองจากบน
Dm 
ฟ้า..
C 
 
ได้โปรดเมต
Bb 
ตา
 
หวังว่ายายจะมองลง
Dm 
มา 
 
 
C 
ฮา.. 
 
 
Bb 
ฮา..

 
ใครสักคนเข้าใจในตัว
Dm 
ฉัน
 
อยู่ข้างๆ  
C 
กัน 
 
ในวันที่ฟ้าไม่เป็
Bb 
นใจ
Dm 
ร้องบรรเลง 
 
ขีดเ
C 
ขียนบทเพลง 
 
หล่อเลี้ย
Bb 
งตัวเอง

 
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิ
Dm 
ต.. 
 
กู.
C 
.. 
 
กู.
Bb 
..
 
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิ
Dm 
ต.. 
 
กู.
C 
.. 
 
กู.
Bb 
..
 
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต..  
Dm 
กู..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพื่อชีวิตกู


ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

ในเวลากลางคืน
ต้องร้องตะโกน ใต้แสงของหลอดไฟ
คนบางคนก็มอง
คนบางคนก็ฟัง แต่บางคนไม่เข้าใจ

ไม่เป็นไร.. ทำต่อไป.. ปลอบใจตัวเอง
ไม่เป็นไร.. หลับตาแล้วลอง
ก้มหน้าไปกับเพลง ที่กำลังร้อง

ในเวลากลางวัน
ที่ฉันนั้นพยายาม ตอบคำถามซ้ำๆ
ว่าในการกระทำ
ที่ซึ่งหากฉันไม่ทำ ใครเล่าจะดูแลแม่กับยาย

ไม่เป็นไร.. ทำต่อไป.. ปลอบใจตัวเอง
ไม่เป็นไร.. หลับตาแล้วลอง
ก้มหน้าไปกับเพลง ที่กำลังร้อง

ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

( ดนตรี )

รู้ทั้งรู้ว่าจน
รู้ทั้งรู้ว่าคน เขาไม่ค่อยจะยอมรับ
รู้เพราะรู้จึงทำ
รักเพราะรักจึงรอ ฝันนั้นยังอีกไกลนัก

ไม่เป็นไร.. ทำต่อไป.. ปลอบใจตัวเอง
ไม่เป็นไร.. หลับตาแล้วลอง
ก้มหน้าไปกับเพลง

ในเพลงที่เขียน หวังว่าจะดี จะพอมีคนฟัง
ไม่ได้ร่ำได้เรียน แต่มีความฝัน จะโด่งจะดัง
เผื่อจะมีสตางค์ ที่มากพอ
จ่ายค่าหมอค่ายาให้ยาย
จะเจ็บก็ต้องร้อง จะเหนื่อยก็ต้องร้อง
ยังไงก็ต้องร้อง..

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต.. กู… กู…
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต.. กู… กู…

ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
ร้องบรรเลง
ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

หวังว่าพ่อคงมองจากบนฟ้า… ได้โปรดเมตตา
หวังว่ายายจะมองลงมา ฮา.. ฮา..

ใครสักคนเข้าใจในตัวฉัน
อยู่ข้างๆ กัน ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ
ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต.. กู… กู…
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต.. กู… กู…
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต.. กู..

มิวสิควิดีโอ เพื่อชีวิตกู TaitosmitH ไททศมิตร

เพลง เพื่อชีวิตกู
ศิลปิน : TaitosmitH ไททศมิตร
Music by Trinnasit Siripitchayasan
Arrange by TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend