หน้าแรก » เบียร์ พร้อมพงษ์ » คอร์ดเพลง ฮักอยู่ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ฮักอยู่ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักอยู่ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ฮักอยู่ เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดทั้งหมด : Am,F,G,Em


INTRO | Am G | F G | Am G | F G Am G/B |

Am 
ฮัก..ที่แปลว่าบ่ฮักแ
ล้ว
ฮัก..ที่แตกคือแก้ว 
 
 
บ่มีวันคือเก่า

 
ย้อน
Am 
ใจ 
 
เจ้าตอนนี้มันยังอยู่กับเ
ขา
 
แต่ติดที่เ
ฮา ยังบ่เลิกกัน เ
ลยต้องจำใจอยู่

 
อยู่กับอ้
ายแค่เฮ็ดตามหน้า
ที่
 
แต่ใจ
Em 
นี่ติ๊ 
 
จั๊กแม่นอยู่หม่อ
Am 
งใด๋
 
อ้อมก
อดเก่าเก่า 
 
ที่เ
คยอยากใช้
 
ยัง
Am 
จำเป็นกับเจ้าบ่
 
ถ้ามีหยังเ
ว้ากะบอกอ้ายโลดเ
ด้อ
 
ถ้าใจมันเ
Em 
ผลอหาซ่นกลับ
Am 
บ่พ้อ
 
จ็บสิอดเอา 
 
สิเ
ซาคิดต่อกับคำ
ว่าฮักอยู่ 
 
 

Am 
ฮัก..ที่แปลว่าคิดฮอดแต่เ
ขา
ฮัก..จากปากของเจ้า 
 
 
แต่สายตาหมางเมิน
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า เจ้ากับเขา แอบ
คบมานานเหลือเกิน
 
ย้อนฮู้
ว่า 
 
การเผชิญกับ
คำว่าฝืน 
 
บ่แม่นควา
Am 
มฮัก

INSTRU | F G | Am | F G | Am |
INSTRU | F G | Am | F G | C |

 
อยู่กับอ้
ายแค่เฮ็ดตามหน้า
ที่
 
แต่ใจ
Em 
นี่ติ๊ 
 
จั๊กแม่นอยู่หม่อ
Am 
งใด๋
 
อ้อมก
อดเก่าเก่า 
 
ที่เ
คยอยากใช้
 
ยัง
Am 
จำเป็นกับเจ้าบ่
 
ถ้ามีหยังเ
ว้ากะบอกอ้ายโลดเ
ด้อ
 
ถ้าใจมันเ
Em 
ผลอหาซ่นกลับ
Am 
บ่พ้อ
 
จ็บสิอดเอา 
 
สิเ
ซาคิดต่อกับคำ
ว่าฮักอยู่

 
อยู่กับอ้
ายแค่เฮ็ดตามหน้า
ที่
 
แต่ใจ
Em 
นี่ติ๊ 
 
จั๊กแม่นอยู่หม่อ
Am 
งใด๋
 
อ้อมก
อดเก่าเก่า 
 
ที่เ
คยอยากใช้
 
ยัง
Am 
จำเป็นกับเจ้าบ่
 
ถ้ามีหยังเ
ว้ากะบอกอ้ายโลดเ
ด้อ
 
ถ้าใจมันเ
Em 
ผลอหาซ่นกลับ
Am 
บ่พ้อ
 
จ็บสิอดเอา 
 
สิเ
ซาคิดต่อกับคำ
ว่าฮักอยู่

 
จ็บสิอดเอา 
 
สิเ
ซาคิดต่อ.. 
 
กับคำว่า..ฮักอยู่

OUTRO | Am G | F G | Am G | F G Am G/B |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักอยู่


ฮัก..ที่แปลว่าบ่ฮักแล้ว
ฮัก..ที่แตกคือแก้ว บ่มีวันคือเก่า

ย้อนใจ เจ้าตอนนี้มันยังอยู่กับเขา
แต่ติดที่เฮา ยังบ่เลิกกัน เลยต้องจำใจอยู่

อยู่กับอ้ายแค่เฮ็ดตามหน้าที่
แต่ใจนี่ติ๊ จั๊กแม่นอยู่หม่องใด๋
อ้อมกอดเก่าเก่า ที่เคยอยากใช้ ยังจำเป็นกับเจ้าบ่
ถ้ามีหยังเว้ากะบอกอ้ายโลดเด้อ
ถ้าใจมันเผลอหาซ่นกลับบ่พ้อ
เจ็บสิอดเอา สิเซาคิดต่อกับคำว่าฮักอยู่

ฮัก..ที่แปลว่าคิดฮอดแต่เขา
ฮัก..จากปากของเจ้า แต่สายตาหมางเมิน
ย้อนฮู้ว่า เจ้ากับเขา แอบคบมานานเหลือเกิน
ย้อนฮู้ว่า การเผชิญกับคำว่าฝืน บ่แม่นความฮัก

( ดนตรี )

อยู่กับอ้ายแค่เฮ็ดตามหน้าที่
แต่ใจนี่ติ๊ จั๊กแม่นอยู่หม่องใด๋
อ้อมกอดเก่าเก่า ที่เคยอยากใช้ ยังจำเป็นกับเจ้าบ่
ถ้ามีหยังเว้ากะบอกอ้ายโลดเด้อ
ถ้าใจมันเผลอหาซ่นกลับบ่พ้อ
เจ็บสิอดเอา สิเซาคิดต่อกับคำว่าฮักอยู่

อยู่กับอ้ายแค่เฮ็ดตามหน้าที่
แต่ใจนี่ติ๊ จั๊กแม่นอยู่หม่องใด๋
อ้อมกอดเก่าเก่า ที่เคยอยากใช้ ยังจำเป็นกับเจ้าบ่
ถ้ามีหยังเว้ากะบอกอ้ายโลดเด้อ
ถ้าใจมันเผลอหาซ่นกลับบ่พ้อ
เจ็บสิอดเอา สิเซาคิดต่อกับคำว่าฮักอยู่

เจ็บสิอดเอา สิเซาคิดต่อ.. กับคำว่า..ฮักอยู่

มิวสิควิดีโอ ฮักอยู่ เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง ฮักอยู่
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :